HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Kaukovainio
Kaukovainion "sininen talo" on asukkaidensa silmäterä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viihtynyt"

Kau­ko­vai­nion "si­ni­nen talo" on asuk­kai­den­sa sil­mä­te­rä – "Ei täällä olisi 50 vuotta asunut, jos ei olisi viih­ty­nyt"

11.06.2022 06:07 3
Oulun palveluverkkoon suunnitteilla isoja muutoksia, joiden myötä esimerkiksi Kiimingistä lakkautettaisiin pieniä kouluja – suunnitelmat herättivät huolen lasten hyvinvoinnin heikkenemisestä

Oulun pal­ve­lu­verk­koon suun­nit­teil­la isoja muu­tok­sia, joiden myötä esi­mer­kik­si Kii­min­gis­tä lak­kau­tet­tai­siin pieniä kouluja – ­suun­ni­tel­mat he­rät­ti­vät huolen lasten hy­vin­voin­nin heik­ke­ne­mi­ses­tä

31.05.2022 22:04 43
Tilaajille
OSAO uudistaa tilojaan jättihankkeella, johon ollaan uhraamassa valtava rahamäärä

OSAO uu­dis­taa ti­lo­jaan jät­ti­hank­keel­la, johon ollaan uh­raa­mas­sa valtava ra­ha­mää­rä

31.01.2022 06:00 37
Tilaajille
Hovioikeus alensi väkivaltaisuuksista annettua vankeustuomiota

Ho­vi­oi­keus alensi vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta an­net­tua van­keus­tuo­mio­ta

10.01.2022 14:14
Tilaajille
Kaukovainiolla poliisipartion kimppuun käynyttä epäillään kahdesta murhan yrityksestä – poliisi ampui hyökkääjää jalkaan

Kau­ko­vai­niol­la po­lii­si­par­tion kimp­puun käy­nyt­tä epäil­lään kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä – poliisi ampui hyök­kää­jää jalkaan

15.12.2021 16:13 1
Keskustan alue vetää nyt suurissa kaupungeissa – Katso, miltä alueilta Oulussa haettiin eniten omistusasuntoja

Kes­kus­tan alue vetää nyt suu­ris­sa kau­pun­geis­sa – Katso, miltä alueil­ta Oulussa haet­tiin eniten omis­tus­asun­to­ja

27.10.2021 13:18 11
Järeästi varustautunut kommandopipoinen mies tunkeutui kerrostaloasuntoon Kaukovainiolla – tuomittiin väkivaltaisuuksista viideksi vuodeksi vankilaan

Jä­reäs­ti va­rus­tau­tu­nut kom­man­do­pi­poi­nen mies tun­keu­tui ker­ros­ta­lo­asun­toon Kau­ko­vai­niol­la – tuo­mit­tiin vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta vii­dek­si vuo­dek­si van­ki­laan

16.06.2021 17:41 2
Tilaajille
Kaukovainion puukotuksesta syytetty mies kuoli

Kau­ko­vai­nion puu­ko­tuk­ses­ta syy­tet­ty mies kuoli

31.03.2021 13:31
Kaukovainiolle kaavaillaan sadan miljoonan euron mullistusta – "Voi olla, että päädymme sellaiseenkin ratkaisuun, että puramme kaiken Kotkantie kakkosen puolelta"

Kau­ko­vai­niol­le kaa­vail­laan sadan mil­joo­nan euron mul­lis­tus­ta – "Voi olla, että pää­dym­me sel­lai­seen­kin rat­kai­suun, että puramme kaiken Kot­kan­tie kak­ko­sen puo­lel­ta"

10.03.2021 06:12 12
OSAOn uutta kampusta aletaan suunnitella Kaukovainiolle – Kotkantielle tulossa 4500–5000 opiskelijan keskittymä

OSAOn uutta kam­pus­ta aletaan suun­ni­tel­la Kau­ko­vai­niol­le – Kot­kan­tiel­le tulossa 4500–5000 opis­ke­li­jan kes­kit­ty­mä

01.03.2021 18:27 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Kau­ko­vai­niol­le – vä­ki­rik­kaa­seen lähiöön – saa­tai­siin hou­ku­tel­tua yrit­tä­jiä?

17.02.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pos­ti­pal­ve­lut läh­te­vät, ihmiset kul­ke­vat

16.02.2021 05:30 3
Tilaajille
Postin palvelupisteet lopettavat Kaukovainolla, Kempeleessä ja Kiimingissä – Kaukovainiolla jatkaa automaatti: "Asioidessa ei tarvitse odotella turhaan"

Postin pal­ve­lu­pis­teet lo­pet­ta­vat Kau­ko­vai­nol­la, Kem­pe­lees­sä ja Kii­min­gis­sä – Kau­ko­vai­niol­la jatkaa au­to­maat­ti: "A­sioi­des­sa ei tar­vit­se odo­tel­la tur­haan"

13.02.2021 08:24 17
Tilaajille

Kau­ko­vai­niol­le nousee Ne­los­tien viereen uusi ker­ros­ta­loa­lue, Kau­ko­vai­nion­port­ti

09.02.2021 19:22 2
Tilaajille
Käräjäoikeus vangitsi yhden henkilön Kaukovainion puukotukseen liittyen – epäillään tapon yrityksestä

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si yhden hen­ki­lön Kau­ko­vai­nion puu­ko­tuk­seen liit­tyen – epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

09.02.2021 15:38
Kaukovainiolla poliisioperaatio puukotuksen vuoksi – tapausta tutkitaan tapon yrityksenä, näin kommentoi silminnäkijä

Kau­ko­vai­niol­la po­lii­si­ope­raa­tio puu­ko­tuk­sen vuoksi – ta­paus­ta tut­ki­taan tapon yri­tyk­se­nä, näin kom­men­toi sil­min­nä­ki­jä

07.02.2021 14:41 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta puut­tu­vat te­ko­jää­ra­dat – ou­lu­lai­sen kiekon taito on jää­pal­lon pe­rin­tee­nä aina pe­rus­tu­nut hyvään luis­te­luun

14.12.2020 05:30
Tilaajille
YIT:n asuntomyynti takkuaa Kaukovainiolla, yritys sai kaksi vuotta lisäaikaa uuden asuntorakentamisen aloittamiseen

YIT:n asun­to­myyn­ti takkuaa Kau­ko­vai­niol­la, yritys sai kaksi vuotta li­sä­ai­kaa uuden asun­to­ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen

01.12.2020 19:13 7
Tilaajille
Puukotettu mies löytyi kuolleena tieltä Kaukovainiolla – syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta murhasta

Puu­ko­tet­tu mies löytyi kuol­lee­na tieltä Kau­ko­vai­niol­la – syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta van­keus­ran­gais­tus­ta mur­has­ta

05.11.2020 15:38
Tilaajille
Oulussa löytynyt kuolleita jäniksiä ainakin Kaukovainion ja Hiirosen alueelta – kuolinsyy luultavasti jänisrutto,  raatoihin ei saa koskea ilman suojavarusteita

Oulussa löy­ty­nyt kuol­lei­ta jä­nik­siä ainakin Kau­ko­vai­nion ja Hii­ro­sen alueel­ta – kuo­lin­syy luul­ta­vas­ti jä­nis­rut­to, raa­toi­hin ei saa koskea ilman suo­ja­va­rus­tei­ta

19.08.2020 12:13 2