Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kaleva
Kuukausi
Kaleva tavoittaa yhä useamman – Median kulutuksen siirtyminen digitaalisille alustoille jatkuu

Kaleva ta­voit­taa yhä useam­man – Median ku­lu­tuk­sen siir­ty­mi­nen di­gi­taa­li­sil­le alus­toil­le jatkuu

26.09.2023 13:55
Tilaajille
Maailma muuttuu, mutta median tehtävä on kirkas
Kolumni

Maailma muut­tuu, mutta median tehtävä on kirkas

23.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Kiitos Oulu, kiitos Pohjois-Pohjanmaa – on hyvästien aika
Kolumni

Kiitos Oulu, kiitos Poh­jois-Poh­jan­maa – on hy­väs­tien aika

16.09.2023 06:05 40
Tilaajille
Ouluun palaava Kalevan uusi päätoimittaja Antti Kokkonen on tinkimätön journalisti "henkeen ja vereen"

Ouluun palaava Kalevan uusi pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen on tin­ki­mä­tön jour­na­lis­ti "hen­keen ja vereen"

06.09.2023 15:24 25
Antti Kokkonen Kalevan päätoimittajaksi – kokenut journalisti siirtyy Ouluun Lapin Kansasta

Antti Kok­ko­nen Kalevan pää­toi­mit­ta­jak­si – kokenut jour­na­lis­ti siirtyy Ouluun Lapin Kan­sas­ta

06.09.2023 13:35 15
Vanhemmat
Kalevan päätoimittaja Sanna Keskinen siirtyy tamperelaisen Aamulehden uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi

Kalevan pää­toi­mit­ta­ja Sanna Kes­ki­nen siirtyy tam­pe­re­lai­sen Aa­mu­leh­den uudeksi vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

26.06.2023 13:01 64
Tämä vanha kerrostalolähiö on kaupungin vehrein alue – Kalevan jättikysely laittoi 47 Oulun asuinaluetta järjestykseen

Tämä vanha ker­ros­ta­lo­lä­hiö on kau­pun­gin vehrein alue – Kalevan jät­ti­ky­se­ly laittoi 47 Oulun asuin­aluet­ta jär­jes­tyk­seen

17.06.2023 06:00 37
Tilaajille

Ka­le­vaan neljä uutta vie­ras­ko­lum­nis­tia kesän ajaksi

07.06.2023 11:05
Tilaajille
Voiko jättiareena pelastaa Oulun? Neljä huippuasiantuntijaa arvioi Oulun elinvoimaa Kalevan suorassa lähetyksessä

Voiko jät­ti­aree­na pe­las­taa Oulun? Neljä huip­pu­asian­tun­ti­jaa arvioi Oulun elin­voi­maa Kalevan suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä

09.05.2023 10:00 24
Maanantaiaamun näköislehden julkaisu viivästyi teknisen vian vuoksi

Maa­nan­tai­aa­mun nä­köis­leh­den jul­kai­su vii­väs­tyi tek­ni­sen vian vuoksi

08.05.2023 12:17 10
Huili on Kalevan uusi viikonvaihdelukemisto – tervetuloa syvällisen ja huolella tehdyn journalismin pariin
Kolumni

Huili on Kalevan uusi vii­kon­vaih­de­lu­ke­mis­to – ter­ve­tu­loa sy­väl­li­sen ja huo­lel­la tehdyn jour­na­lis­min pariin

06.05.2023 06:01 32
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun lu­ke­mat­to­muus ei kiin­nos­ta

22.04.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­lee­han se Kaleva pyhänä sit­ten­kin

21.04.2023 05:00 3
Tilaajille
Pohjois-Suomen asioiden ajaminen oli päällimmäisenä Kalevan vaalitentissä, eikä riitasointuja kovin paljon kuulunut

Poh­jois-Suo­men asioi­den aja­mi­nen oli pääl­lim­mäi­se­nä Kalevan vaa­li­ten­tis­sä, eikä rii­ta­soin­tu­ja kovin paljon kuu­lu­nut

21.03.2023 22:10 26
Tilaajille
Koillissanomien päätoimittaja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Kalevaan

Koil­lis­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja vaihtuu – Jenny Halvari siirtyy Ka­le­vaan

21.03.2023 18:00 2
Tilaajille
Maanantaina suora lähetys Kalevan muutoksista – toimitusjohtaja Laakkonen ja päätoimittaja Keskinen vastaavat lukijoiden kysymyksiin

Maa­nan­tai­na suora lähetys Kalevan muu­tok­sis­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ja pää­toi­mit­ta­ja Kes­ki­nen vas­taa­vat lu­ki­joi­den ky­sy­myk­siin

19.03.2023 19:00 92
Arvoisat lukijat: Liki neljännesvuosisata Kalevan palveluksessa on osaltani ohi – iso kiitos Teille
Kolumni

Ar­voi­sat lu­ki­jat: Liki nel­jän­nes­vuo­si­sa­ta Kalevan pal­ve­luk­ses­sa on osal­ta­ni ohi – iso kiitos Teille

15.03.2023 06:00 44
Tilaajille
Kaleva muuttaa jakeluaan – lehti ilmestyy edelleen seitsemänä päivänä viikossa

Kaleva muuttaa ja­ke­luaan – lehti il­mes­tyy edel­leen seit­se­mä­nä päivänä vii­kos­sa

15.03.2023 09:12 118
Kaleva365 Oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan – Kalevan sunnuntain paperisen lehden jakelusta luovutaan

Kaleva365 Oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan – Kalevan sun­nun­tain pa­pe­ri­sen lehden ja­ke­lus­ta luo­vu­taan

15.03.2023 09:14 44
Kaleva antoi taidekokoelmansa suuren yleisön ihasteltavaksi Linnanmaalle – ripustusta varten varattiin kilometrin verran taulukiskoa

Kaleva antoi tai­de­ko­koel­man­sa suuren yleisön ihas­tel­ta­vak­si Lin­nan­maal­le – ri­pus­tus­ta varten va­rat­tiin ki­lo­met­rin verran tau­lu­kis­koa

15.02.2023 08:00 5
Tilaajille