Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kii­reh­ti­mi­nen il­mas­ton­muu­tos­ta tor­jut­taes­sa ei ole Suomen edun mu­kais­ta, jos se vai­kut­taa ta­lou­teen ja työl­li­syy­teen

Ilmastoon vaikuttavia kaasupäästöjä syntyy energiantuotannosta, liikenteestä, teollisuustuotannosta ja maa- ja metsätaloudesta. Suomen kokonaispäästöt hiilidioksidiksi laskien olivat 2019 52 miljoonaa tonnia. Maailman mittakaavassa määrä on vähäinen. Esimerkiksi Kiina tuottaa saman määrän kahdessa vuorokaudessa.

Suomen metsät sitovat valtaosan täällä syntyvästä hiilidioksidista, mikä poikkeaa muun Euroopan tilanteesta. Fossiilisista energialähteistä kannattaa kuitenkin pyrkiä eroon, koska ne ovat tuontitavaraa ja heikentävät kauppatasetta.