Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Tu­le­vai­suu­den kunta on il­mas­to­vii­sas jo tänään

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja päätöksistä. Marttaliitto haastaa valtuustoihin ja lautakuntiin valitut päättäjät tekemään ympäristön kannalta kestävää ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa. Kunnassa päätetään meidän jokaisen arkea kaikkein lähimpinä olevista asioista: hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Kunnissa ratkaistaan monta asiaa, jotka parhaimmillaan hillitsevät ilmastonmuutosta sekä auttavat varautumaan muutokseen. Kunnat mahdollistavat – tai estävät – kestävän kehityksen ja kestävän elämäntavan toteutumisen alueellaan.

Me martat haluamme, että kunnat asettavat itselleen konkreettiset ilmastotavoitteet ja suunnittelevat päästöjen vähentämisen toimenpiteet siten, että ne ovat linjassa valtion tasolla vuodelle 2035 asetetun hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Pian 2035 jälkeen on pyrittävä hiilinegatiivisuuteen.