Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

THL: Kaksi ko­ro­na­ro­ko­tet­ta vä­hen­tää tar­tun­to­ja ja vakavan sai­ras­tu­mi­sen riskiä myös van­hem­mis­sa ikä­luo­kis­sa

Vain hyvin pieni osuus kaksi koronarokotetta saaneista on saanut koronatartunnan rokotuksesta huolimatta, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Asia ilmenee THL:n terveydenhuollon rekistereihin pohjautuvasta selvityksestä.

Rokotettujen taudinkuva on useimmiten lievä. Sairaalahoitoa vaativan vakavan taudin riski kuitenkin kasvaa iän mukana myös rokotettujen tartuntatapauksissa.

Hyvin suuri osa rokotettujen saamista tartunnoista on todettu ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen. Täysin rokotettujen tartuntoja oli todettu 1375 kappaletta, eli alle 13 prosenttia kaikista rokotettujen saamista tartunnoista.

– Luvut kertovat, että täysi rokotussarja tarjoaa hyvää suojaa tartunnalta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että mikään rokote ei estä tartuntaa tai tautia sataprosenttisen varmasti. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa molemmat rokoteannokset, ja suojaa siten sekä itseään että muita, THL:n ylilääkäri Tuija Leino muistuttaa tiedotteessa.

Täysin rokotetuksi katsotaan henkilö, joka on saanut kaksi koronarokoteannosta ja jonka toisesta rokotuksesta on kulunut viikko.

Koronarokotuksen saamisen jälkeen yhteensä 290 ihmistä on tarvinnut Suomessa sairaalahoitoa koronavirusinfektion vuoksi. Kaksi annosta saaneista sairaalahoitoa on tarvinnut 53 ihmistä.

Täyden rokotussarjan jälkeen yhdeksän prosenttia 70–79-vuotiaista tartunnan saaneista on tarvinnut koronainfektion vuoksi sairaalahoitoa. Ennen rokotuksia samassa ikäluokassa tartunnan saaneista joutui sairaalaan lähes 30 prosenttia, ja tätä vanhemmista rokottamattomista sairastui vakavasti vielä useampi.

Rokotettujen joukossa on todettu yhteensä 94 kuolemantapausta, joissa henkilö on menehtynyt 30 päivän sisällä positiivisesta koronatestituloksesta. Tapauksia on yhden rokoteannoksen saaneilla 83 ja kaksi annosta saaneilla 14.

– Vakavan taudin tavoin myös rokotettujen kuolemat tartunnan jälkeen painottuvat ikääntyneisiin. Kahden annoksen jälkeen menehtyneistä 14 henkilöstä 10 oli yli 80–vuotiaita, ja kolme henkilöä 70–79-vuotiaita, Leino kertoo tiedotteessa.

THL:n selvityksen tiedot on koottu yhdistämällä tartuntatautirekisterin ja rokotusrekisterin tietoja. Parhaillaan THL:llä on tekeillä myös toinen rekistereihin pohjautuva tutkimus, jossa verrataan rokotettujen ja rokottamattomien sairastumisen riskiä toisiinsa. Tutkimuksen odotetaan valmistuvan alkusyksystä.

Lue lisää: THL: Tu­han­nen ko­ro­na­kuo­le­man raja rikki Suo­mes­sa – Oysin eri­tyis­vas­tuu­alueel­la sai­raa­la­hoi­dos­sa kuusi ko­ro­na­po­ti­las­ta