Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa tar­jot­tu oudon ha­jui­nen jau­he­li­ha­keit­to tut­ki­taan la­bo­ra­to­rios­sa

ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kansantanssi
Kaustisen ensi kesän teema on rauha – Oulussa kantaesitetty Viimeinen sapiens mukana ohjelmassa

Kaus­ti­sen ensi kesän teema on rauha – Oulussa kan­ta­esi­tet­ty Vii­mei­nen sapiens mukana oh­jel­mas­sa

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Amppari, Leppis ja Koppis pörräävät sydämiin – Lasten ja vanhempien Vantus-ryhmä edustaa oululaista kansantanssia

Amp­pa­ri, Leppis ja Koppis pör­rää­vät sy­dä­miin – Lasten ja van­hem­pien Van­tus-ryh­mä edustaa ou­lu­lais­ta kan­san­tans­sia

31.03.2023 14:00
Tilaajille
Oulussa on kansanmusiikissa ja -tanssissa kova noste – Folklandia-risteilyltä Pohjois-Suomeen matkasi viisi palkintoa

Oulussa on kan­san­mu­sii­kis­sa ja -tans­sis­sa kova noste – Folk­lan­dia-ris­tei­lyl­tä Poh­jois-Suo­meen matkasi viisi pal­kin­toa

19.01.2023 12:59 1
Oulu kahmi menestystä Eläköön folk! -gaalassa – Vuoden tanssiteko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löytyvät pohjoisesta

Oulu kahmi me­nes­tys­tä Eläköön folk! -gaa­las­sa – Vuoden tans­si­te­ko, vuoden tulokas ja vuoden Wäinö löy­ty­vät poh­joi­ses­ta

17.01.2023 14:00
Tilaajille
"Ihanaa, Polokkarit ihanaa!" – Tanssiteos Finaali yhdistää kilpaurheilun kansantanssiin, kasariestetiikkaan ja karpaaseihin

"I­ha­naa, Po­lok­ka­rit iha­naa!" – Tans­si­teos Finaali yh­dis­tää kil­pa­ur­hei­lun kan­san­tans­siin, ka­sa­ri­es­te­tiik­kaan ja kar­paa­sei­hin

02.12.2022 18:00
Tilaajille
Pelimannin perintönä arvokkaiden polskasävelmien kokoelma – "Herättää ihmetystä, miten tällaista musiikkia on soitettu 1900-luvun vaihteessa"

Pe­li­man­nin pe­rin­tö­nä ar­vok­kai­den pols­ka­sä­vel­mien ko­koel­ma – "He­rät­tää ih­me­tys­tä, miten täl­lais­ta mu­siik­kia on soi­tet­tu 1900-lu­vun vaih­tees­sa"

02.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Tanssiarvio: Elon ja ilon takaa nousee mörkönä ihmisen kopeus ja tyhmyys – Laulava kertoja Jarkko Martikainen sanoittaa valssia tanssitaidottomille ja polkkaa päättömille

Tans­siar­vio: Elon ja ilon takaa nousee mörkönä ihmisen kopeus ja tyhmyys – Laulava kertoja Jarkko Mar­ti­kai­nen sa­noit­taa valssia tans­si­tai­dot­to­mil­le ja polkkaa päät­tö­mil­le

01.09.2022 15:00
Tilaajille
Jarkko Martikaisen biisit ottivat viejän roolin – Viimeinen sapiens liikkuu Oulussa akustiseksi sovitetun rockmusiikin tahtiin

Jarkko Mar­ti­kai­sen biisit ottivat viejän roolin – Vii­mei­nen sapiens liikkuu Oulussa akus­ti­sek­si so­vi­te­tun rock­mu­sii­kin tahtiin

30.08.2022 17:00
Tilaajille
Eläkeläisporukka pisti Ranttaliksi – "Olemme keski-iältämme 75,5 vuotta ja vauhti vain kiihtyy"

Elä­ke­läis­po­ruk­ka pisti Rant­ta­lik­si – "Olemme kes­ki-iäl­täm­me 75,5 vuotta ja vauhti vain kiih­tyy"

22.07.2022 06:10 1
Oulun Pähiät esiintyy kahdesti Pispalan Sottiisissa – Omakuvassa on mukana iloja, kipuja ja muhkuroita

Oulun Pähiät esiin­tyy kah­des­ti Pis­pa­lan Sot­tii­sis­sa – Oma­ku­vas­sa on mukana iloja, kipuja ja muh­ku­roi­ta

15.06.2022 19:00
Tilaajille
Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuorisoseuraksi valittu Vilikas kasvoi 12 vuodessa merkittäväksi kansantanssitoimijaksi Oulussa

Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – ­Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden nuo­ri­so­seurak­si valittu Vilikas kasvoi 12 vuo­des­sa mer­kit­tä­väk­si kan­san­tans­si­toi­mi­jak­si Oulussa

06.05.2022 15:45

Ou­lu­lai­nen Vilikas on vuoden nuo­ri­so­seura Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2022 12:53
Menuetti auttaisi Venäjän ja lännen suhteita – "Tällä hetkellä kansainvälinen politiikka on melkoista tangoa", tanssintutkija Petri Hoppu Oulusta toteaa

Me­nuet­ti aut­tai­si Venäjän ja lännen suh­tei­ta – "Tällä het­kel­lä kan­sain­vä­li­nen po­li­tiik­ka on mel­kois­ta tan­goa", tans­sin­tut­ki­ja Petri Hoppu Oulusta toteaa

01.03.2022 17:00
Tilaajille
Pispalan Sottiisin ensi kesän teemana on Tanssin luonto – Metsän lapsen tarinan käsikirjoittaa ja ohjaa Elena Vuoksiola Oulusta

Pis­pa­lan Sot­tii­sin ensi kesän teemana on Tanssin luonto – Metsän lapsen tarinan kä­si­kir­joit­taa ja ohjaa Elena Vuok­sio­la Oulusta

04.02.2022 14:25
Tilaajille
Laulaja ja säveltäjä Vilma Jää valittiin vuoden artistiksi – Tanssiteko-palkinnon sai Oulussa opiskellut Riina Hosio

Laulaja ja sä­vel­tä­jä Vilma Jää va­lit­tiin vuoden ar­tis­tik­si – Tans­si­te­ko-pal­kin­non sai Oulussa opis­kel­lut Riina Hosio

01.02.2022 14:40
Tilaajille
Oululainen Polokkarit julkaisee Elämänilon polkan – The Polka Must Go On

Ou­lu­lai­nen Po­lok­ka­rit jul­kai­see Elä­män­ilon polkan – The Polka Must Go On

12.11.2020 18:34
Oululaiset tanssivat nyt koronakevään jenkkaa – kansantanssijoiden sata videota ovat kuin koronakevään postikortti valkeasta kaupungista

Ou­lu­lai­set tans­si­vat nyt ko­ro­na­ke­vään jenkkaa – kan­san­tans­si­joi­den sata videota ovat kuin ko­ro­na­ke­vään pos­ti­kort­ti val­keas­ta kau­pun­gis­ta

29.05.2020 08:54