Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Il­mas­ton­muu­tos­ta pitää kaikin keinoin torjua, mutta sen seu­rauk­siin pitää samalla jo va­rau­tua, Suo­mes­sa­kin

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa luotaava raportti muistuttaa, että nousevien lämpötilojen ohella esimerkiksi sateisuuden kasvu luo riskejä. Muutoksiin voi varautua. Kaikkein viisainta on pyrkiä torjumaan niitä.

On elintärkeää torjua ilmastonmuutosta, ja se tehtävä on maailmanlaajuinen. Samoin tarpeen on varautua muutokseen, ja sitä tehdään myös paikallisesti.

Suomalaiseen ilmastonmuutoskeskusteluun saatiin torstaina tärkeä lisä, kun Suomen ilmastopaneeli julkisti selvityksen ilmastonmuutoksen alueellisista ulottuvuuksista ja muutokseen varautumisesta.