Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ke­vy­ty­rit­tä­jyy­del­lä on työ­elä­mäs­sä paik­kan­sa, mutta työn­te­ko­ta­van va­lin­neet voivat olla myös ve­dä­tys­vaa­ras­sa

Ilmeisen perustellun hokeman mukaan Suomessa tarvitaan uutta yrittäjyyttä ja lisää yrittäjiä. Jonkinlaiseksi välimuodoksi palkkatyön ja yrittäjyyden välille on viime vuosina noussut niin sanottu kevytyrittäjyys.

Kevytyrittäjä tekee töitä omiin nimiinsä mutta käyttää apunaan maksullista laskutuspalvelua. Keveydestä puhuminen on oikeutettua siinä, että yrittäjän ei itse tarvitse huolehtia sellaisesta byrokratiasta kuin kirjanpidosta, verotuksesta ja viranomaisilmoituksista.