Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Kuvagalleria: Ve­ren­pu­nai­nen ja vio­let­ti hetki ikuis­tui lu­ki­joi­den ko­mei­siin kuviin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Henkilöstö
Kaikille hyvinvointialueen työntekijöille ei ole saatu toimitettua sähköisiä tunnuksia –"Heitä tavoitellaan nyt esihenkilöiden toimesta"

Kai­kil­le hy­vin­voin­tia­lueen työn­te­ki­jöil­le ei ole saatu toi­mi­tet­tua säh­köi­siä tun­nuk­sia –"Heitä ta­voi­tel­laan nyt esi­hen­ki­löi­den toi­mes­ta"

05.01.2023 15:03 20
Tilaajille
Henkilöstö keskiöön hyvinvointialueilla – Työyhteisöjen yhteensovittamisessa iso urakka

Hen­ki­lös­tö kes­kiöön hy­vin­voin­tia­lueil­la – Työyh­tei­sö­jen yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa iso urakka

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Pohteen ilmoitus muutosneuvotteluista herättää levottomuutta  – henkilöstö miettii omaa asemaansa

Pohteen il­moi­tus muu­tos­neu­vot­te­luis­ta he­rät­tää le­vot­to­muut­ta – hen­ki­lös­tö miettii omaa ase­maan­sa

09.11.2022 17:30 12
Tilaajille
Oulun kaupungin työntekijät saavat takaisin kaivatun liikunta- ja kulttuuriedun –  kertapalkkiojärjestelmä ei sen sijaan toteudu

Oulun kau­pun­gin työn­te­ki­jät saavat ta­kai­sin kai­va­tun lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun –  ker­ta­palk­kio­jär­jes­tel­mä ei sen sijaan toteudu

16.08.2022 11:57 25
Tilaajille