Kaleva
Kalevan verkkotoimittaja Heikki Uusitalo valittiin Kalajokilaakson uudeksi päätoimittajaksi

Kalevan verk­ko­toi­mit­ta­ja Heikki Uu­si­ta­lo va­lit­tiin Ka­la­jo­ki­laak­son uudeksi pää­toi­mit­ta­jak­si

26.11.2021 16:01 1
Tilaajille
Kaleva on Suomen kolmanneksi tavoittavin päivälehti, painetun lehden lukijamäärissä kasvua – ”Olemme menossa hyvään suuntaan”

Kaleva on Suomen kol­man­nek­si ta­voit­ta­vin päi­vä­leh­ti, pai­ne­tun lehden lu­ki­ja­mää­ris­sä kasvua – ”Olemme menossa hyvään suun­taan”

13.10.2021 00:05 8
Siirin-päivien Kultainen kaulin -palkinto pitkän linjan toimittaja Kari Karemolle

Sii­rin-päi­vien Kul­tai­nen kaulin -pal­kin­to pitkän linjan toi­mit­ta­ja Kari Ka­re­mol­le

11.08.2021 15:00 1
Kalevan jakelussa maanantaina häiriö, lehtiä jäi jakamatta Lapissa

Kalevan ja­ke­lus­sa maa­nan­tai­na häiriö, lehtiä jäi ja­ka­mat­ta Lapissa

12.07.2021 20:57
Kaleva ilmestyy juhannusaattona näköislehtenä – verkkolehti kertoo tuoreet uutiset läpi juhannuksen

Kaleva il­mes­tyy ju­han­nus­aat­to­na nä­köis­leh­te­nä – verk­ko­leh­ti kertoo tuoreet uutiset läpi ju­han­nuk­sen

24.06.2021 22:27 9

Kalevan pa­pe­ri­leh­ti ei ilmesty per­jan­tai­na

13.05.2021 18:20 1
Tässä me olemme – Katso millainen on Kalevan toimituksen uudistettu organisaatio

Tässä me olemme – Katso mil­lai­nen on Kalevan toi­mi­tuk­sen uu­dis­tet­tu or­ga­ni­saa­tio

07.05.2021 07:00 13
Digitalisaatio vaatii mediataloilta remonttia – Kalevan toimituksessa on menossa iso muutos
Pääkirjoitus

Di­gi­ta­li­saa­tio vaatii me­dia­ta­loil­ta re­mont­tia – Kalevan toi­mi­tuk­ses­sa on menossa iso muutos

06.05.2021 20:00 1
"Synnyin painomusteen tuoksuun" – 60 vuotta täyttävä Kalle Korkeakivi on jo kolmannen polven kalevalainen

"Syn­nyin pai­no­mus­teen tuok­suun" – 60 vuotta täyt­tä­vä Kalle Kor­kea­ki­vi on jo kol­man­nen polven ka­le­va­lai­nen

05.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Kalevan jakelussa viivästyksiä keskiviikkoisin, syynä painopelleissä ilmennyt vika

Kalevan ja­ke­lus­sa vii­väs­tyk­siä kes­ki­viik­koi­sin, syynä pai­no­pel­leis­sä il­men­nyt vika

06.04.2021 14:20 4
Kaleva Median yt-neuvottelut päättyivät, muutosten seurauksena irtisanotaan enintään 9 henkilöä

Kaleva Median yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät, muu­tos­ten seu­rauk­se­na ir­ti­sa­no­taan enin­tään 9 hen­ki­löä

23.03.2021 12:55
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On­gel­mis­sa syy­te­tään hel­pos­ti joh­ta­mis­ta ja pai­su­nut­ta hal­lin­toa

02.03.2021 06:00 4
Tilaajille
Pohjoisen ääni paremmin esille: Kalevalle ja Lapin Kansalle yhteinen toimittajaryhmä

Poh­joi­sen ääni pa­rem­min esille: Ka­le­val­le ja Lapin Kan­sal­le yh­tei­nen toi­mit­ta­ja­ryh­mä

27.02.2021 07:00 11
Valtuutetut luottavat uutisiin – maakunnan ykköslehtiin luottavat eniten RKP:n, vihreiden ja keskustan päättäjät

Val­tuu­te­tut luot­ta­vat uu­ti­siin – maa­kun­nan yk­kös­leh­tiin luot­ta­vat eniten RKP:n, vih­rei­den ja kes­kus­tan päät­tä­jät

09.12.2020 06:00 3
Kalevan mobiilisovelluksessa uusia ominaisuuksia

Kalevan mo­bii­li­so­vel­luk­ses­sa uusia omi­nai­suuk­sia

03.12.2020 11:06
Lännen Media jatkaa yhdeksällä lehdellä –Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen: Muutos tuo Kalevalle lisää resursseja paikalliseen uutisointiin

Lännen Media jatkaa yh­dek­säl­lä leh­del­lä –Ka­le­van pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen: Muutos tuo Ka­le­val­le lisää re­surs­se­ja pai­kal­li­seen uu­ti­soin­tiin

01.12.2020 17:02 5
Jutun takaa: Kalevan linja on moniarvoista keskustelua

Jutun takaa: Kalevan linja on mo­ni­ar­vois­ta kes­kus­te­lua

07.11.2020 18:00 4
Tilaajille
Luottamus vaatii vuorovaikutusta ja avoimuutta – myös medialta
Kolumni

Luot­ta­mus vaatii vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja avoi­muut­ta – myös me­dial­ta

07.11.2020 18:00 7
Tilaajille
Juhannusaaton Kaleva ilmestyy vain näköislehtenä

Ju­han­nus­aa­ton Kaleva il­mes­tyy vain nä­köis­leh­te­nä

18.06.2020 08:27 16
Kalevan toimittaja Susanna Kemppainen ehdolla tutkivan journalismin Lumilapio-palkinnon saajaksi

Kalevan toi­mit­ta­ja Susanna Kemp­pai­nen ehdolla tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio-pal­kin­non saa­jak­si

17.06.2020 12:48