Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Ampuma-aserikokset
Käsiaseen kanssa liikkunut mies otettiin kiinni Höyhtyällä

Kä­si­aseen kanssa liik­ku­nut mies otet­tiin kiinni Höyh­tyäl­lä

05.08.2022 07:19 6
Hailuodossa tapahtui sunnuntaina kaksi ampumatapausta – ampumisista ei aiheutunut tiettävästi vaaraa ihmisille

Hai­luo­dos­sa ta­pah­tui sun­nun­tai­na kaksi am­pu­ma­ta­paus­ta – am­pu­mi­sis­ta ei ai­heu­tu­nut tiet­tä­väs­ti vaaraa ih­mi­sil­le

11.07.2022 12:48
Oululaismies säilytti konepistoolia kotonaan vuosikausia ilman lupaa – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Ou­lu­lais­mies säi­lyt­ti ko­ne­pis­too­lia ko­to­naan vuo­si­kau­sia ilman lupaa – ­kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

05.07.2022 12:04 6
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto: Neljä ulkomaalaista liikkui luvatta rajavyöhykkeellä juhannusaattona – kaikille sakkoja

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Neljä ul­ko­maa­lais­ta liikkui luvatta ra­ja­vyö­hyk­keel­lä ju­han­nus­aat­to­na – kai­kil­le sakkoja

27.06.2022 09:43 1
Oulun seudulla asuva mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen suvun vanhan aseen luvattomasta hallussapidosta

Oulun seu­dul­la asuva mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen suvun vanhan aseen lu­vat­to­mas­ta hal­lus­sa­pi­dos­ta

22.06.2022 10:49 9
Tilaajille
Pudasjärven tapon yrityksestä epäilty vangittiin

Pu­das­jär­ven tapon yri­tyk­ses­tä epäilty van­git­tiin

06.07.2021 11:24
Poliisi tutkii Pudasjärvellä perjantaina sattunutta aseellista välikohtausta – yksi epäilty otettu kiinni, tutkitaan tapon yrityksenä

Poliisi tutkii Pu­das­jär­vel­lä per­jan­tai­na sat­tu­nut­ta aseel­lis­ta vä­li­koh­taus­ta – yksi epäilty otettu kiinni, tut­ki­taan tapon yri­tyk­se­nä

03.07.2021 15:01
Karkkivarkaudesta kiinni jääneen miehen hallusta löytyi patruunoita Oulussa

Kark­ki­var­kau­des­ta kiinni jääneen miehen hal­lus­ta löytyi pat­ruu­noi­ta Oulussa

10.04.2021 08:33
Oulun poliisi: Kolmikon epäillään varastaneen ison määrän aseita – ryhmä otettiin kiinni Itä-Suomesta

Oulun po­lii­si: Kol­mi­kon epäil­lään va­ras­ta­neen ison määrän aseita – ryhmä otet­tiin kiinni Itä-Suo­mes­ta

20.01.2021 12:37 1
Tilaajille