Konenäkö
Kempeleläisessä kaupassa oli kasvojentunnistukseen perustuva kuumemittari, mutta se piti poistaa – mittari ehti nostattaa lämpöä some-keskusteluissa

Kem­pe­le­läi­ses­sä kau­pas­sa oli kas­vo­jen­tun­nis­tuk­seen pe­rus­tu­va kuu­me­mit­ta­ri, mutta se piti poistaa – mittari ehti nos­tat­taa lämpöä so­me-kes­kus­te­luis­sa

17.10.2020 06:22 21
Tilaajille
Kännykkäsi hyvä kuvanlaatu voi olla oululaisten ansiota – maailman suurimmat kännykkävalmistajat ovat Visidonin asiakkaita

Kän­nyk­kä­si hyvä ku­van­laa­tu voi olla ou­lu­lais­ten ansiota – maail­man suu­rim­mat kän­nyk­kä­val­mis­ta­jat ovat Vi­si­do­nin asiak­kai­ta

15.09.2020 07:00 1
Tilaajille