Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Tilaajille

Miten Suomen ark­ti­nen stra­te­gia muut­tuu?

”Uusi strategia nostaa perustellusti ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen Suomen arktisen strategian keskiöön”, tutkimusprofessori Timo Koivurova kirjoittaa.

Suomen ensimmäinen arktinen strategia hyväksyttiin vuonna 2010. Se keskittyi lähes vain ulkosuhteisiin ja varsin pian koettiin tarpeelliseksi käynnistää prosessi uuden kokonaisvaltaisen arktisen strategian laatimiseksi, joka hyväksyttiin 2013.

Lyhyempi strategian päivitys ja sen toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin 2016 ja 2017.