Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kansantanssi
Oulun Pähiät esiintyy kahdesti Pispalan Sottiisissa – Omakuvassa on mukana iloja, kipuja ja muhkuroita

Oulun Pähiät esiin­tyy kah­des­ti Pis­pa­lan Sot­tii­sis­sa – Oma­ku­vas­sa on mukana iloja, kipuja ja muh­ku­roi­ta

15.06.2022 19:00
Tilaajille
Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – Pohjois-Pohjanmaan vuoden nuorisoseuraksi valittu Vilikas kasvoi 12 vuodessa merkittäväksi kansantanssitoimijaksi Oulussa

Vimpan päälle, mutta ei hampaat irvessä – ­Poh­jois-Poh­jan­maan vuoden nuo­ri­so­seurak­si valittu Vilikas kasvoi 12 vuo­des­sa mer­kit­tä­väk­si kan­san­tans­si­toi­mi­jak­si Oulussa

06.05.2022 15:45

Ou­lu­lai­nen Vilikas on vuoden nuo­ri­so­seura Poh­jois-Poh­jan­maal­la

14.04.2022 12:53
Menuetti auttaisi Venäjän ja lännen suhteita – "Tällä hetkellä kansainvälinen politiikka on melkoista tangoa", tanssintutkija Petri Hoppu Oulusta toteaa

Me­nuet­ti aut­tai­si Venäjän ja lännen suh­tei­ta – "Tällä het­kel­lä kan­sain­vä­li­nen po­li­tiik­ka on mel­kois­ta tan­goa", tans­sin­tut­ki­ja Petri Hoppu Oulusta toteaa

01.03.2022 17:00
Tilaajille
Pispalan Sottiisin ensi kesän teemana on Tanssin luonto – Metsän lapsen tarinan käsikirjoittaa ja ohjaa Elena Vuoksiola Oulusta

Pis­pa­lan Sot­tii­sin ensi kesän teemana on Tanssin luonto – Metsän lapsen tarinan kä­si­kir­joit­taa ja ohjaa Elena Vuok­sio­la Oulusta

04.02.2022 14:25
Tilaajille
Laulaja ja säveltäjä Vilma Jää valittiin vuoden artistiksi – Tanssiteko-palkinnon sai Oulussa opiskellut Riina Hosio

Laulaja ja sä­vel­tä­jä Vilma Jää va­lit­tiin vuoden ar­tis­tik­si – Tans­si­te­ko-pal­kin­non sai Oulussa opis­kel­lut Riina Hosio

01.02.2022 14:40
Tilaajille
Oululainen Polokkarit julkaisee Elämänilon polkan – The Polka Must Go On

Ou­lu­lai­nen Po­lok­ka­rit jul­kai­see Elä­män­ilon polkan – The Polka Must Go On

12.11.2020 18:34
Oululaiset tanssivat nyt koronakevään jenkkaa – kansantanssijoiden sata videota ovat kuin koronakevään postikortti valkeasta kaupungista

Ou­lu­lai­set tans­si­vat nyt ko­ro­na­ke­vään jenkkaa – kan­san­tans­si­joi­den sata videota ovat kuin ko­ro­na­ke­vään pos­ti­kort­ti val­keas­ta kau­pun­gis­ta

29.05.2020 08:54