Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Karjasilta
Karjasillalle 10 vuotta odotettu kaava etenee viimein – Välissä koko alue määrättiin rakennuskieltoon, mutta sekin ehti jo vanheta

Kar­ja­sil­lal­le 10 vuotta odo­tet­tu kaava etenee viimein – Välissä koko alue mää­rät­tiin ra­ken­nus­kiel­toon, mutta sekin ehti jo vanheta

15.01.2024 18:00 31
Tilaajille
Karjasillalla on niin hyvin kätketty puisto, ettei edes vieressä asunut Katariina van Earle tiennyt siitä – Viikonloppuna siellä on puissa keikkuva sirkus

Kar­ja­sil­lal­la on niin hyvin kät­ket­ty puisto, ettei edes vie­res­sä asunut Ka­ta­rii­na van Earle tiennyt siitä – Vii­kon­lop­pu­na siellä on puissa keik­ku­va sirkus

18.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Karjasillalla äänestettiin innokkaasti tulevaa kirkkoherraa – äänestäjiä tuli kirkkoon tasaisena virtana

Kar­ja­sil­lal­la ää­nes­tet­tiin in­nok­kaas­ti tulevaa kirk­ko­her­raa­ – ää­nes­tä­jiä tuli kirk­koon ta­sai­se­na virtana

08.10.2023 18:50 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­li­taan Jaakko Tuisku Kar­ja­sil­lal­le kirk­ko­her­rak­si

02.10.2023 05:00 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­li­taan Petri Satomaa Kar­ja­sil­lan kirk­ko­her­rak­si

29.09.2023 05:00 8
Yksi heistä on Karjasillan seuraava kirkkoherra – Kysyimme ehdokkailta, mitä syntiä he tekivät viimeksi ja 8 muuta kysymystä

Yksi heistä on Kar­ja­sil­lan seu­raa­va kirk­ko­her­ra – Ky­syim­me eh­dok­kail­ta, mitä syntiä he tekivät vii­mek­si ja 8 muuta ky­sy­mys­tä

19.09.2023 18:00 26
Tilaajille
Talokaupat Karjasillalla umpikujassa jo 5 vuotta: Hometalon remontti maksaisi satojatuhansia euroja, mutta kaupungilta ei heru purkulupaa

Ta­lo­kau­pat Kar­ja­sil­lal­la um­pi­ku­jas­sa jo 5 vuotta: Ho­me­ta­lon re­mont­ti mak­sai­si sa­to­ja­tu­han­sia euroja, mutta kau­pun­gil­ta ei heru pur­ku­lu­paa

18.09.2023 06:00 105
Tilaajille
Karjasillan epätavallinen risuaita ihastuttaa ohikulkijoita – "Ei ole kukaan vielä haukkunut"

Kar­ja­sil­lan epä­ta­val­li­nen ri­su­ai­ta ihas­tut­taa ohi­kul­ki­joi­ta – "Ei ole kukaan vielä hauk­ku­nut"

28.08.2023 08:46 10
Pyöräilijä kuoli roska-auton alle Karjasillalla, kuljettajalle sakkorangaistus

Pyö­räi­li­jä kuoli ros­ka-au­ton alle Kar­ja­sil­lal­la, kul­jet­ta­jal­le sak­ko­ran­gais­tus

29.06.2023 14:05 3
Tilaajille
Roska-auto törmäsi pyöräilijään Karjasillalla – pyöräilijä kuoli, roskakuski kiistää  syytteensä

Ros­ka-au­to törmäsi pyö­räi­li­jään Kar­ja­sil­lal­la – pyö­räi­li­jä kuoli, ros­ka­kus­ki kiistää syyt­teen­sä

22.06.2023 15:27 11
Tilaajille
Omakotitalo vaihtui kolmioon Karjasillalla – kodin sisustuksessa näkyvät Maija Sutelan lukuisat ulkomaanmatkat

Oma­ko­ti­ta­lo vaihtui kol­mioon Kar­ja­sil­lal­la – kodin si­sus­tuk­ses­sa näkyvät Maija Sutelan lu­kui­sat ul­ko­maan­mat­kat

29.04.2023 05:00 9
Tilaajille
Kuukauden lukijakuva: Pyörätkin jäätyivät kiinni renkaistaan Oulun Karjasillalla – "Nyt pyörää ei ainakaan varasteta"

Kuu­kau­den lu­ki­ja­ku­va: Pyö­rät­kin jää­tyi­vät kiinni ren­kais­taan Oulun Kar­ja­sil­lal­la – "Nyt pyörää ei ai­na­kaan va­ras­te­ta"

01.02.2023 10:03 7
Tilaajille
"Aivoille tämä on rentouttavaa toimintaa, jollaista ei töissä saa" – Pelien tuoksinaan pääsee Pelituvassa Karjasillan kirjastolla

"Ai­voil­le tämä on ren­tout­ta­vaa toi­min­taa, jol­lais­ta ei töissä saa" – Pelien tuok­si­naan pääsee Pe­li­tu­vas­sa Kar­ja­sil­lan kir­jas­tol­la

29.01.2023 20:00 2
Tilaajille
Naista sumutettiin ja pahoinpideltiin Karjasillan kirkon pihalla, tekijöille ehdolliset vankeustuomiot

Naista su­mu­tet­tiin ja pa­hoin­pi­del­tiin Kar­ja­sil­lan kirkon pi­hal­la, te­ki­jöil­le eh­dol­li­set van­keus­tuo­miot

07.11.2022 16:39 5
Tilaajille
Antellin tyhjänä oleville leipomotiloille Höyhtyällä neuvotellaan uutta käyttöä – yhtiön suunnitelmat kiinteistön osalta epäselvät

An­tel­lin tyhjänä ole­vil­le lei­po­mo­ti­loil­le Höyh­tyäl­lä neu­vo­tel­laan uutta käyttöä – yhtiön suun­ni­tel­mat kiin­teis­tön osalta epä­sel­vät

27.09.2022 18:34 16
Tilaajille
"Ei siihen lauluun kuulunut peppua!" – serkukset Armi Kyllönen ja Mirja Tuliniemi leikittivät oululaislapsia leikkipuistoissa viisi vuosikymmentä sitten

"Ei siihen lauluun kuu­lu­nut pep­pua!" – ­ser­kuk­set Armi Kyl­lö­nen ja Mirja Tu­li­nie­mi lei­kit­ti­vät ou­lu­lais­lap­sia leik­ki­puis­tois­sa viisi vuo­si­kym­men­tä sitten

21.06.2022 08:00 1
Tilaajille
Lintulammen koululta löytyi valtavasti aarteita remonttia varten tehtävän muuton yhteydessä – koko ensi lukuvuosi menee väistötiloissa Oulunsuun koululla

Lin­tu­lam­men kou­lul­ta löytyi val­ta­vas­ti aar­tei­ta re­mont­tia varten teh­tä­vän muuton yh­tey­des­sä – koko ensi lu­ku­vuo­si menee väis­tö­ti­lois­sa Ou­lun­suun kou­lul­la

03.06.2022 06:08 17
Tilaajille
Karjasillan kohumänty kaadettu – näyttävän puun kohtaloa puitiin hallinto-oikeudessa saakka

Kar­ja­sil­lan ko­hu­män­ty kaa­det­tu – näyt­tä­vän puun koh­ta­loa puitiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa saakka

07.05.2022 21:24 64
Tilaajille
Oulun laajentuva keskusta on kotipaikkana lyömätön – ”Kaikki palvelut, mutta ei hälyä tai karuja asfalttipihoja!”
Mainos Rakennusteho

Oulun laa­jen­tu­va kes­kus­ta on ko­ti­paik­ka­na lyö­mä­tön – ”Kaikki pal­ve­lut, mutta ei hälyä tai karuja as­falt­ti­pi­ho­ja!”

19.04.2022 06:00