Kuvagalleria: Ter­wa­hölk­kä ja -ma­ra­ton juos­tiin jälleen Oulussa

Kolumni: Na­to-jä­se­nyys on so­ti­laal­lis­ta liit­tou­tu­mis­ta syvempi asia, ja Poh­jois-Suo­men asemaa se vah­vis­taa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Hautaustoimisto Ikäheimo
Tiesitkö, että hautakiveen on mahdollista tehdä tarkka jäljennös valokuvasta? – Katso, miltä maisemakuva näyttää kiveen ikuistettuna
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Tie­sit­kö, että hau­ta­ki­veen on mah­dol­lis­ta tehdä tarkka jäl­jen­nös va­lo­ku­vas­ta? – Katso, miltä mai­se­ma­ku­va näyttää kiveen ikuis­tet­tu­na

27.04.2022 09:00
Kuoleman jälkeen alkaa surutyö, jossa hautaustoimiston auttavat kädet helpottavat taakan kantamista – omaisen muistilista auttaa asioiden järjestelyssä
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Kuo­le­man jälkeen alkaa su­ru­työ, jossa hau­taus­toi­mis­ton aut­ta­vat kädet hel­pot­ta­vat taakan kan­ta­mis­ta – omaisen muis­ti­lis­ta auttaa asioi­den jär­jes­te­lys­sä

06.11.2021 14:30
Hautakiveen voidaan ikuistaa rakas muisto tai osa vainajan persoonaa – ”Tärkeintä on, että hautakivestä saadaan toiveiden mukainen ja vainajan muistoa kunnioittava”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Hau­ta­ki­veen voidaan ikuis­taa rakas muisto tai osa vai­na­jan per­soo­naa – ”Tär­kein­tä on, että hau­ta­ki­ves­tä saadaan toi­vei­den mu­kai­nen ja vai­na­jan muistoa kun­nioit­ta­va”

12.04.2021 06:00
Oululaisen Hautaustoimisto Ikäheimon historia ulottuu vuosisadan alkuun – ”Hautauskulttuuri muuttuu, joten myös hautaustoimisto voi uudistua ja muuttua”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Ou­lu­lai­sen Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mon his­to­ria ulottuu vuo­si­sa­dan alkuun – ”Hau­taus­kult­tuu­ri muut­tuu, joten myös hau­taus­toi­mis­to voi uu­dis­tua ja muut­tua”

11.01.2021 06:00