Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Islanti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Is­lan­nis­ta oppia roskien ke­ruu­seen – Kou­lu­lais­ten ke­sä­töil­lä saatiin roskat ke­rät­tyä

05.05.2023 06:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Hengenmies lähtee karulle korpivaellukselle rakentaakseen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seurakunnassakaan

Elo­ku­va-ar­vio: Hen­gen­mies lähtee karulle kor­pi­vael­luk­sel­le ra­ken­taak­seen kirkon, mutta helppoa ei ole uudessa seu­ra­kun­nas­sa­kaan

23.03.2023 14:35
Tilaajille
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

20.03.2023 15:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Islantilaisen trillerisarjan avaus hyytää Scandic Noir -tunnelmaa

Kir­ja-ar­vio: Is­lan­ti­lai­sen tril­le­ri­sar­jan avaus hyytää Scandic Noir -tun­nel­maa

23.01.2023 10:30
Tilaajille
Aforisti on harvinainen kirjailijatyyppi – mietelmä kasvaa aforismissa viisaudeksi

Afo­ris­ti on har­vi­nai­nen kir­jai­li­ja­tyyp­pi – mie­tel­mä kasvaa afo­ris­mis­sa vii­sau­dek­si

25.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Kysyimme Ouluun pyöräilleeltä  Islannin suurlähettiläspariskunnalta, mikä on Islannin menestyksen salaisuus

Ky­syim­me Ouluun pyö­räil­leel­tä Is­lan­nin suur­lä­het­ti­läs­pa­ris­kun­nal­ta, mikä on Is­lan­nin me­nes­tyk­sen sa­lai­suus

13.09.2022 16:15 3
Tilaajille
Arvio: Satujen saarella riehuvat murhatuulet Satu Rämön vahvatunnelmaisessa dekkarissa

Arvio: Satujen saa­rel­la rie­hu­vat mur­ha­tuu­let Satu Rämön vah­va­tun­nel­mai­ses­sa dek­ka­ris­sa

24.07.2022 13:30
Tilaajille
Oululainen Sihan Yu sai pronssia kansainvälisissä ja pohjoismaisissa kemiaolympialaisissa – lähtee opiskelemaan lääketiedettä huippuyliopistoon

Ou­lu­lai­nen Sihan Yu sai prons­sia kan­sain­vä­li­sis­sä ja poh­jois­mai­sis­sa ke­mia­olym­pia­lai­sis­sa – ­läh­tee opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä huip­pu­yli­opis­toon

20.07.2022 11:37 6
Tilaajille
Britannia, Viro ja Islanti ratifioivat Suomen ja Ruotsin liittymisen Natoon – Viron puolustusministeri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa merkittävästi"

Bri­tan­nia, Viro ja Islanti ra­ti­fioi­vat Suomen ja Ruotsin liit­ty­mi­sen Natoon – Viron puo­lus­tus­mi­nis­te­ri: "Naton asema maalla, merellä ja ilmassa kasvaa mer­kit­tä­väs­ti"

06.07.2022 20:53 3
Islannin ulkoministeri haastattelussamme: Suomen Nato-jäsenyys kasvattaisi Pohjolan turvallisuutta – "Hakemus ystävältä saisi täyden tukemme"

Is­lan­nin ul­ko­mi­nis­te­ri haas­tat­te­lus­sam­me: Suomen Na­to-jä­se­nyys kas­vat­tai­si Poh­jo­lan tur­val­li­suut­ta – "Ha­ke­mus ys­tä­väl­tä saisi täyden tu­kem­me"

02.04.2022 18:30 4
Tilaajille
Leffavieras: Islantilainen tyttöjoukkue haluaa poikien turnaukseen ajatuksia herättävässä dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Is­lan­ti­lai­nen tyt­tö­jouk­kue haluaa poikien tur­nauk­seen aja­tuk­sia he­rät­tä­väs­sä do­ku­men­tis­sa

27.10.2021 14:14
Tilaajille
Arktisen neuvoston puheenjohtajana aloittava Venäjä varoittelee Pohjoisen jäämeren naapureitaan

Ark­ti­sen neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja­na aloit­ta­va Venäjä va­roit­te­lee Poh­joi­sen jää­me­ren naa­pu­rei­taan

17.05.2021 18:37 18
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Oululais-islantilainen Rastas sinkoilee musiikillisella matkallaan laidasta laitaan genrerajoista välittämättä

Ou­lu­lais-is­lan­ti­lai­nen Rastas sin­koi­lee mu­sii­kil­li­sel­la mat­kal­laan lai­das­ta laitaan gen­re­ra­jois­ta vä­lit­tä­mät­tä

17.02.2021 17:00
Tilaajille
Voiko vapaa matkailu Islantiin keskeytyä? Hallitus neuvottelee keskiviikkona matkustusrajoitusten ja sisärajavalvonnan purkamisesta

Voiko vapaa mat­kai­lu Is­lan­tiin kes­key­tyä? Hal­li­tus neu­vot­te­lee kes­ki­viik­ko­na mat­kus­tus­ra­joi­tus­ten ja si­sä­ra­ja­val­von­nan pur­ka­mi­ses­ta

07.07.2020 17:33
Baltian maissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa pääsee taas matkustamaan ilman karanteenia – Länsiraja pysyy kiinni

Baltian maissa, Tans­kas­sa, Nor­jas­sa ja Is­lan­nis­sa pääsee taas mat­kus­ta­maan ilman ka­ran­tee­nia – Län­si­ra­ja pysyy kiinni

11.06.2020 12:58
Yle: Suomesta pääsee matkustamaan Norjaan ehkä jo ensi viikolla

Yle: Suo­mes­ta pääsee mat­kus­ta­maan Norjaan ehkä jo ensi vii­kol­la

10.06.2020 18:53
Tilaajille