Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kaakkuri
Kaakkurissa toimiva Oz Max aikoo rakentaa uuden liikuntakeskuksen Metsokankaalle pikavauhtia

Kaak­ku­ris­sa toimiva Oz Max aikoo ra­ken­taa uuden lii­kun­ta­kes­kuk­sen Met­so­kan­kaal­le pi­ka­vauh­tia

25.02.2024 16:00
Tilaajille
Oulun vaalipiirissä äänestettiin ennakkoon vilkkaammin kuin viime presidentinvaaleissa – Tuiran äänestyspaikalle odotettiin illaksi ruuhkaa

Oulun vaa­li­pii­ris­sä ää­nes­tet­tiin en­nak­koon vilk­kaam­min kuin viime pre­si­den­tin­vaa­leis­sa – Tuiran ää­nes­tys­pai­kal­le odo­tet­tiin illaksi ruuhkaa

23.01.2024 20:42 8
Tilaajille
Auto karkasi ikäihmisen hallinnasta parkkipaikalla Oulussa – kiersi rinkiä törmäten useisiin autoihin sekä rollaattorilla liikkuneeseen

Auto karkasi ikä­ih­mi­sen hal­lin­nas­ta park­ki­pai­kal­la Oulussa – kiersi rinkiä tör­mä­ten usei­siin au­toi­hin sekä rol­laat­to­ril­la liik­ku­nee­seen

12.01.2024 17:26 36
Vessan roskis syttyi palamaan Kaakkurin Teboililla

Vessan roskis syttyi pa­la­maan Kaak­ku­rin Te­boi­lil­la

08.12.2023 19:13 4
Ukrainalainen Oksana Pustovit, 37, osti kauneussalongin Kaakkurista – Ekonomi opetteli tekemään rakennekynsiä ja leikkaamaan hiuksia

Uk­rai­na­lai­nen Oksana Pus­to­vit, 37, osti kau­neus­sa­lon­gin Kaak­ku­ris­ta – Ekonomi opet­te­li te­ke­mään ra­ken­ne­kyn­siä ja leik­kaa­maan hiuksia

28.10.2023 14:00 14
Tilaajille
Paikalliset aktiivit rakensivat Kaakkuriin näyttävän alamäkipyöräilypuiston – Kun luvattomasta rakentamisesta tuli noottia, syntyi Trail Park Boys

Pai­kal­li­set ak­tii­vit ra­ken­si­vat Kaak­ku­riin näyt­tä­vän ala­mä­ki­pyö­räi­ly­puis­ton – Kun lu­vat­to­mas­ta ra­ken­ta­mi­ses­ta tuli noot­tia, syntyi Trail Park Boys

08.10.2023 06:00 19
Tilaajille
Rauhoitetut viitasammakot puolittivat Kaakkuriin suunnitellun ison rakennushankkeen: "Alue on helpompi jättää luonnontilaiseksi"

Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen: "Alue on hel­pom­pi jättää luon­non­ti­lai­sek­si"

21.09.2023 16:07 36
Tilaajille
OLS:n huippulupaus Luukas Hyvärinen uskoo olevansa vielä aiempaakin tehokkaampi – "Pelillisesti olen pallolla entistä vaarallisempi ja parempi, vaikka olen aina ollut siinä hyvä"

OLS:n huip­pu­lu­paus Luukas Hy­vä­ri­nen uskoo ole­van­sa vielä aiem­paa­kin te­hok­kaam­pi – "Pe­lil­li­ses­ti olen pal­lol­la entistä vaa­ral­li­sem­pi ja pa­rem­pi, vaikka olen aina ollut siinä hyvä"

15.09.2023 08:00
Tilaajille
Kaakkurissa sijaitsevan omakotitalon pihamaa on niin ihana, että kesäisin siellä lähes asutaan – yhdessä laitettu pihasauna kruunaa kokonaisuuden

Kaak­ku­ris­sa si­jait­se­van oma­ko­ti­ta­lon pihamaa on niin ihana, että ke­säi­sin siellä lähes asutaan – yhdessä lai­tet­tu pi­ha­sau­na kruunaa ko­ko­nai­suu­den

08.07.2023 05:00 2
Tilaajille
Kaakkurin Pesätien bussipysäkille on toivottu penkkiä ja katosta – lähitalossa ratkaistiin ongelma ottamalla oma tuoli mukaan

Kaak­ku­rin Pe­sä­tien bus­si­py­sä­kil­le on toi­vot­tu penkkiä ja katosta – lä­hi­ta­los­sa rat­kais­tiin ongelma ot­ta­mal­la oma tuoli mukaan

28.06.2023 11:47 7
Tilaajille
Oulun Metsokankaalla sijaitsevan päiväkodin pihalla ammuttiin ilotulitteita

Oulun Met­so­kan­kaal­la si­jait­se­van päi­vä­ko­din pihalla am­mut­tiin ilo­tu­lit­tei­ta

12.06.2023 07:03 5
Oululaisten lähiapteekkipalveluihin voi tulla isojakin muutoksia, apteekkarit voivat etsiä parempaa sijaintipaikkaa vaikka heti – Tutki kartalta Oulun apteekkeja

Ou­lu­lais­ten lä­hi­ap­teek­ki­pal­ve­lui­hin voi tulla iso­ja­kin muu­tok­sia, ap­teek­ka­rit voivat etsiä pa­rem­paa si­jain­ti­paik­kaa vaikka heti – Tutki kar­tal­ta Oulun ap­teek­ke­ja

18.04.2023 05:00 47
Tilaajille
Kaakkuriin valmistuu ensi kevääksi tuhansia neliömetrejä uutta liiketilaa – tontille tulevat muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Kaak­ku­riin val­mis­tuu ensi ke­vääk­si tu­han­sia ne­liö­met­re­jä uutta lii­ke­ti­laa – ton­til­le tulevat muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

23.03.2023 13:00 60
Tilaajille
Kaupat eivät ole luopumassa käsidesistä Oulun seudulla, eikä sellainen ole suunnitelmissa

Kaupat eivät ole luo­pu­mas­sa kä­si­de­sis­tä Oulun seu­dul­la, eikä sel­lai­nen ole suun­ni­tel­mis­sa

29.11.2022 20:21 7
Tilaajille
Oulunportin rakentuminen Perävainiolla Nelostien kupeessa on jo puolessavälissä

Ou­lun­por­tin ra­ken­tu­mi­nen Pe­rä­vai­niol­la Ne­los­tien ku­pees­sa on jo puo­les­sa­vä­lis­sä

17.09.2022 06:00
Tilaajille
Liedelle unohtunut ruoka täytti keittiön savulla – päiväkoti jouduttiin tyhjentämään Kaakkurissa

Lie­del­le unoh­tu­nut ruoka täytti keit­tiön savulla – päi­vä­ko­ti jou­dut­tiin tyh­jen­tä­mään Kaak­ku­ris­sa

17.06.2022 10:54 1
Oulun kahdeksas Lidl-myymälä rakennetaan Kaakkuriin lähelle Citymarketia

Oulun kah­dek­sas Lidl-myy­mä­lä ra­ken­ne­taan Kaak­ku­riin lähelle Ci­ty­mar­ke­tia

14.06.2022 17:21 20
Tilaajille
Oulunsalon terveysaseman palvelut siirtyvät Kaakkuriin heinäkuun ajaksi

Ou­lun­sa­lon ter­veys­ase­man pal­ve­lut siir­ty­vät Kaak­ku­riin hei­nä­kuun ajaksi

13.06.2022 10:25 16