Kyläkaupat
Riitun puoti -kyläkaupan myynti säilyi kevään ennallaan – koronan kevääksi sulkema Metsäbaari laski kokonaismyyntiä

Riitun puoti -ky­lä­kau­pan myynti säilyi kevään en­nal­laan – koronan ke­vääk­si sulkema Met­sä­baa­ri laski ko­ko­nais­myyn­tiä

13.06.2020 14:56 0
Tilaajille
Kyläkauppatuki jäi niukaksi, vain alle 40 prosenttia yrittäjistä sai rahaa – Ruokaviraston mukaan valtaosa hakijoista ei täyttänyt tukiehtoja

Ky­lä­kaup­pa­tu­ki jäi niu­kak­si, vain alle 40 pro­sent­tia yrit­tä­jis­tä sai rahaa – Ruo­ka­vi­ras­ton mukaan val­ta­osa ha­ki­jois­ta ei täyt­tä­nyt tu­ki­eh­to­ja

08.03.2020 22:22 25