Ihmiset: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Vanhat kuvat: 2000-lu­vun hauskaa hiih­to­elä­mää Oulussa

Luitko jo tämän: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Klassinen musiikki
Kuukausi
Oululaiset Niklas Klaavo ja Iiro Komulainen vetivät pianobattlen 25 asteen pakkasessa tornitalon katolla – Tältä se näytti

Ou­lu­lai­set Niklas Klaavo ja Iiro Ko­mu­lai­nen vetivät pia­no­batt­len 25 asteen pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla – Tältä se näytti

02.03.2024 14:00 2
Tilaajille
Oulu Sinfonia tarjosi täyslaidallisen romantiikkaa Tuhannen ja yhden yön tarinoiden tapaan

Oulu Sin­fo­nia tarjosi täys­lai­dal­li­sen ro­man­tiik­kaa Tu­han­nen ja yhden yön ta­ri­noi­den tapaan

01.03.2024 14:03
Tilaajille
Konserttiarvio: Barokkimusiikki soi hyväntuulisen viihdyttävästi Oulun tuomiokirkossa

Kon­sert­tiar­vio: Ba­rok­ki­mu­siik­ki soi hy­vän­tuu­li­sen viih­dyt­tä­väs­ti Oulun tuo­mio­kir­kos­sa

23.02.2024 12:47 1
Tilaajille
Oululaisen Mikko Sorrin mielestä olisi harmi, jos moderni orkesteri ei uskaltaisi soittaa vuosisatoja vanhaa barokkia – Torstaina hän soittaa Nicholas McGeganin johdolla

Ou­lu­lai­sen Mikko Sorrin mie­les­tä olisi harmi, jos moderni or­kes­te­ri ei us­kal­tai­si soittaa vuo­si­sa­to­ja vanhaa ba­rok­kia – Tors­tai­na hän soittaa Ni­cho­las McGe­ga­nin joh­dol­la

21.02.2024 10:13 1
Konserttiarvio: Oulun Vanha Musiikki -festivaali tarjoili päätöskonsertissaan jatkoa ranskalaisiin tunnelmiin isommalla meiningillä

Kon­sert­tiar­vio: Oulun Vanha Mu­siik­ki -fes­ti­vaa­li tar­joi­li pää­tös­kon­ser­tis­saan jatkoa rans­ka­lai­siin tun­nel­miin isom­mal­la mei­nin­gil­lä

13.02.2024 12:05
Tilaajille
Konserttiarvio: Ranskalaisen barokin tunnot hehkuivat rakkauden liekeistä turmaan ja kuolemaan

Kon­sert­tiar­vio: Rans­ka­lai­sen barokin tunnot heh­kui­vat rak­kau­den lie­keis­tä turmaan ja kuo­le­maan

13.02.2024 08:00
Tilaajille
Rumon Gamba jatkaa Oulu Sinfonian ylikapellimestarina – jatkosopimuksessa myös optio vuosille 2027 ja 2028

Rumon Gamba jatkaa Oulu Sin­fo­nian yli­ka­pel­li­mes­ta­ri­na – jat­ko­so­pi­muk­ses­sa myös optio vuo­sil­le 2027 ja 2028

09.02.2024 14:22
Konserttiarvio: Uutta musiikkia vanhasta maailmasta – oululaislähtöinen alttoviulisti Lilli Maijala soitti vahvoin ottein kantaesityksen saaneessa konsertossa Oulu Sinfonian solistina

Kon­sert­tiar­vio: Uutta mu­siik­kia van­has­ta maail­mas­ta – ou­lu­lais­läh­töi­nen alt­to­viu­lis­ti Lilli Maijala soitti vahvoin ottein kan­ta­esi­tyk­sen saa­nees­sa kon­ser­tos­sa Oulu Sin­fo­nian so­lis­ti­na

09.02.2024 11:24
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiitos Oulun seu­ra­kun­nil­le hyvästä joulun ajan mu­sii­kis­ta

09.01.2024 05:30
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian juhlaohjelmassa kuultiin uutta ja harvinaista

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian juh­la­oh­jel­mas­sa kuul­tiin uutta ja har­vi­nais­ta

08.12.2023 11:48 1
Tilaajille
Teatterinäytösten ja konserttien alkaminen kello 19 ei ole kiveen hakattu – Oulussa yleisön toiveita kuunnellaan ja vasta selvitetään aikaistamista

Teat­te­ri­näy­tös­ten ja kon­sert­tien al­ka­mi­nen kello 19 ei ole kiveen hakattu – Oulussa yleisön toi­vei­ta kuun­nel­laan ja vasta sel­vi­te­tään ai­kais­ta­mis­ta

01.12.2023 06:00 21
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonia ilotteli jazzahtavilla rytmeillä – loistelias konsertti todisti, että orkesterin rekrytoinnit ovat osuneet kohdalleen

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nia ilot­te­li jazz­ah­ta­vil­la ryt­meil­lä – lois­te­lias kon­sert­ti to­dis­ti, että or­kes­te­rin rek­ry­toin­nit ovat osuneet koh­dal­leen

24.11.2023 14:34
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlien avajaiskonsertissa luvassa klassisen musiikin ja jazzin parhaita paloja – Timo Lassy ja trumpetisti Jukka Eskola vierailevat tapahtumassa New Orleansin muusikoiden kanssa

Oulun mu­siik­ki­juh­lien ava­jais­kon­ser­tis­sa luvassa klas­si­sen mu­sii­kin ja jazzin par­hai­ta paloja – Timo Lassy ja trum­pe­tis­ti Jukka Eskola vie­rai­le­vat ta­pah­tu­mas­sa New Or­lean­sin muu­si­koi­den kanssa

17.11.2023 12:00
Konserttiarvio: Prokofjevin paljon soitetuttuun konserttoon mahtui myös persoonallisia yksityiskohtia

Kon­sert­tiar­vio: Pro­kof­je­vin paljon soi­te­tut­tuun kon­sert­toon mahtui myös per­soo­nal­li­sia yk­si­tyis­koh­tia

10.11.2023 17:04
Tilaajille
Konserttiarvio: Valloittava kapellimestari sytytti orkesterin ja yleisön Oulu Sinfonian huikeassa Brahms-konsertissa

Kon­sert­tiar­vio: Val­loit­ta­va ka­pel­li­mes­ta­ri sytytti or­kes­te­rin ja yleisön Oulu Sin­fo­nian hui­keas­sa Brahms-kon­ser­tis­sa

03.11.2023 14:40 2
Tilaajille
Arvio: Oulun konservatoriossa nähtiin kokoonpano, jolle harva vetää vertoja – Esityksen energia oli viritetty huippuunsa

Arvio: Oulun kon­ser­va­to­rios­sa nähtiin ko­koon­pa­no, jolle harva vetää vertoja – Esi­tyk­sen energia oli vi­ri­tet­ty huip­puun­sa

10.10.2023 19:01 1
Tilaajille
Oululaislähtöinen Markus Ollila soittaa perjantaina harvinaislaatuisen ohjelman – Se on  niin vaativa, että moni muu ei ole sitä soittanut

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Markus Ollila soittaa per­jan­tai­na har­vi­nais­laa­tui­sen oh­jel­man – Se on niin vaa­ti­va, että moni muu ei ole sitä soit­ta­nut

28.09.2023 10:21
Vanha Kaleva: Merijalin pastilleissa pohjoismainen maku

Vanha Kaleva: Me­ri­ja­lin pas­til­leis­sa poh­jois­mai­nen maku

07.09.2023 10:00 2
Kapellimestarin johdettavana voi olla satakin soittajaa, eikä päätöksiä silloin tehdä huutoäänestyksellä

Ka­pel­li­mes­ta­rin joh­det­ta­va­na voi olla satakin soit­ta­jaa, eikä pää­tök­siä silloin tehdä huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä

12.06.2023 19:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Oulu Sinfonian ja Kuopion kaupunginorkesterin yhteiskonserttia kannatti odottaa – Kevätuhri päätti kauden poikkeuksellisen loisteliaasti

Kon­sert­tiar­vio: Oulu Sin­fo­nian ja Kuopion kau­pun­gin­or­kes­te­rin yh­teis­kon­sert­tia kan­nat­ti odottaa – Ke­vät­uh­ri päätti kauden poik­keuk­sel­li­sen lois­te­liaas­ti

26.05.2023 13:10 1
Tilaajille