Olympialaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mum­mus­ta on tullut ur­hei­lu­hul­lu

10.08.2021 07:00 2
Tilaajille

Oulun Py­rin­nön Elina Lam­pe­la, 23, on mukana Tokion olym­pia­lai­sis­sa, mutta se on kaikkea muuta kuin it­ses­tään­sel­vyys: "A­la­mä­ki jyrk­ke­ni koko ajan"

31.07.2021 19:04 1
Tilaajille
Kolumni

Olym­pia­kat­so­mo olisi ollut tur­val­li­sem­pi paikka kuin Tokion met­ro­po­lin syk­kees­sä oleva ih­mis­vi­li­nä

31.07.2021 16:34 1
Tilaajille

Japani on yksi ur­hei­lun suur­val­lois­ta, mutta onko maan suo­si­tuin laji ba­se­ball, su­mo­pai­ni, mä­ki­hyp­py vai kenties judo?

23.07.2021 19:31 1
Tilaajille

Japanin ko­dik­seen tunteva Suomen mä­ki­maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja Janne Vää­täi­nen: "Ly­hyes­ti ja tii­vis­täen: Japani on to­del­li­nen ur­hei­lu­maa"

23.07.2021 19:30
Tilaajille
Kolumni

Suomi jää ilman mitalia To­kios­sa, mutta entä sitten?

22.07.2021 20:05 8
Tilaajille

Ana­lyy­si: USA, Japani ja Bra­si­lia ovat olym­pias­keit­tauk­sen suur­val­to­ja – Lizzie Armanto kantaa suo­ma­lais­ten mi­ta­li­toi­vei­ta

21.07.2021 07:00
Tilaajille

60 vuotta täyt­tä­vän Tapio Kor­juk­sen voit­to­re­sep­ti Soulin olym­pia­lai­sis­sa: Kaasu pohjaan ja henki pintaan

10.02.2021 09:05
Tilaajille
Kolumni

Puu­ja­loil­la kohti Tokion kisoja

20.01.2021 07:00 1
Tilaajille

Olym­pia­voit­ta­ja Pauli Nevala kulkee omaa tietään loppuun saakka – "Tie­rän, että oon oi­kees­sa, kun muut panoo vas­taan"

30.11.2020 07:00 6
Tilaajille

Vanha Kaleva: Olym­pia­mie­hil­le vapaat ko­ti­mat­kat rau­ta­teil­lä, Hannes Ko­leh­mai­nen saa mat­kus­taa il­mai­sek­si kuu­kau­den ajan

07.09.2020 10:00
Tilaajille

Ou­lu­lai­nen Selma Valjus muutti 16-vuo­tiaa­na Hel­sin­kiin pur­jeh­duk­sen pe­räs­sä, nyt hän ta­voit­te­lee paikkaa olym­pia­lai­siin – "On­nis­tues­sam­me meillä on mah­dol­li­suu­det"

02.09.2020 20:00 1
Tilaajille

Hiih­tä­jä­le­gen­da on poissa: Su­si-Kal­le Oi­ka­rai­nen on kuollut

19.08.2020 20:05
Tilaajille
Kolumni

Olym­pia­lo­gos­sa on viisi ky­sy­mys­merk­kiä – koronan ai­heut­ta­ma epä­var­muus ei hellitä ennen ro­kot­teen löy­tä­mis­tä

08.08.2020 07:00
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ellen Mä­ke­li­nil­tä ki­ris­tet­tiin rahaa kir­jeit­se, A. Gal­len-Kal­le­lan suun­nit­te­le­ma olym­piaur­hei­li­joi­den puku on ais­ti­kas

06.07.2020 10:00
Tilaajille

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lais­vi­ra­no­mai­set ret­te­löi­vät rajalla vaatien passia

22.06.2020 19:56
Tilaajille

Olym­pia­voit­ta­ja Iivo Nis­ka­sen päällä nähty vanha su­si­turk­ki oli lahja huol­to­jou­koil­ta – eläin­suo­je­li­jat pa­hek­su­vat ja tur­ki­syh­tiö rie­muit­see

27.02.2018 12:15 72

Ve­nä­läi­sur­hei­li­jat saivat san­ka­ri­vas­taa­no­ton - "Maa­tam­me ei voi murtaa"

26.02.2018 22:04 8

Ana­lyy­si: Su­per­hiih­tä­jien takana paljon tyhjää tilaa

26.02.2018 21:19 2

Krista Pär­mä­kos­ki muo­dos­taa yk­si­nään puo­li­jouk­kueen, pre­si­dent­ti Nii­nis­tö suit­sut­ti olym­pia­jouk­kueen pa­luu­juh­las­sa

26.02.2018 15:38 13