Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Jätevedet
Jätevesien ravinteista etsitään apua turvaamaan Suomen ruuantuotantoa – haitta-aineista aiheutuva riski on ihmiselle vähäinen

Jä­te­ve­sien ra­vin­teis­ta et­si­tään apua tur­vaa­maan Suomen ruuan­tuo­tan­toa – hait­ta-ai­neis­ta ai­heu­tu­va riski on ih­mi­sel­le vä­häi­nen

27.05.2022 10:57
Kempeleen Vesihuollolla on edessä isot investoinnit – ne eivät ole nostamassa käyttöveden hintaa, mutta jäteveden osalta korotuspainetta on

Kem­pe­leen Ve­si­huol­lol­la on edessä isot in­ves­toin­nit – ne eivät ole nos­ta­mas­sa käyt­tö­ve­den hintaa, mutta jä­te­ve­den osalta ko­ro­tus­pai­net­ta on

10.11.2021 14:16
Tilaajille
Korona vain kasvatti saunavaunujen suosiota – kysyimme: mihin saunavaunun kanssa saa mennä saunomaan?

Korona vain kas­vat­ti sau­na­vau­nu­jen suo­sio­ta – ky­syim­me: mihin sau­na­vau­nun kanssa saa mennä sau­no­maan?

04.07.2021 18:00
Tilaajille
Bilehuumeena tunnetun ekstaasin käyttö väheni Oulussa ensi kertaa vuosiin – jätevesistä löytyi ylivoimaisesti eniten amfetamiinia

Bi­le­huu­mee­na tun­ne­tun eks­taa­sin käyttö väheni Oulussa ensi kertaa vuosiin – jä­te­ve­sis­tä löytyi yli­voi­mai­ses­ti eniten am­fe­ta­mii­nia

18.05.2021 05:00
Tilaajille
Koronaviruksen määrä Oulun jätevedessä vähentynyt, näytteiden kuljetus viivästynyt useampaan otteeseen – "Näytelaukkuruljanssi on aikamoinen"

Ko­ro­na­vi­ruk­sen määrä Oulun jä­te­ve­des­sä vä­hen­ty­nyt, näyt­tei­den kul­je­tus vii­väs­ty­nyt useam­paan ot­tee­seen – "Näy­te­lauk­ku­rul­jans­si on ai­ka­moi­nen"

03.02.2021 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ym­mär­rys ve­sien­suo­je­lus­ta ja muun ym­pä­ris­töm­me suo­je­lus­ta on puo­les­sa vuo­si­sa­das­sa muut­tu­nut paljon

19.01.2021 05:45
Tilaajille
Jätevesitutkimukset paljastivat: Oulussa ennätyskorkea piikki huumeiden käytössä maaliskuussa – Loppukeväästä käyttömäärät laskivat, mutta kääntyivät kesällä taas kasvuun

Jä­te­ve­si­tut­ki­muk­set pal­jas­ti­vat: Oulussa en­nä­tys­kor­kea piikki huu­mei­den käy­tös­sä maa­lis­kuus­sa – Lop­pu­ke­vääs­tä käyt­tö­mää­rät las­ki­vat, mutta kään­tyi­vät kesällä taas kasvuun

21.10.2020 15:29
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Oulussa

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Oulussa

21.10.2020 02:00
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Iin, Oulun tai Muhoksen jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Iin, Oulun tai Mu­hok­sen jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

11.09.2020 14:36 3