Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Jätevedet

Korona vain kas­vat­ti sau­na­vau­nu­jen suo­sio­ta – ky­syim­me: mihin sau­na­vau­nun kanssa saa mennä sau­no­maan?

04.07.2021 18:00
Tilaajille

Bi­le­huu­mee­na tun­ne­tun eks­taa­sin käyttö väheni Oulussa ensi kertaa vuosiin – jä­te­ve­sis­tä löytyi yli­voi­mai­ses­ti eniten am­fe­ta­mii­nia

18.05.2021 05:00
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä Oulun jä­te­ve­des­sä vä­hen­ty­nyt, näyt­tei­den kul­je­tus vii­väs­ty­nyt useam­paan ot­tee­seen – "Näy­te­lauk­ku­rul­jans­si on ai­ka­moi­nen"

03.02.2021 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­rys ve­sien­suo­je­lus­ta ja muun ym­pä­ris­töm­me suo­je­lus­ta on puo­les­sa vuo­si­sa­das­sa muut­tu­nut paljon

19.01.2021 05:45
Tilaajille

Jä­te­ve­si­tut­ki­muk­set pal­jas­ti­vat: Oulussa en­nä­tys­kor­kea piikki huu­mei­den käy­tös­sä maa­lis­kuus­sa – Lop­pu­ke­vääs­tä käyt­tö­mää­rät las­ki­vat, mutta kään­tyi­vät kesällä taas kasvuun

21.10.2020 15:29
Tilaajille

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Oulussa

21.10.2020 02:00

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Iin, Oulun tai Mu­hok­sen jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

11.09.2020 14:36 3