Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Kaakkuri
Jättimäinen ostoskeskus nousemassa Kaakkurin Citymarketin viereiselle tontille

Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nou­se­mas­sa Kaak­ku­rin Ci­ty­mar­ke­tin vie­rei­sel­le ton­til­le

18.10.2021 20:10 98
Tilaajille
Valtuustoaloite tuotti tulosta: Oulu pyrkii lisäämään psykologien rekrytointia hyvinvointikeskuksiin alan opiskelijoista

Val­tuus­to­aloi­te tuotti tu­los­ta: Oulu pyrkii li­sää­mään psy­ko­lo­gien rek­ry­toin­tia hy­vin­voin­ti­kes­kuk­siin alan opis­ke­li­jois­ta

28.09.2021 19:50 8
Tilaajille
Nuoret uhittelivat poliisille Kempeleen ja Oulun mopomiiteissä viikonloppuna, poliisiautoa vahingoitettiin – "Täytyisi ymmärtää, että yhteiskunnassa on rajoja"

Nuoret uhit­te­li­vat po­lii­sil­le Kem­pe­leen ja Oulun mo­po­mii­teis­sä vii­kon­lop­pu­na, po­lii­si­au­toa va­hin­goi­tet­tiin – "Täy­tyi­si ym­mär­tää, että yh­teis­kun­nas­sa on rajoja"

31.08.2021 12:10 95
Tilaajille
Kaakkurin kortteliralli vie alueen asukkaiden yöunet, asukkaat vetoavat nuoriin – "Ei tunnu mukavalta, kun omassa kodissaan ei saa olla rauhassa"

Kaak­ku­rin kort­te­li­ral­li vie alueen asuk­kai­den yöunet, asuk­kaat ve­toa­vat nuoriin – "Ei tunnu mu­ka­val­ta, kun omassa ko­dis­saan ei saa olla rau­has­sa"

20.08.2021 06:00 69
Tilaajille
Kortteriralli siirtyi kuin sanattomasta sopimuksesta Raksilan marketeilta Kaakkuriin – parkkipaikoilla hengaaminen on yhteisöllisyyttä lisäävää ajanvietettä

Kort­te­ri­ral­li siirtyi kuin sa­nat­to­mas­ta so­pi­muk­ses­ta Rak­si­lan mar­ke­teil­ta Kaak­ku­riin – park­ki­pai­koil­la hen­gaa­mi­nen on yh­tei­söl­li­syyt­tä li­sää­vää ajan­vie­tet­tä

06.08.2021 19:00 43
Tilaajille
Kysyimme: Kuinka paljon kuntoportailla riittää käyttöä Oulussa? – "Ei niitä ole rakennettu pelkästään muodin vuoksi"

Ky­syim­me: Kuinka paljon kun­to­por­tail­la riittää käyttöä Ou­lus­sa? – "Ei niitä ole ra­ken­net­tu pel­käs­tään muodin vuoksi"

04.08.2021 06:00 13
Tilaajille
Poliisi puuttuu yhä enemmän markettien pihassa tapahtuvaan rälläämiseen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa ylinopeutta

Poliisi puuttuu yhä enemmän mar­ket­tien pihassa ta­pah­tu­vaan räl­lää­mi­seen – on­gel­ma­na eri­tyi­ses­ti Kaak­ku­rin­kul­ma, jossa kaa­ha­taan hurjaa yli­no­peut­ta

23.07.2021 13:21 34
Tilaajille
Uusia korona-altistumisia Oulun seudulla alkuviikosta – listalla useita ravintoloita ja yökerhoja

Uusia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia Oulun seu­dul­la al­ku­vii­kos­ta – lis­tal­la useita ra­vin­to­loi­ta ja yö­ker­ho­ja

18.07.2021 16:57 62
Peräänajo-onnettomuus haittasi liikennettä Kaakkurissa

Pe­rään­ajo-on­net­to­muus hait­ta­si lii­ken­net­tä Kaak­ku­ris­sa

12.07.2021 12:30
Oulun Kaakkurinkulman liikekeskuksen lastauslaiturilla syttyi tulipalo – poliisi selvittää syttymissyytä

Oulun Kaak­ku­rin­kul­man lii­ke­kes­kuk­sen las­taus­lai­tu­ril­la syttyi tu­li­pa­lo – poliisi sel­vit­tää syt­ty­mis­syy­tä

01.06.2021 16:35 1
Sesonkitukun pop up -myymälä pilotoi kesän Kaakkurissa

Se­son­ki­tu­kun pop up -myy­mä­lä pilotoi kesän Kaak­ku­ris­sa

31.05.2021 17:44

Ke­sä­kuus­sa mak­sut­to­mia sau­va­kä­ve­ly­kier­rok­sia Kaak­ku­ris­sa ja Myl­ly­ojal­la

21.05.2021 11:46 3
Oulunportin ja Kaakkurin välinen uusi katuyhteys etenee aikataulussa

Ou­lun­por­tin ja Kaak­ku­rin välinen uusi ka­tu­yh­teys etenee ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2021 12:06
Hypermarketille myönnettiin suunnitteluvaraus Kaakkurissa – paikalle haetaan toimijoita, joita ei ole vielä Oulun seudulla

Hy­per­mar­ke­til­le myön­net­tiin suun­nit­te­lu­va­raus Kaak­ku­ris­sa – pai­kal­le haetaan toi­mi­joi­ta, joita ei ole vielä Oulun seu­dul­la

19.04.2021 21:20 22
Tilaajille
Ely-keskus ja Oulun kaupunki suunnittelevat Oulunlahdentien parantamista – suunnitelmissa muun muassa uusi liittymä, pyörätie ja pysäköintialue

Ely-kes­kus ja Oulun kau­pun­ki suun­nit­te­le­vat Ou­lun­lah­den­tien pa­ran­ta­mis­ta – suun­ni­tel­mis­sa muun muassa uusi liit­ty­mä, pyö­rä­tie ja py­sä­köin­ti­alue

29.03.2021 09:49 9
Poliisi varautui aseuhkaan Kaakkurin lauantai-illan operaatiossa – tilanne laukesi lopulta vaarattomasti

Poliisi va­rau­tui ase­uh­kaan Kaak­ku­rin lauan­tai-il­lan ope­raa­tios­sa – tilanne laukesi lopulta vaa­rat­to­mas­ti

28.02.2021 09:41
Kaakkurin terveysasemalla vesivahinko – osa tiloista poissa käytöstä

Kaak­ku­rin ter­veys­ase­mal­la ve­si­va­hin­ko – osa ti­lois­ta poissa käy­tös­tä

10.02.2021 12:37 1
Kaksi autoa törmäsi kiertotien betoniporsaisiin Pohjantien siltatyömaalla Kaakkurissa – kummankin kuljettajaa epäillään rattijuopumuksesta

Kaksi autoa törmäsi kier­to­tien be­to­ni­por­sai­siin Poh­jan­tien sil­ta­työ­maal­la Kaak­ku­ris­sa – kum­man­kin kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

02.12.2020 13:47 23
Pohjantielle tulee kiertotie marraskuussa – Oulunportintien työmaata väistetään ensi kesään asti

Poh­jan­tiel­le tulee kier­to­tie mar­ras­kuus­sa – Ou­lun­por­tin­tien työ­maa­ta väis­te­tään ensi kesään asti

14.10.2020 17:01 7
Tilaajille