Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ilmastonmuutoksen torjunta
Dubain kokous ei vielä pelastanut maailmaa mutta pienetkin voitot antavat toivoa ilmastonmuutoksen torjunnassa
Pääkirjoitus

Dubain kokous ei vielä pe­las­ta­nut maail­maa mutta pie­net­kin voitot antavat toivoa il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa

14.12.2023 17:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta vaatii eko­lo­gis­ta jäl­leen­ra­ken­ta­mis­ta

05.08.2023 07:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sel­ta ei säästy kukaan – Hal­li­tuk­sen on tehtävä va­rau­tu­mis­oh­jel­ma

01.08.2023 08:00 47
Tilaajille
Metsälukutaidoissamme on parantamisen varaa
Kolumni

Met­sä­lu­ku­tai­dois­sam­me on pa­ran­ta­mi­sen varaa

27.02.2023 06:00 124
Tilaajille
Suomen ilmastotoimia pitää tehostaa – Ilmastopaneeli nopeuttaisi tuulivoiman lupakäytäntöjä ja ohjaisi julkisia hankintoja ilmastokestävämmiksi

Suomen il­mas­to­toi­mia pitää te­hos­taa – Il­mas­to­pa­nee­li no­peut­tai­si tuu­li­voi­man lu­pa­käy­tän­tö­jä ja ohjaisi jul­ki­sia han­kin­to­ja il­mas­to­kes­tä­väm­mik­si

23.02.2023 01:00 19
Tilaajille
Hallitus sopi täydentävistä ilmastotoimista – polttoaineiden jakeluvelvoite ei muutu, liikenteen päästökaupan valmistelua jatketaan, maalämmön ja puhtaiden ajoneuvojen hankintaa tuetaan

Hal­li­tus sopi täy­den­tä­vis­tä il­mas­to­toi­mis­ta – polt­to­ai­nei­den ja­ke­lu­vel­voi­te ei muutu, lii­ken­teen pääs­tö­kau­pan val­mis­te­lua jat­ke­taan, maa­läm­mön ja puh­tai­den ajo­neu­vo­jen han­kin­taa tuetaan

18.03.2022 17:55 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

In­si­nöö­riys on ekoteko

25.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavat päätökset eivät saa potkia päähän, muuten ne menettävät tarvitsemansa tuen
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa tar­vit­ta­vat pää­tök­set eivät saa potkia päähän, muuten ne me­net­tä­vät tar­vit­se­man­sa tuen

07.11.2021 20:00 41
Tilaajille
Ilmastonmuutosta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seurauksiin pitää samalla jo varautua, Suomessakin
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos­ta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seu­rauk­siin pitää samalla jo va­rau­tua, Suo­mes­sa­kin

23.09.2021 20:00 18
Tilaajille
Ilmastorahastosta myönnetty rahoitusta kahdelle hankkeelle – tänä vuonna jakamatta kymmeniä miljoonia

Il­mas­to­ra­has­tos­ta myön­net­ty ra­hoi­tus­ta kah­del­le hank­keel­le – tänä vuonna ja­ka­mat­ta kym­me­niä mil­joo­nia

10.09.2021 08:46 1
Tilaajille
Kolumni: Maataloustuottajat ovat pääraiteilla
Kolumni

Ko­lum­ni: Maa­ta­lous­tuot­ta­jat ovat pää­rai­teil­la

02.09.2021 20:00 7
Tilaajille
Edessämme on ilmastotoimien syksy
Kolumni

Edes­säm­me on il­mas­to­toi­mien syksy

24.08.2021 16:00 47
Tilaajille
Systeeminen muutos vai palasia sieltä täältä?
Kolumni

Sys­tee­mi­nen muutos vai palasia sieltä täältä?

03.08.2021 16:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vai­suu­den kunta on il­mas­to­vii­sas jo tänään

19.06.2021 04:30 1
Tilaajille
Vetymurros voi alkaa Suomessa Perämereltä: "Meillä on loistava tilaisuus luoda todella merkittävää toimintaa"

Ve­ty­mur­ros voi alkaa Suo­mes­sa Pe­rä­me­rel­tä: "Meillä on lois­ta­va ti­lai­suus luoda todella mer­kit­tä­vää toi­min­taa"

16.04.2021 20:00 1
Tilaajille
Miten Suomen arktinen strategia muuttuu?

Miten Suomen ark­ti­nen stra­te­gia muut­tuu?

26.03.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turpeen polton hai­tal­li­suu­des­ta ei ole epä­sel­vyyt­tä

16.02.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kii­reh­ti­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­ta tor­jut­taes­sa ei ole Suomen edun mu­kais­ta, jos se vai­kut­taa ta­lou­teen ja työl­li­syy­teen

11.02.2021 06:30 4
Tilaajille