Korkeakouluopiskelijat
Lukuvuoden avajaistapahtuma Preludin järjestäminen huolettaa Oamkin opiskelijoita – OSAKOn hallituksen puheenjohtaja luottaa opiskelijoiden vastuullisuuteen korona-aikana

Lu­ku­vuo­den ava­jais­ta­pah­tu­ma Pre­lu­din jär­jes­tä­mi­nen huo­let­taa Oamkin opis­ke­li­joi­ta – OSAKOn hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja luottaa opis­ke­li­joi­den vas­tuul­li­suu­teen ko­ro­na-ai­ka­na

26.08.2020 15:30 2
Tilaajille