Eduskuntavaalit: Kisa kan­sa­ne­des­ta­ja­pai­kois­ta on kova, näin Oulun vaa­li­pii­rin pii­ri­joh­ta­jat en­na­koi­vat vaalin lop­pu­tu­los­ta

Kommentti: Tyy­ty­mät­tö­myys pa­kot­taa Kärpät muu­tok­siin – ur­hei­lu­puo­len johto siirtyy uusiin käsiin

Luitko jo tämän: OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­rian osas­tol­la ryh­dyt­tiin toimin avin tar­kis­tus­käyn­nin jälkeen

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Konfliktit
Venäjän ohjusten epäillään osuneen Puolaan – Puolan armeija korkeassa hälytystilassa

Venäjän oh­jus­ten epäil­lään osuneen Puolaan – Puolan armeija kor­keas­sa hä­ly­tys­ti­las­sa

15.11.2022 23:30
Pitäisikö meidän lynkata henkisesti poliitikot, jotka ovat olleet liian hyväuskoisia?
Essee

Pi­täi­si­kö meidän lynkata hen­ki­ses­ti po­lii­ti­kot, jotka ovat olleet liian hy­väus­koi­sia?

28.10.2022 15:30 35
Tilaajille
Taiwan: Kiina on ampunut useita ballistisia ohjuksia sotaharjoituksissaan

Taiwan: Kiina on ampunut useita bal­lis­ti­sia oh­juk­sia so­ta­har­joi­tuk­sis­saan

04.08.2022 11:32 15
Georgia varoitti länttä Putinin aikeista ja seuraavista siirroista – Itsenäisyyspäiväänsä juhliva maa hakee turvaa Natosta ja EU:sta

Georgia va­roit­ti länttä Putinin ai­keis­ta ja seu­raa­vis­ta siir­rois­ta – It­se­näi­syys­päi­vään­sä juhliva maa hakee turvaa Natosta ja EU:sta

24.05.2022 18:30
Tilaajille
Ukrainan parlamentti hyväksyi julistuksen poikkeustilasta – voimassa kaikkialla lukuun ottamatta separatistialueita

Uk­rai­nan par­la­ment­ti hy­väk­syi ju­lis­tuk­sen poik­keus­ti­las­ta – voi­mas­sa kaik­kial­la lukuun ot­ta­mat­ta se­pa­ra­tis­ti­aluei­ta

23.02.2022 23:51
Biden: Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä – Venäjä voi hyökätä Ukrainaan tulevina päivinä ja hyökkäyksen kohteeksi valikoitunee pääkaupunki Kiova

Biden: Putin on tehnyt pää­tök­sen hyök­käyk­ses­tä – Venäjä voi hyökätä Uk­rai­naan tu­le­vi­na päivinä ja hyök­käyk­sen koh­teek­si va­li­koi­tu­nee pää­kau­pun­ki Kiova

19.02.2022 10:17 46
Itä-Ukrainassa syytöksiä sotatoimista – päiväkoti sai osuman raskaasta aseesta

Itä-Uk­rai­nas­sa syy­tök­siä so­ta­toi­mis­ta – päi­vä­ko­ti sai osuman ras­kaas­ta aseesta

17.02.2022 13:56 7
Virkamieslähde USA:n hallinnosta: Venäjä on vastoin sanojaan kasvattanut joukkojaan Ukrainan rajan tuntumassa jopa 7 000 sotilaalla

Vir­ka­mies­läh­de USA:n hal­lin­nos­ta: Venäjä on vastoin sa­no­jaan kas­vat­ta­nut jouk­ko­jaan Uk­rai­nan rajan tun­tu­mas­sa jopa 7 000 so­ti­laal­la

17.02.2022 06:29 20
Analyytikot: Riski Ukrainaan hyökkäyksestä on kasvamaan päin, sillä Venäjä ei voi vitkutella rajan takana ikuisesti

Ana­lyy­ti­kot: Riski Uk­rai­naan hyök­käyk­ses­tä on kas­va­maan päin, sillä Venäjä ei voi vit­ku­tel­la rajan takana ikui­ses­ti

14.02.2022 20:27 22
Suomi kotiuttaa osan Kiovan suurlähetystön henkilökunnasta Ukrainasta, suurlähetystö pysyy auki

Suomi ko­tiut­taa osan Kiovan suur­lä­he­tys­tön hen­ki­lö­kun­nas­ta Uk­rai­nas­ta, suur­lä­he­tys­tö pysyy auki

13.02.2022 21:13 2
Venäjä saattaa tavoitella Donbassin ja Luhanskin erottamista Ukrainasta, arvioi entinen apulaistiedustelupäällikkö

Venäjä saattaa ta­voi­tel­la Don­bas­sin ja Lu­hans­kin erot­ta­mis­ta Uk­rai­nas­ta, arvioi entinen apu­lais­tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö

13.02.2022 21:05 77
Presidentti Niinistö Dagens Nyheterille: Olen erittäin huolissani mahdollisesta sodan syttymisestä Euroopassa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Dagens Ny­he­te­ril­le: Olen erit­täin huo­lis­sa­ni mah­dol­li­ses­ta sodan syt­ty­mi­ses­tä Eu­roo­pas­sa

12.02.2022 16:19 64
Suomi kehottaa kansalaisiaan poistumaan välittömästi Ukrainasta – Yhdysvaltain ulkoministerin mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan voi alkaa "milloin tahansa"

Suomi ke­hot­taa kan­sa­lai­siaan pois­tu­maan vä­lit­tö­mäs­ti Uk­rai­nas­ta – Yh­dys­val­tain ul­ko­mi­nis­te­rin mukaan Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan voi alkaa "mil­loin ta­han­sa"

11.02.2022 23:59 53
Länsimaat varoittavat vakavista seurauksista, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan– Macron: "Hinta tulee olemaan Venäjälle korkea"

Län­si­maat va­roit­ta­vat va­ka­vis­ta seu­rauk­sis­ta, jos Venäjä hyökkää Uk­rai­naan– Macron: "Hinta tulee olemaan Ve­nä­jäl­le korkea"

25.01.2022 21:24 27
USA sanoo Venäjän valmistelevan valehyökkäystä saadakseen tekosyyn hyökätä Ukrainaan – Venäjä kiistää ja sanoo väitteitä perättömiksi

USA sanoo Venäjän val­mis­te­le­van va­le­hyök­käys­tä saa­dak­seen te­ko­syyn hyökätä Uk­rai­naan – Venäjä kiistää ja sanoo väit­tei­tä pe­rät­tö­mik­si

14.01.2022 23:36 50
Interfax: Venäjä vetänyt Ukrainan rajalta takaisin yli 10 000 sotilasta

In­ter­fax: Venäjä vetänyt Uk­rai­nan rajalta ta­kai­sin yli 10 000 so­ti­las­ta

25.12.2021 21:59 27
Venäjän mukaan sen konsulaattiin Ukrainassa on tehty polttopulloisku, suurlähetystö lähetti protestikirjeen Ukrainalle

Venäjän mukaan sen kon­su­laat­tiin Uk­rai­nas­sa on tehty polt­to­pul­lois­ku, suur­lä­he­tys­tö lähetti pro­tes­ti­kir­jeen Uk­rai­nal­le

24.12.2021 21:43 48
Suojelupoliisi: Afganistanissa tuhansia vierastaistelijoita – kiinnostus lähteä Suomesta sotimaan ollut hyvin vähäistä

Suo­je­lu­po­lii­si: Af­ga­nis­ta­nis­sa tu­han­sia vie­ras­tais­te­li­joi­ta – kiin­nos­tus lähteä Suo­mes­ta so­ti­maan ollut hyvin vä­häis­tä

12.08.2021 06:00 7
Tilaajille
Israelin ja Hamasin välillä sovittu tulitauosta

Is­rae­lin ja Hamasin välillä sovittu tu­li­tauos­ta

20.05.2021 23:38 1
Etiopian armeija hyökkäsi Tigrayn pääkaupunkiin – pääministeri kertoo armeijan saaneen Mekellen hallintaansa

Etio­pian armeija hyök­kä­si Tigrayn pää­kau­pun­kiin – pää­mi­nis­te­ri kertoo ar­mei­jan saaneen Me­kel­len hal­lin­taan­sa

28.11.2020 20:30