Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Hautaustoimisto Ikäheimo
Hautaustoimisto Ikäheimo on perheyritys, jonka juuret ulottuvat 110 vuoden taakse – ”Tässä työssä parasta on se, että saamme olla omaisten tukena surutyössä”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mo on per­hey­ri­tys, jonka juuret ulot­tu­vat 110 vuoden taakse – ”Tässä työssä parasta on se, että saamme olla omais­ten tukena su­ru­työs­sä”

13.02.2023 06:00
Tiesitkö, että hautakiveen on mahdollista tehdä tarkka jäljennös valokuvasta? – Katso, miltä maisemakuva näyttää kiveen ikuistettuna
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Tie­sit­kö, että hau­ta­ki­veen on mah­dol­lis­ta tehdä tarkka jäl­jen­nös va­lo­ku­vas­ta? – Katso, miltä mai­se­ma­ku­va näyttää kiveen ikuis­tet­tu­na

27.04.2022 09:00
Kuoleman jälkeen alkaa surutyö, jossa hautaustoimiston auttavat kädet helpottavat taakan kantamista – omaisen muistilista auttaa asioiden järjestelyssä
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Kuo­le­man jälkeen alkaa su­ru­työ, jossa hau­taus­toi­mis­ton aut­ta­vat kädet hel­pot­ta­vat taakan kan­ta­mis­ta – omaisen muis­ti­lis­ta auttaa asioi­den jär­jes­te­lys­sä

06.11.2021 14:30
Hautakiveen voidaan ikuistaa rakas muisto tai osa vainajan persoonaa – ”Tärkeintä on, että hautakivestä saadaan toiveiden mukainen ja vainajan muistoa kunnioittava”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Hau­ta­ki­veen voidaan ikuis­taa rakas muisto tai osa vai­na­jan per­soo­naa – ”Tär­kein­tä on, että hau­ta­ki­ves­tä saadaan toi­vei­den mu­kai­nen ja vai­na­jan muistoa kun­nioit­ta­va”

12.04.2021 06:00
Oululaisen Hautaustoimisto Ikäheimon historia ulottuu vuosisadan alkuun – ”Hautauskulttuuri muuttuu, joten myös hautaustoimisto voi uudistua ja muuttua”
Mainos Hautaustoimisto Ikäheimo

Ou­lu­lai­sen Hau­taus­toi­mis­to Ikä­hei­mon his­to­ria ulottuu vuo­si­sa­dan alkuun – ”Hau­taus­kult­tuu­ri muut­tuu, joten myös hau­taus­toi­mis­to voi uu­dis­tua ja muut­tua”

11.01.2021 06:00