Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

hautajaiset
Hautajaisia järjestäessä pienilläkin asioilla on suuri merkitys – ”On kun­nia-asia olla jär­jes­tä­mäs­sä hau­ta­jai­sia omais­ten toi­vei­den mu­kai­ses­ti"
Mainos Arvo Kova Oy

Hau­ta­jai­sia jär­jes­täes­sä pie­nil­lä­kin asioil­la on suuri mer­ki­tys – ”On kun­nia-asia olla jär­jes­tä­mäs­sä hau­ta­jai­sia omais­ten toi­vei­den mu­kai­ses­ti"

11.01.2022 06:00
Oululainen Anne Mikkola oli uuden edessä, kun vainaja ja arkku tuotiin hänen ravintolaansa: "Omaisille ja ystäville annettiin mahdollisuus jättää viimeiset jäähyväiset"

Ou­lu­lai­nen Anne Mikkola oli uuden edessä, kun vainaja ja arkku tuotiin hänen ra­vin­to­laan­sa: "O­mai­sil­le ja ys­tä­vil­le an­net­tiin mah­dol­li­suus jättää vii­mei­set jää­hy­väi­set"

19.12.2021 10:00 13
Tilaajille
Hailuotolainen Anna Karvosenoja herätti henkiin vanhan hautajaisperinteen – eturivin suunnittelijat Paola Suhonen, Jukka Rintala ja Sasu Kauppi antoivat arkkuliinoille oman persoonallisen kädenjälkensä

Hai­luo­to­lai­nen Anna Kar­vo­sen­oja herätti henkiin vanhan hau­ta­jais­pe­rin­teen – etu­ri­vin suun­nit­te­li­jat Paola Su­ho­nen, Jukka Rintala ja Sasu Kauppi an­toi­vat ark­ku­lii­noil­le oman per­soo­nal­li­sen kä­den­jäl­ken­sä

09.03.2021 18:00 4
Tilaajille
Antti Alaviitala on vapaaehtoinen viimeisen matkan saattaja – kaupunkiseurakunnissa hautajaisvieraat vähenevät ja ikääntyvät

Antti Ala­vii­ta­la on va­paa­eh­toi­nen vii­mei­sen matkan saat­ta­ja – kau­pun­ki­seu­ra­kun­nis­sa hau­ta­jais­vie­raat vä­he­ne­vät ja ikään­ty­vät

06.09.2020 07:00
Tilaajille