Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Muoti ja tyylit
Vanhan ammattikunnan ylpeä edustaja – oululaislähtöinen kultaseppä Petra Soronen löysi unelmatyön kotimaisen korutehtaan seppien salista

Vanhan am­mat­ti­kun­nan ylpeä edus­ta­ja – ou­lu­lais­läh­töi­nen kul­ta­sep­pä Petra Soronen löysi unel­ma­työn ko­ti­mai­sen ko­ru­teh­taan seppien salista

22.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Muotisuunnittelija Jukka Rintala: Janoamme kauneutta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puolelle

Muo­ti­suun­nit­te­li­ja Jukka Rin­ta­la: Ja­noam­me kau­neut­ta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puo­lel­le

07.04.2022 19:00
Tilaajille
Leffavieras: Unikko-kuosin suunnitelleen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuoreessa dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Unik­ko-kuo­sin suun­ni­tel­leen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuo­rees­sa do­ku­men­tis­sa

09.03.2022 15:10 2
Tilaajille
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

13.02.2022 12:19 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisi mah­ta­vaa, jos kaikki tur­kik­set oli­si­vat joko luon­non­tur­kik­sia tai kirp­pu­to­ril­ta os­tet­tu­ja

22.01.2022 05:00 3
Tilaajille
Leffavieras: Ridley Scott ohjasi mielenkiintoisen tarinan Guccin muotitalon taustalta

Lef­fa­vie­ras: Ridley Scott ohjasi mie­len­kiin­toi­sen tarinan Guccin muo­ti­ta­lon taus­tal­ta

08.12.2021 15:25
Tilaajille
Arvio: Guccin Muotiperheen nousu ja tuho Ridley Scottin visuaalisena ilotulituksena

Arvio: Guccin Muo­ti­per­heen nousu ja tuho Ridley Scottin vi­suaa­li­se­na ilo­tu­li­tuk­se­na

02.12.2021 14:05 1
Tilaajille
Yrittäjänaiset Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loihtivat uudenlaista ravintolakulttuuria Ouluun

Yrit­tä­jä­nai­set Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loih­ti­vat uu­den­lais­ta ra­vin­to­la­kult­tuu­ria Ouluun

15.11.2021 19:00
Tilaajille
Kurvikuningatar-kilpailussa toiseksi tullut oululainen Maria Pohjoisaho: "Haluan olla esikuva naisille ja välittää sanomaa siitä, että kaiken kokoiset, näköiset ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

Kur­vi­ku­nin­ga­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si tullut ou­lu­lai­nen Maria Poh­joi­sa­ho: "Haluan olla esikuva nai­sil­le ja vä­lit­tää sanomaa siitä, että kaiken ko­koi­set, nä­köi­set ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

07.11.2021 06:09 3
Usein paras hoito kävelystä aiheutuviin kipuihin on kävely itse, mutta miten se on mahdollista?  – ”Emme myy kenkiä, myymme kävelykykyä”
Mainos Medishop

Usein paras hoito kä­ve­lys­tä ai­heu­tu­viin ki­pui­hin on kävely itse, mutta miten se on mah­dol­lis­ta? – ”Emme myy kenkiä, myymme kä­ve­ly­ky­kyä”

04.11.2021 09:30
Kiiminkijoen koulun sisätiloihin alkoi ilmestyä Wunderbaumeja, pienet kuusipuut oli pakko kitkeä pois – "Villityksiä tulee silloin tällöin"

Kii­min­ki­joen koulun si­sä­ti­loi­hin alkoi il­mes­tyä Wun­der­bau­me­ja, pienet kuu­si­puut oli pakko kitkeä pois – "Vil­li­tyk­siä tulee silloin täl­löin"

15.10.2021 12:11 1
Tilaajille
Luhta avaa uuden liikkeen Ideaparkiin, myymälä korvaa entisen Top Sportin

Luhta avaa uuden liik­keen Idea­par­kiin, myymälä korvaa entisen Top Sportin

13.10.2021 14:11 2
Hitaasti muotiaan muuttavien OYS:n sairaalavaatteiden liikkeitä seurataan mikrosirulla – purkka taskussa katkaisee sadan pesun elinkaaren

Hi­taas­ti muo­tiaan muut­ta­vien OYS:n sai­raa­la­vaat­tei­den liik­kei­tä seu­ra­taan mik­ro­si­rul­la – purkka tas­kus­sa kat­kai­see sadan pesun elin­kaa­ren

08.10.2021 06:15
Lähisukulainen haukkui "rumat kuvat" ja katkaisi välit – Terhi Elomaa ei ole katunut päivääkään tatuointeja, jotka ovat hänelle tapa ilmaista itseään

Lä­hi­su­ku­lai­nen haukkui "rumat kuvat" ja kat­kai­si välit – Terhi Elomaa ei ole katunut päi­vää­kään ta­tuoin­te­ja, jotka ovat hänelle tapa il­mais­ta itseään

04.10.2021 06:30 10
Tilaajille
Oulun nuorin kaupunginvaltuutettu Jessi Jokelainen ei ole antanut työn muuttaa tyyliään: "Oletus on, että poliitikot eivät kiroile julkisesti, eivätkä puhu omista inhimillisistä tuntemuksistaan"

Oulun nuorin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Jessi Jo­ke­lai­nen ei ole antanut työn muuttaa tyy­liään: "Oletus on, että po­lii­ti­kot eivät kiroile jul­ki­ses­ti, eivätkä puhu omista in­hi­mil­li­sis­tä tun­te­muk­sis­taan"

02.10.2021 06:08 20
Havua kainaloon, pihkaa pintaan – pohjoinen tarjoaa ainutlaatuisia tuoksuelämyksiä

Havua kai­na­loon, pihkaa pintaan – poh­joi­nen tarjoaa ai­nut­laa­tui­sia tuok­su­elä­myk­siä

15.09.2021 17:00
Tilaajille
Second hand valtaa alaa Oulun keskustasta – uudet liikkeet haluavat kiillottaa mielikuvaa kierrätysvaatteista

Second hand valtaa alaa Oulun kes­kus­tas­ta – uudet liik­keet ha­lua­vat kiil­lot­taa mie­li­ku­vaa kier­rä­tys­vaat­teis­ta

09.09.2021 06:40 7
Myllytullissa aletaan järjestää viikoittaista puistokirppistä – "Kaupunki tarvitsee isolle keskeiselle alueelle järjestettävän ilmaisen kirppistapahtuman."

Myl­ly­tul­lis­sa aletaan jär­jes­tää vii­koit­tais­ta puis­to­kirp­pis­tä – "Kau­pun­ki tar­vit­see isolle kes­kei­sel­le alueel­le jär­jes­tet­tä­vän il­mai­sen kirp­pis­ta­pah­tu­man."

23.07.2021 16:08 15
Tilaajille
Synkkä päältä, mutta ei sisältä – oululainen Underground Model -finalisti Noora ”Nooti” Pulkkinen pukeutuu mustaan, keräilee kalloja ja inspiroituu noidista ja vampyyreista

Synkkä päältä, mutta ei sisältä – ou­lu­lai­nen Un­der­ground Model -fi­na­lis­ti Noora ”Nooti” Pulk­ki­nen pu­keu­tuu mus­taan, ke­räi­lee kalloja ja ins­pi­roi­tuu noi­dis­ta ja vam­pyy­reis­ta

16.07.2021 06:25 2
Keraamisia rintoja, abstraktia taidetta ja suomalaista designia – uudistunut Mallaamo liputtaa nettikauppojen kulta-ajan keskellä kivijalkakauppojen puolesta

Ke­raa­mi­sia rin­to­ja, abst­rak­tia tai­det­ta ja suo­ma­lais­ta de­sig­nia – uu­dis­tu­nut Mal­laa­mo li­put­taa net­ti­kaup­po­jen kul­ta-ajan kes­kel­lä ki­vi­jal­ka­kaup­po­jen puo­les­ta

02.07.2021 08:00 2
Tilaajille