Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

alkoholin käyttö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä Ti­pat­to­man jäl­keen? – kuu­kau­den­kin al­ko­ho­lit­to­mal­la jak­sol­la voi olla monia myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen

31.01.2024 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opis­ke­li­joi­den al­ko­ho­li­kult­tuu­ris­ta saa huo­les­tua – harva ta­pah­tu­ma on täysin al­ko­ho­li­ton

09.10.2023 06:00 14
Rasvamaksan yleistymisen taustalta löytyy tuttu ilmiö – Somelääkäri Atte Virolainen on huolissaan noidankehästä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sairastua

Ras­va­mak­san yleis­ty­mi­sen taus­tal­ta löytyy tuttu ilmiö – So­me­lää­kä­ri Atte Vi­ro­lai­nen on huo­lis­saan noi­dan­ke­häs­tä, joka nostaa jo lasten ja nuorten riskiä sai­ras­tua

24.07.2023 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jouk­ko­hys­te­ria Kää­ri­jän juo­ma­ral­lin ym­pä­ril­lä jatkuu

08.06.2023 05:30 5
Tilaajille
HS: Alkoholitilaukset Lintilän erittelemättömään edustuskäyttöön ovat jatkuneet ainakin viime vuoteen saakka

HS: Al­ko­ho­li­ti­lauk­set Lin­ti­län erit­te­le­mät­tö­mään edus­tus­käyt­töön ovat jat­ku­neet ainakin viime vuoteen saakka

11.03.2023 19:25 73
Saarikko kertoo nostaneensa alkoholinkäytön esiin ministeri Lintilän kanssa kahdesti – Lintilä kiisti alkoholin vaikuttaneen työntekoonsa

Saa­rik­ko kertoo nos­ta­neen­sa al­ko­ho­lin­käy­tön esiin mi­nis­te­ri Lin­ti­län kanssa kah­des­ti – Lintilä kiisti al­ko­ho­lin vai­kut­ta­neen työn­te­koon­sa

05.03.2023 09:44 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juhlia juhlien perään – kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den al­ko­ho­li­kult­tuu­ri on hil­jai­ses­ti hy­väk­syt­ty

14.06.2022 05:45 6
Tilaajille
Suomalaistutkimus osoitti: Nuoruuden alkoholin käyttö näkyy muutoksina pikkuaivoissa jo nuorilla aikuisilla

Suo­ma­lais­tut­ki­mus osoit­ti: Nuo­ruu­den al­ko­ho­lin käyttö näkyy muu­tok­si­na pik­ku­ai­vois­sa jo nuo­ril­la ai­kui­sil­la

18.03.2021 13:09
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tipaton on kym­me­niä vuosia jat­ku­nut perinne

15.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen jou­lu­tun­nel­ma syntyy tur­val­lis­ten ai­kuis­ten luomana

18.12.2020 05:45
Tilaajille