Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kaleva
Kuukausi
Pohjois-Suomen asioiden ajaminen oli päällimmäisenä Kalevan vaalitentissä, eikä riitasointuja kovin paljon kuulunut

Poh­jois-Suo­men asioi­den aja­mi­nen oli pääl­lim­mäi­se­nä Kalevan vaa­li­ten­tis­sä, eikä rii­ta­soin­tu­ja kovin paljon kuu­lu­nut

21.03.2023 22:10 26
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Maanantaina suora lähetys Kalevan muutoksista – toimitusjohtaja Laakkonen ja päätoimittaja Keskinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin

Maa­nan­tai­na suora lähetys Kalevan muu­tok­sis­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ja pää­toi­mit­ta­ja Kes­ki­nen vas­taa­vat lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin

19.03.2023 19:00 92
Arvoisat lukijat: Liki neljännesvuosisata Kalevan palveluksessa on osaltani ohi – iso kiitos Teille
Kolumni

Ar­voi­sat lu­ki­jat: Liki nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta Kalevan pal­ve­luk­ses­sa on osal­ta­ni ohi – iso kiitos Teille

15.03.2023 06:00 43
Tilaajille
Kaleva muuttaa jakeluaan – lehti ilmestyy edelleen seitsemänä päivänä viikossa

Kaleva muuttaa ja­ke­luaan – lehti il­mes­tyy edel­leen seit­se­mä­nä päivänä vii­kos­sa

15.03.2023 09:12 117
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

15.03.2023 09:14 44
Vanhemmat
Kaleva antoi taidekokoelmansa suuren yleisön ihasteltavaksi Linnanmaalle – ripustusta varten varattiin kilometrin verran taulukiskoa

Kaleva antoi tai­de­ko­koel­man­sa suuren yleisön ihas­tel­ta­vak­si Lin­nan­maal­le – ri­pus­tus­ta varten va­rat­tiin ki­lo­met­rin verran tau­lu­kis­koa

15.02.2023 08:00 5
Tilaajille
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

28.01.2023 10:00 43
Tilaajille
Kaleva Media aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat noin 650:tä työntekijää

Kaleva Media aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut, jotka kos­ke­vat noin 650:tä työn­te­ki­jää

11.01.2023 15:48 102
Kalevassa haastatellut ja siteeratut henkilöt listattiin: Tämä kolmen nokkamiehen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärppävalmentajat nousivat korkealle

Ka­le­vas­sa haas­ta­tel­lut ja si­tee­ra­tut hen­ki­löt lis­tat­tiin: Tämä kolmen nok­ka­mie­hen kopla pääsi eniten ääneen, myös kärp­pä­val­men­ta­jat nou­si­vat kor­keal­le

03.12.2022 10:00 5
Tilaajille
Digitilaukset kiinnostivat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reissussa ja mökillä

Di­gi­ti­lauk­set kiin­nos­ti­vat Kalevan päivänä – Lehti pitää saada luettua myös reis­sus­sa ja mökillä

10.09.2022 16:00 3
Tilaajille
Kalevan päivänä lauantaina voi esittää toiveita lehden sisällöstä ja saada digiopastusta

Kalevan päivänä lauan­tai­na voi esittää toi­vei­ta lehden si­säl­lös­tä ja saada di­gi­opas­tus­ta

07.09.2022 07:00 21
Tilaajille
Kalevan Ylivieskan aluetoimituksen pitkäaikainen esimies Oiva Luhtasela on kuollut

Kalevan Yli­vies­kan alue­toi­mi­tuk­sen pit­kä­ai­kai­nen esimies Oiva Luh­ta­se­la on kuollut

15.08.2022 21:23
Kaleva ilmestyy juhannusaattona vain näköislehtenä – seuraa uutisia juhannuksena verkosta

Kaleva il­mes­tyy ju­han­nus­aat­to­na vain nä­köis­leh­te­nä – seuraa uutisia ju­han­nuk­se­na ver­kos­ta

22.06.2022 12:58 5
Kaleva Median asiakaspalvelu palvelee jälleen normaalisti lakon jälkeen

Kaleva Median asia­kas­pal­ve­lu pal­ve­lee jälleen nor­maa­lis­ti lakon jälkeen

09.06.2022 11:12 1
Kesän ajaksi neljä uutta kolumnistia Kalevan Puheenvuoro-sivulle

Kesän ajaksi neljä uutta ko­lum­nis­tia Kalevan Pu­heen­vuo­ro-si­vul­le

08.06.2022 05:55 1
Tilaajille
Jutun takaa: Yleisuteliaisuus kuuluu kesätoimittajan ammattihyveisiin

Jutun takaa: Yleis­ute­liai­suus kuuluu ke­sä­toi­mit­ta­jan am­mat­ti­hy­vei­siin

04.06.2022 18:00 1
Tilaajille
Veistokselle vaipat ja pipokin – Oulun Hupisaarille seilanneen Kaarnavenepoika-patsaan varhaishistoria kaipaa täydennystä

Veis­tok­sel­le vaipat ja pipokin – Oulun Hu­pi­saa­ril­le sei­lan­neen Kaar­na­ve­ne­poi­ka-pat­saan var­hais­his­to­ria kaipaa täy­den­nys­tä

27.05.2022 20:30 3
Tilaajille
Kaleva kiihdyttää digitransformaatiotaan – Ville-Petteri Määttä aloittaa toimituksen kehityspäällikkönä

Kaleva kiih­dyt­tää di­gi­trans­for­maa­tio­taan – Vil­le-Pet­te­ri Määttä aloit­taa toi­mi­tuk­sen ke­hi­tys­pääl­lik­kö­nä

15.04.2022 08:00 2
Muutosjohtaja luotsasi Kalevan printistä digitalisaation tielle – "Pohjoisessa ei pelata niin paljon pelejä kuin etelässä, ja se sopii minulle"

Muu­tos­joh­ta­ja luot­sa­si Kalevan prin­tis­tä di­gi­ta­li­saa­tion tielle – "­Poh­joi­ses­sa ei pelata niin paljon pelejä kuin ete­läs­sä, ja se sopii mi­nul­le"

08.04.2022 22:26 15
Tilaajille