Kaupunginjohtaja: Seit­se­män kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ovatko he ha­ke­mas­sa

Vetytalous: Kii­min­ki­läi­nen pro­fes­so­ri va­roit­taa nopean startin ris­keis­tä

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Matkapalvelukeskus
Koko Pohjois-Suomen kattava välityspalvelu nytkähti eteenpäin – Matkapalvelukeskukselle haetaan lähiaikoina toimitusjohtajaa

Koko Poh­jois-Suo­men kattava vä­li­tys­pal­ve­lu nyt­käh­ti eteen­päin – Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sel­le haetaan lä­hi­ai­koi­na toi­mi­tus­joh­ta­jaa

22.08.2023 16:10 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­lii­ken­teen pu­he­lin­vaih­de Oulussa tuk­koi­nen

02.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Pohteen matkapalvelukeskuksen välitysjärjestelmän häiriö on korjattu

Pohteen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen vä­li­tys­jär­jes­tel­män häiriö on kor­jat­tu

23.03.2023 10:05 1
Pohteen matkojen välityspalvelu kaatunut – Häiriötilanteessa voi tilata sopimustaksin, jos palvelu ei toimi tai kyyti ei saavu määräajassa

Pohteen mat­ko­jen vä­li­tys­pal­ve­lu kaa­tu­nut – Häi­riö­ti­lan­tees­sa voi tilata so­pi­mus­tak­sin, jos palvelu ei toimi tai kyyti ei saavu mää­rä­ajas­sa

22.03.2023 10:57 12
Matkapalvelun ulkoinen välittäjä vaihtuu Oulussa  – Muutoksen ei pitäisi näkyä asiakkaan arjessa

Mat­ka­pal­ve­lun ul­koi­nen vä­lit­tä­jä vaihtuu Oulussa – Muu­tok­sen ei pitäisi näkyä asiak­kaan arjessa

06.03.2023 16:31 4
Tilaajille
Matkapalvelukeskus kirvoitti kielenkannat Pohteen aluevaltuustossa – Kokoomuksen muutosesityksestä äänestettiin

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus kir­voit­ti kie­len­kan­nat Pohteen alue­val­tuus­tos­sa – Ko­koo­muk­sen muu­tos­esi­tyk­ses­tä ää­nes­tet­tiin

20.02.2023 18:00 16
Tilaajille
Pohteen aluehallitus äänesti matkapalvelukeskuksesta – Kokoomus olisi halunnut tarkempia rajauksia

Pohteen alue­hal­li­tus äänesti mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­ses­ta – Ko­koo­mus olisi ha­lun­nut tar­kem­pia ra­jauk­sia

08.02.2023 15:45 7
Tilaajille
Pohteelle tulossa yhteinen matkapalvelukeskus – Välityspalveluun kaavaillaan mukaan kaikkia muitakin Pohjois-Suomen hyvinvointialueita

Poh­teel­le tulossa yh­tei­nen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kus – Vä­li­tys­pal­ve­luun kaa­vail­laan mukaan kaikkia mui­ta­kin Poh­jois-Suo­men hy­vin­voin­ti­aluei­ta

07.02.2023 05:00 18
Tilaajille
Matkapalvelukeskuksen odotusajat ovat poikkeuksetta pitkät ja kuljetusten hoitaminen joustamatonta – "Spontaania matkustusta ei voi tehdä oikein lainkaan"

Mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen odo­tus­ajat ovat poik­keuk­set­ta pitkät ja kul­je­tus­ten hoi­ta­mi­nen jous­ta­ma­ton­ta – "S­pon­taa­nia mat­kus­tus­ta ei voi tehdä oikein lain­kaan"

19.07.2022 06:00 24
Tilaajille
Oulun kaupungin kuljetuspalvelukyytien välitys on ruuhkautunut, tilanteen arvioidaan kestävän kuun loppuun

Oulun kau­pun­gin kul­je­tus­pal­ve­lu­kyy­tien välitys on ruuh­kau­tu­nut, ti­lan­teen ar­vioi­daan kes­tä­vän kuun loppuun

14.07.2022 18:13 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueen ei pidä pyö­rit­tää kul­je­tus­yri­tys­tä – vas­taa­va osaa­mi­nen ja re­surs­sit löy­ty­vät alueen yri­tyk­sil­tä

07.07.2022 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­sa-ar­voi­set kul­je­tuk­set – vaalien alla hyl­jek­sit­ty aihe

14.01.2022 04:00 1
Tilaajille