Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kaukovainio
Asiattomasti koululla oleskelleet pojat vastustivat poliisia OSAOn Kaukovainion yksikössä viime torstaina – Paikalla myös yksi etsintäkuulutettu

Asiat­to­mas­ti kou­lul­la oles­kel­leet pojat vas­tus­ti­vat po­lii­sia OSAOn Kau­ko­vai­nion yk­si­kös­sä viime tors­tai­na – Pai­kal­la myös yksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu

29.01.2024 18:09 13
Tilaajille
Poliisin valvontaoperaatio kärjistyi OSAOn Kaukovainion yksikössä, useita otettiin kiinni – Poliisi ja koulu vaitonaisia tapauksesta

Po­lii­sin val­von­ta­ope­raa­tio kär­jis­tyi OSAOn Kau­ko­vai­nion yk­si­kös­sä, useita otet­tiin kiinni – ­Po­lii­si ja koulu vai­to­nai­sia ta­pauk­ses­ta

26.01.2024 16:53 16
Tilaajille
Oulun Kaukovainiolla sijaitsevan kerrostalon kellarissa murtauduttu useisiin koppeihin – poliisi epäilee toista tekijää talon asukkaaksi

Oulun Kau­ko­vai­niol­la si­jait­se­van ker­ros­ta­lon kel­la­ris­sa mur­tau­dut­tu usei­siin kop­pei­hin – poliisi epäilee toista tekijää talon asuk­kaak­si

12.01.2024 17:00 9
Tilaajille
Autokauppa johti julmaan ryöstöön Kaukovainiolla – hovioikeus kovensi tuomiota merkittävästi ja määräsi kaksi miestä vangittaviksi heti

Au­to­kaup­pa johti julmaan ryös­töön Kau­ko­vai­niol­la – ho­vi­oi­keus kovensi tuo­mio­ta mer­kit­tä­väs­ti ja määräsi kaksi miestä van­git­ta­vik­si heti

30.11.2023 16:29 23
Tilaajille
Tarkempaa tietoa Oulun keskustan säästä: Kaukovainion uusi säähavaintoasema aloitti mittaukset

Tar­kem­paa tietoa Oulun kes­kus­tan säästä: Kau­ko­vai­nion uusi sää­ha­vain­to­ase­ma aloitti mit­tauk­set

28.11.2023 06:00 5
Tilaajille
Oulun kirjastoja remontoidaan urakalla: Pääkirjaston lisäksi uusiksi laitetaan myös Puolivälinkankaan ja Kaukovainion kirjastot

Oulun kir­jas­to­ja re­mon­toi­daan ura­kal­la: Pää­kir­jas­ton lisäksi uusiksi lai­te­taan myös Puo­li­vä­lin­kan­kaan ja Kau­ko­vai­nion kir­jas­tot

04.04.2023 19:32 13
Tilaajille
Vesi virtasi kerrostaloasunnon hanasta ja aiheutti vesivahinkoja viiteen asuntoon Kaukovainiolla

Vesi virtasi ker­ros­ta­lo­asun­non hanasta ja ai­heut­ti ve­si­va­hin­ko­ja viiteen asun­toon Kau­ko­vai­niol­la

02.04.2023 09:50 11
Kaukovainion kirjasto suljetaan remontin ajaksi, avataan syksyllä

Kau­ko­vai­nion kir­jas­to sul­je­taan re­mon­tin ajaksi, avataan syk­syl­lä

29.03.2023 12:39 4
Poliisi: Alakouluikäinen poika puukotti toista lasta kasvoihin Kaukovainiolla

Po­lii­si: Ala­kou­lu­ikäi­nen poika puu­kot­ti toista lasta kas­voi­hin Kau­ko­vai­niol­la

08.03.2023 19:44 13
Häiritsevä käytös pani Kaukovainion omatoimikirjaston ovet säppiin loppukuun ajaksi – "Helposti emme tähän ratkaisuun päätyneet"

Häi­rit­se­vä käytös pani Kau­ko­vai­nion oma­toi­mi­kir­jas­ton ovet säppiin lop­pu­kuun ajaksi – "Hel­pos­ti emme tähän rat­kai­suun pää­ty­neet"

17.10.2022 16:05 21
Tilaajille
Syytteet Kaukovainiolle sijoittuvista törkeistä rikoksista hylättiin – oikeuden mielestä näyttö jäi puutteelliseksi

Syyt­teet Kau­ko­vai­niol­le si­joit­tu­vis­ta tör­keis­tä ri­kok­sis­ta hy­lät­tiin – oi­keu­den mie­les­tä näyttö jäi puut­teel­li­sek­si

27.09.2022 15:09 1
Tilaajille
Kun Tommi Takkunen muutti 10-vuotiaana Kaukovainiolta Kempeleeseen, oli se täysjärkytys – nyt kirjailija palaa Varpushaukantielle esikoisromaanissaan Kaukovainio

Kun Tommi Tak­ku­nen muutti 10-vuo­tiaa­na Kau­ko­vai­niol­ta Kem­pe­lee­seen, oli se täys­jär­ky­tys – nyt kir­jai­li­ja palaa Var­pus­hau­kan­tiel­le esi­kois­ro­maa­nis­saan Kau­ko­vai­nio

19.08.2022 17:00 2
Tilaajille
Kaukovainion "sininen talo" on asukkaidensa silmäterä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viihtynyt"

Kau­ko­vai­nion "si­ni­nen talo" on asuk­kai­den­sa sil­mä­te­rä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viih­ty­nyt"

11.06.2022 06:07 3
Oulun palveluverkkoon suunnitteilla isoja muutoksia, joiden myötä esimerkiksi Kiimingistä lakkautettaisiin pieniä kouluja – suunnitelmat herättivät huolen lasten hyvinvoinnin heikkenemisestä

Oulun pal­ve­lu­verk­koon suun­nit­teil­la isoja muu­tok­sia, joiden myötä esi­mer­kik­si Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­tai­siin pieniä kouluja – ­suun­ni­tel­mat he­rät­ti­vät huolen lasten hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­ses­tä

31.05.2022 22:04 43
Tilaajille
OSAO uudistaa tilojaan jättihankkeella, johon ollaan uhraamassa valtava rahamäärä

OSAO uu­dis­taa ti­lo­jaan jät­ti­hank­keel­la, johon ollaan uh­raa­mas­sa valtava ra­ha­mää­rä

31.01.2022 06:00 37
Tilaajille
Hovioikeus alensi väkivaltaisuuksista annettua vankeustuomiota

Ho­vi­oi­keus alensi vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta an­net­tua van­keus­tuo­mio­ta

10.01.2022 14:14
Tilaajille
Kaukovainiolla poliisipartion kimppuun käynyttä epäillään kahdesta murhan yrityksestä – poliisi ampui hyökkääjää jalkaan

Kau­ko­vai­niol­la po­lii­si­par­tion kimp­puun käy­nyt­tä epäil­lään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – poliisi ampui hyök­kää­jää jalkaan

15.12.2021 16:13 1
Keskustan alue vetää nyt suurissa kaupungeissa – Katso, miltä alueilta Oulussa haettiin eniten omistusasuntoja

Kes­kus­tan alue vetää nyt suu­ris­sa kau­pun­geis­sa – Katso, miltä alueil­ta Oulussa haet­tiin eniten omis­tus­asun­to­ja

27.10.2021 13:18 11
Järeästi varustautunut kommandopipoinen mies tunkeutui kerrostaloasuntoon Kaukovainiolla – tuomittiin väkivaltaisuuksista viideksi vuodeksi vankilaan

Jä­reäs­ti va­rus­tau­tu­nut kom­man­do­pi­poi­nen mies tun­keu­tui ker­ros­ta­lo­asun­toon Kau­ko­vai­niol­la – tuo­mit­tiin vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta vii­dek­si vuo­dek­si van­ki­laan

16.06.2021 17:41 2
Tilaajille
Kaukovainion puukotuksesta syytetty mies kuoli

Kau­ko­vai­nion puu­ko­tuk­ses­ta syy­tet­ty mies kuoli

31.03.2021 13:31