Kaukovainio

Jä­reäs­ti va­rus­tau­tu­nut kom­man­do­pi­poi­nen mies tun­keu­tui ker­ros­ta­lo­asun­toon Kau­ko­vai­niol­la – tuo­mit­tiin vä­ki­val­tai­suuk­sis­ta vii­dek­si vuo­dek­si van­ki­laan

16.06.2021 17:41 2
Tilaajille

Kau­ko­vai­nion puu­ko­tuk­ses­ta syy­tet­ty mies kuoli

31.03.2021 13:31

Kau­ko­vai­niol­le kaa­vail­laan sadan mil­joo­nan euron mul­lis­tus­ta – "Voi olla, että pää­dym­me sel­lai­seen­kin rat­kai­suun, että puramme kaiken Kot­kan­tie kak­ko­sen puo­lel­ta"

10.03.2021 06:12 12

OSAOn uutta kam­pus­ta aletaan suun­ni­tel­la Kau­ko­vai­niol­le – Kot­kan­tiel­le tulossa 4500–5000 opis­ke­li­jan kes­kit­ty­mä

01.03.2021 18:27 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Kau­ko­vai­niol­le – vä­ki­rik­kaa­seen lähiöön – saa­tai­siin hou­ku­tel­tua yrit­tä­jiä?

17.02.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pos­ti­pal­ve­lut läh­te­vät, ihmiset kul­ke­vat

16.02.2021 05:30 3
Tilaajille

Postin pal­ve­lu­pis­teet lo­pet­ta­vat Kau­ko­vai­nol­la, Kem­pe­lees­sä ja Kii­min­gis­sä – Kau­ko­vai­niol­la jatkaa au­to­maat­ti: "A­sioi­des­sa ei tar­vit­se odo­tel­la tur­haan"

13.02.2021 08:24 17
Tilaajille

Kau­ko­vai­niol­le nousee Ne­los­tien viereen uusi ker­ros­ta­loa­lue, Kau­ko­vai­nion­port­ti

09.02.2021 19:22 2
Tilaajille

Kä­rä­jä­oi­keus van­git­si yhden hen­ki­lön Kau­ko­vai­nion puu­ko­tuk­seen liit­tyen – epäil­lään tapon yri­tyk­ses­tä

09.02.2021 15:38

Kau­ko­vai­niol­la po­lii­si­ope­raa­tio puu­ko­tuk­sen vuoksi – ta­paus­ta tut­ki­taan tapon yri­tyk­se­nä, näin kom­men­toi sil­min­nä­ki­jä

07.02.2021 14:41 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulusta puut­tu­vat te­ko­jää­ra­dat – ou­lu­lai­sen kiekon taito on jää­pal­lon pe­rin­tee­nä aina pe­rus­tu­nut hyvään luis­te­luun

14.12.2020 05:30
Tilaajille

YIT:n asun­to­myyn­ti takkuaa Kau­ko­vai­niol­la, yritys sai kaksi vuotta li­sä­ai­kaa uuden asun­to­ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­seen

01.12.2020 19:13 7
Tilaajille

Puu­ko­tet­tu mies löytyi kuol­lee­na tieltä Kau­ko­vai­niol­la – syyt­tä­jä vaatii elin­kau­tis­ta van­keus­ran­gais­tus­ta mur­has­ta

05.11.2020 15:38
Tilaajille

Oulussa löy­ty­nyt kuol­lei­ta jä­nik­siä ainakin Kau­ko­vai­nion ja Hii­ro­sen alueel­ta – kuo­lin­syy luul­ta­vas­ti jä­nis­rut­to, raa­toi­hin ei saa koskea ilman suo­ja­va­rus­tei­ta

19.08.2020 12:13 2

Kau­ko­vai­niol­le kohoaa uusi ker­ros­ta­lo, Ou­lun­sa­loon tulossa päi­vä­ko­ti – Oulun kau­pun­gin ra­ken­nus­lau­ta­kun­ta myönsi ra­ken­nus­lu­pia

12.08.2020 22:29

Poliisi tutkii Kau­ko­vai­nion hen­ki­ri­kos­ta tappona – teko ta­pah­tui te­räa­seel­la, mo­tii­vis­ta ei vielä tietoa

02.06.2020 14:46

Suih­ku­ve­des­tä­kin saadaan läm­mi­tys­ener­giaa Kau­ko­vai­niol­la – "Siinä sääs­te­tään 20 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta"

02.06.2020 07:00 1
Tilaajille

Poliisi kuu­lus­te­lee Kau­ko­vai­nion hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­tyä maa­nan­tai­na – "Tul­laan esit­tä­mään van­git­ta­vak­si"

01.06.2020 12:33

Oulun Kau­ko­vai­niol­ta löytyi ruumis kevyen lii­ken­teen väy­läl­tä – yksi henkilö otettu kiinni taposta epäil­ty­nä

31.05.2020 23:21 2