Kaupunginjohtaja: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Jääkiekko: Oulun alueen ju­nio­ri­jouk­kueet pe­laa­maan taas omien lo­go­jen­sa alle

Teatteri: Kau­ris­mäen klas­sik­ko en­si-il­las­sa Oulussa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Eläinsuojelurikokset
Nainen lähti viikoiksi reissuun ja jätti kissat ilman hoitoa Limingassa – oikeus tuomitsi sakkoihin

Nainen lähti vii­koik­si reis­suun ja jätti kissat ilman hoitoa Li­min­gas­sa – oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

21.02.2024 15:25 7
Tilaajille
Koillismaalainen tilallinen laiminlöi nautojen hoidon vuosiksi ja piti lyhytkarvaisia koiria pakkasessa ilman kunnollista suojaa – tonnin sakot

Koil­lis­maa­lai­nen ti­lal­li­nen lai­min­löi nau­to­jen hoidon vuo­sik­si ja piti ly­hyt­kar­vai­sia koiria pak­ka­ses­sa ilman kun­nol­lis­ta suojaa – tonnin sakot

17.12.2023 17:14 5
Tilaajille
Oulun poliisi tutkii hevosenkengittäjän kovakouraista toimintaa – Eläimiä väkivalloin käsittelevät kengittäjät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

Oulun poliisi tutkii he­vo­sen­ken­git­tä­jän ko­va­kou­rais­ta toi­min­taa – Eläimiä vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat yleinen mutta vaiettu ilmiö

03.12.2023 05:00 22
Tilaajille
Pohjoispohjalaismiehelle tuomio nautojen kaltoinkohtelusta – navetan takaa löydettiin kasa kuolleita eläimiä

Poh­jois­poh­ja­lais­mie­hel­le tuomio nau­to­jen kal­toin­koh­te­lus­ta – navetan takaa löy­det­tiin kasa kuol­lei­ta eläimiä

22.06.2023 15:33 2
Tilaajille
Eläinten hoitoa laiminlyötiin monin tavoin pohjoispohjalaisella tilalla, 26 kanaa jouduttiin lopettamaan – Oulun käräjäoikeus tuomitsi kolmikolle päiväsakkoja

Eläin­ten hoitoa lai­min­lyö­tiin monin tavoin poh­jois­poh­ja­lai­sel­la ti­lal­la, 26 kanaa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­mi­kol­le päi­vä­sak­ko­ja

18.05.2023 12:19 4
Tilaajille
Kahta henkilöä epäillään rikoksesta Ruukin hevoskeskuksen tutkinnassa – eläinten väkivaltainen kohtelu oli toistuvaa ja jatkui vuosia

Kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta Ruukin he­vos­kes­kuk­sen tut­kin­nas­sa – eläin­ten vä­ki­val­tai­nen kohtelu oli tois­tu­vaa ja jatkui vuosia

16.05.2023 14:19 12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla maatilaa pitäneet tuomittiin sakkoihin eläinsuojelurikoksista – naudat likaisia ja laihoja

Poh­jois-Poh­jan­maal­la maa­ti­laa pi­tä­neet tuo­mit­tiin sak­koi­hin eläin­suo­je­lu­ri­kok­sis­ta – naudat li­kai­sia ja laihoja

26.04.2023 18:42 4
Tilaajille
Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Mies löi koiraa maata vasten ja potki – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

24.03.2023 09:56
Tilaajille
Karjatilalta löydettiin yli 200 kuollutta nautaa Koillismaalla – omistajille ehdollista vankeutta törkeästä eläinsuojelurikoksesta

Kar­ja­ti­lal­ta löy­det­tiin yli 200 kuol­lut­ta nautaa Koil­lis­maal­la – omis­ta­jil­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta

07.03.2023 15:56 11
Tilaajille
Pariskunnalle sakkoja nautakarjan hoidon laiminlyönneistä Raahen seudulla – Oikeuden mielestä he eivät kohdelleet eläimiään kaltoin tahallaan

Pa­ris­kun­nal­le sakkoja nau­ta­kar­jan hoidon lai­min­lyön­neis­tä Raahen seu­dul­la – Oi­keu­den mie­les­tä he eivät koh­del­leet eläi­miään kaltoin ta­hal­laan

16.12.2022 16:38 7
Tilaajille
Meijeri ha­vait­si huo­no­laa­tuis­ta maitoa ja siitä alkoi tapahtumaketju, jota puidaan nyt Oulun käräjäoikeudessa –"Karja on käytännössä teu­ras­tet­tu pihaan"

Meijeri ha­vait­si huo­no­laa­tuis­ta maitoa ja siitä alkoi ta­pah­tu­ma­ket­ju, jota puidaan nyt Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa –"Karja on käy­tän­nös­sä teu­ras­tet­tu pihaan"

01.11.2022 16:11 1
Tilaajille
Poropaimen tappoi poron kimppuun käyneen hirvikoiran ampumalla, sai syytteen eläinsuojelurikoksesta – Lapin käräjäoikeus totesi syyttömäksi

Po­ro­pai­men tappoi poron kimp­puun käyneen hir­vi­koi­ran am­pu­mal­la, sai syyt­teen eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta – Lapin kä­rä­jä­oi­keus totesi syyt­tö­mäk­si

13.09.2022 13:28 22
Tilaajille
Lampaat nääntyivät nälkään loppuunkalutulla laitumella – nainen tuomittiin törkeästä eläinsuojelurikoksesta ehdolliseen Oulun käräjäoikeudessa

Lampaat nään­tyi­vät nälkään lop­puun­ka­lu­tul­la lai­tu­mel­la – nainen tuo­mit­tiin tör­keäs­tä eläin­suo­je­lu­ri­kok­ses­ta eh­dol­li­seen Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

06.05.2022 12:09 3
Tilaajille
Pariskunta syytteessä ison nautakatraan kaltoinkohtelusta Raahen seudulla – kiistävät törkeän eläinsuojelurikoksen, vetoavat vasikkaripuliin

Pa­ris­kun­ta syyt­tees­sä ison nau­ta­kat­raan kal­toin­koh­te­lus­ta Raahen seu­dul­la – kiis­tä­vät törkeän eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen, ve­toa­vat va­sik­ka­ri­pu­liin

03.05.2022 17:38 6
Tilaajille
Syyte: Toistakymmentä lammasta nääntyi kuoliaaksi ja kymmeniä jouduttiin lopettamaan vakavan aliravitsemuksen vuoksi pohjoispohjalaisella tilalla

Syyte: Tois­ta­kym­men­tä lam­mas­ta nääntyi kuo­liaak­si ja kym­me­niä jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan vakavan ali­ra­vit­se­muk­sen vuoksi poh­jois­poh­ja­lai­sel­la tilalla

12.04.2022 19:42 3
Tilaajille
Tarkastuksella löytyi liian laihoja koiria ilman vettä, kaksi huonokuntoisinta piti lopettaa – oikeus tuomitsi ehdollista vankeutta ja eläintenpitokieltoa

Tar­kas­tuk­sel­la löytyi liian laihoja koiria ilman vettä, kaksi huo­no­kun­toi­sin­ta piti lo­pet­taa – oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja eläin­ten­pi­to­kiel­toa

08.04.2022 20:05 6
Tilaajille
Nainen piiskasi hevosta ja nipisteli nivusista Oulussa – käräjäoikeus tuomitsi sakkoja

Nainen piis­ka­si hevosta ja ni­pis­te­li ni­vu­sis­ta Oulussa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sakkoja

22.12.2021 15:40 12
Tilaajille
Kuusamosta ja Taivalkoskelta ammuttuina löytyneitä poroja on poliisin mukaan tähdätty selkeästi keuhkoihin ja kaulalle – "Laukauksia ei ole tarkoitettu pelkästään säikyttelyyn"

Kuu­sa­mos­ta ja Tai­val­kos­kel­ta am­mut­tui­na löy­ty­nei­tä poroja on po­lii­sin mukaan täh­dät­ty sel­keäs­ti keuh­koi­hin ja kau­lal­le – "Lau­kauk­sia ei ole tar­koi­tet­tu pel­käs­tään säi­kyt­te­lyyn"

04.08.2021 14:24 11
Tilaajille
Poliisi: Ilmakiväärillä ammuttuja poroja löytyi kuolleena Kuusamosta ja Taivalkoskelta

Po­lii­si: Il­ma­ki­vää­ril­lä am­mut­tu­ja poroja löytyi kuol­lee­na Kuu­sa­mos­ta ja Tai­val­kos­kel­ta

04.08.2021 09:08 9
IS: Kissaa ammuttiin noin 15 kertaa Raahessa – poliisilla selvillä epäillyn rikoksen tekijä

IS: Kissaa am­mut­tiin noin 15 kertaa Raa­hes­sa – po­lii­sil­la sel­vil­lä epäil­lyn ri­kok­sen tekijä

25.07.2021 16:11
Tilaajille