Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Kaleva
Digitilaukset kiinnostivat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reissussa ja mökillä

Di­gi­ti­lauk­set kiin­nos­ti­vat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reis­sus­sa ja mökillä

10.09.2022 16:00 3
Tilaajille
Kalevan päivänä lauantaina voi esittää toiveita lehden sisällöstä ja saada digiopastusta

Kalevan päivänä lauan­tai­na voi esittää toi­vei­ta lehden si­säl­lös­tä ja saada di­gi­opas­tus­ta

07.09.2022 07:00 21
Tilaajille
Kalevan Ylivieskan aluetoimituksen pitkäaikainen esimies Oiva Luhtasela on kuollut

Kalevan Yli­vies­kan alue­toi­mi­tuk­sen pit­kä­ai­kai­nen esimies Oiva Luh­ta­se­la on kuollut

15.08.2022 21:23
Kaleva ilmestyy juhannusaattona vain näköislehtenä – seuraa uutisia juhannuksena verkosta

Kaleva il­mes­tyy ju­han­nus­aat­to­na vain nä­köis­leh­te­nä – seuraa uutisia ju­han­nuk­se­na ver­kos­ta

22.06.2022 12:58 5
Kaleva Median asiakaspalvelu palvelee jälleen normaalisti lakon jälkeen

Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lu pal­ve­lee jälleen nor­maa­lis­ti lakon jälkeen

09.06.2022 11:12 1
Kesän ajaksi neljä uutta kolumnistia Kalevan Puheenvuoro-sivulle

Kesän ajaksi neljä uutta ko­lum­nis­tia Kalevan Pu­heen­vuo­ro-si­vul­le

08.06.2022 05:55 1
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisuteliaisuus kuuluu kesätoimittajan ammattihyveisiin

Jutun takaa: Yleis­ute­liai­suus kuuluu ke­sä­toi­mit­ta­jan am­mat­ti­hy­vei­siin

04.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Veistokselle vaipat ja pipokin – Oulun Hupisaarille seilanneen Kaarnavenepoika-patsaan varhaishistoria kaipaa täydennystä

Veis­tok­sel­le vaipat ja pipokin – Oulun Hu­pi­saa­ril­le sei­lan­neen Kaar­na­ve­ne­poi­ka-pat­saan var­hais­his­to­ria kaipaa täy­den­nys­tä

27.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Kaleva kiihdyttää digitransformaatiotaan – Ville-Petteri Määttä aloittaa toimituksen kehityspäällikkönä

Kaleva kiih­dyt­tää di­gi­trans­for­maa­tio­taan – Vil­le-Pet­te­ri Määttä aloit­taa toi­mi­tuk­sen ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä

15.04.2022 08:00 2
Muutosjohtaja luotsasi Kalevan printistä digitalisaation tielle – "Pohjoisessa ei pelata niin paljon pelejä kuin etelässä, ja se sopii minulle"

Muu­tos­joh­ta­ja luot­sa­si Kalevan prin­tis­tä di­gi­ta­li­saa­tion tielle – "­Poh­joi­ses­sa ei pelata niin paljon pelejä kuin ete­läs­sä, ja se sopii mi­nul­le"

08.04.2022 22:26 15
Tilaajille
Kauppakamareiden kysely: Yritysten kilpailukyky on vaarassa myös Pohjois-Suomessa sodan vuoksi – Nato-kannatus korkealla

Kaup­pa­ka­ma­rei­den kysely: Yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­ky on vaa­ras­sa myös Poh­jois-Suo­mes­sa sodan vuoksi – Na­to-kan­na­tus kor­keal­la

23.03.2022 00:01 5
Tilaajille
Venäjän hyökkäys muutti monen Nato-kannan – myös Kalevan
Kolumni

Venäjän hyök­käys muutti monen Na­to-kan­nan – myös Kalevan

19.03.2022 16:00 82
Tilaajille
Finlandia-palkintojen valitsijat nimetty – Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen mukana kaunokirjallisuuden ehdokkaat valitsevassa lautakunnassa

Fin­lan­dia-pal­kin­to­jen va­lit­si­jat nimetty – Kalevan pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen mukana kau­no­kir­jal­li­suu­den eh­dok­kaat va­lit­se­vas­sa lau­ta­kun­nas­sa

09.03.2022 15:46
Tilaajille
Kalevan monimediatoimittajaksi valittiin Heikki Uusitalo

Kalevan mo­ni­me­dia­toi­mit­ta­jak­si va­lit­tiin Heikki Uu­si­ta­lo

14.02.2022 14:00
Kalevan jakelussa viivästyksiä lumituiskun vuoksi – osa lehdistä saadaan jaettua vasta sunnuntaina

Kalevan ja­ke­lus­sa vii­väs­tyk­siä lu­mi­tuis­kun vuoksi – osa leh­dis­tä saadaan jaettua vasta sun­nun­tai­na

05.02.2022 15:39 15
Kalevan paperilehti ei ilmesty tänään – uutiset voi lukea verkkolehdestä

Kalevan pa­pe­ri­leh­ti ei ilmesty tänään – uutiset voi lukea verk­ko­leh­des­tä

07.01.2022 08:20 1
Painetun Kalevan rakenne muuttuu – viikonlopun lehtiin tulee luettavaa entistä tuhdimmin

Pai­ne­tun Kalevan rakenne muuttuu – vii­kon­lo­pun lehtiin tulee luet­ta­vaa entistä tuh­dim­min

08.12.2021 19:00 59
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisö siirtyy seuraamaan mediaa paperijulkaisujen ääreltä digialustoille

Jutun takaa: Yleisö siirtyy seu­raa­maan mediaa pa­pe­ri­jul­kai­su­jen ääreltä di­gi­alus­toil­le

04.12.2021 18:00 1
Tilaajille
Kalevan pakinoitsija Antti veisti suomalaisen Jerry Cottonin – niissä sankari ei tappanut yhtään rosvoa

Kalevan pa­ki­noit­si­ja Antti veisti suo­ma­lai­sen Jerry Cot­to­nin – niissä sankari ei tap­pa­nut yhtään rosvoa

04.12.2021 12:10 1
Tilaajille
Kalevan verkkotoimittaja Heikki Uusitalo valittiin Kalajokilaakson uudeksi päätoimittajaksi

Kalevan verk­ko­toi­mit­ta­ja Heikki Uu­si­ta­lo va­lit­tiin Ka­la­jo­ki­laak­son uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si

26.11.2021 16:01 1
Tilaajille