Harrastukset: Oulun Fris­bee­seu­ra on noussut Suomen suu­rim­mak­si

Luitko jo tämän: Kaleva kysyi kun­ta-alan joh­ta­jil­ta, kiin­nos­taa­ko Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan paikka

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Muoti ja tyylit
Zeppelinissä vietetään lauantaina Naisten Iltaa – Luvassa on supertarjouksia ja esiintyjä, joka villitsi kauppakeskuksen jo 10 vuotta sitten: ”Meinasimme myöhästyä iltakeikalta, koska yhteiskuviin haluavia faneja oli niin paljon”
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Zep­pe­li­nis­sä vie­te­tään lauan­tai­na Naisten Iltaa – Luvassa on su­per­tar­jouk­sia ja esiin­ty­jä, joka vil­lit­si kaup­pa­kes­kuk­sen jo 10 vuotta sitten: ”Mei­na­sim­me myö­häs­tyä il­ta­kei­kal­ta, koska yh­teis­ku­viin ha­lua­via faneja oli niin paljon”

25.09.2022 06:00
Uusiokuidun imussa Kemiin voisi nousta tekstiilitehdas – "30 000 tonnilla Infinnaa pyörisi pari - kolmekin tehdasta", sanoo professori Ali Harlin

Uu­sio­kui­dun imussa Kemiin voisi nousta teks­tii­li­teh­das – "30 000 ton­nil­la In­fin­naa pyörisi pari - kol­me­kin teh­das­ta", sanoo pro­fes­so­ri Ali Harlin

24.09.2022 06:00 2
Tilaajille
Naisvangit pukeutuvat jatkossa hameeseen ja tunikaan – tällainen on uusi vaatemallisto

Nais­van­git pu­keu­tu­vat jat­kos­sa ha­mee­seen ja tu­ni­kaan – täl­lai­nen on uusi vaa­te­mal­lis­to

08.08.2022 14:49 23
Tilaajille
Kun mies pyysi pipoa, taivalkoskelainen Ronja Hakalehto, 30, ei aavistanutkaan, että reilun kymmenen vuoden päästä hän suunnittelisi kansainvälisille neulelehdille

Kun mies pyysi pipoa, tai­val­kos­ke­lai­nen Ronja Ha­ka­leh­to, 30, ei aa­vis­ta­nut­kaan, että reilun kym­me­nen vuoden päästä hän suun­nit­te­li­si kan­sain­vä­li­sil­le neu­le­leh­dil­le

06.08.2022 09:00 3
Tilaajille
80 vuotta täyttävä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet savessa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

80 vuotta täyt­tä­vä Anu Pentik tekee yhä töitä kädet sa­ves­sa: "Olen tehnyt savea jo yli 60 vuotta, mutta minusta tuntuu kuin olisin vasta alussa"

01.08.2022 19:00 1
Tilaajille
Pallotuolilla maailmalle, muttei suinkaan oleilemaan – 90-vuotias Eero Aarnio työstää parhaillaankin "elämänsä parasta lepotuolia"

Pal­lo­tuo­lil­la maail­mal­le, muttei suin­kaan olei­le­maan – 90-vuo­tias Eero Aarnio työstää par­hail­laan­kin "e­lä­män­sä parasta le­po­tuo­lia"

20.07.2022 12:00
Tilaajille
Oulun keskustaan avataan uusi kirpputori, jonne tulee noin 200 myyntipöytää – oululaisperheen äiti Aino Moilanen on mielissään keskeiselle paikalle tulevasta kirpputorista

Oulun kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonne tulee noin 200 myyn­ti­pöy­tää – ou­lu­lais­per­heen äiti Aino Moi­la­nen on mie­lis­sään kes­kei­sel­le pai­kal­le tu­le­vas­ta kirp­pu­to­ris­ta

18.07.2022 12:38 50
Tilaajille
Always Second Store ostaa ja myy vintagea Oulun keskustassa: "Vaatteen pitää tuntua ja näyttää hyvältä sekä olla kestävä"

Always Second Store ostaa ja myy vin­ta­gea Oulun kes­kus­tas­sa: "Vaat­teen pitää tuntua ja näyttää hyvältä sekä olla kes­tä­vä"

11.07.2022 08:30 4
Tilaajille
Tytti Alapieti suunnittelee Pikisaaressa uimapukuja ja muita vaatteita – työssään hän korostaa kestävyyttä ja kierrätystä

Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta – työs­sään hän ko­ros­taa kes­tä­vyyt­tä ja kier­rä­tys­tä

26.06.2022 08:02 2
Tilaajille
Kure muutti uusiin tiloihin Pekuriin – Kotimaisia brändejä edustava liike sai alkunsa nuorten yrittäjien kapinasta kertakäyttökulttuuria vastaan
Mainos kure

Kure muutti uusiin ti­loi­hin Pe­ku­riin – Ko­ti­mai­sia brän­de­jä edus­ta­va liike sai alkunsa nuorten yrit­tä­jien ka­pi­nas­ta ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ria vastaan

09.06.2022 06:00
Vanhan ammattikunnan ylpeä edustaja – oululaislähtöinen kultaseppä Petra Soronen löysi unelmatyön kotimaisen korutehtaan seppien salista

Vanhan am­mat­ti­kun­nan ylpeä edus­ta­ja – ou­lu­lais­läh­töi­nen kul­ta­sep­pä Petra Soronen löysi unel­ma­työn ko­ti­mai­sen ko­ru­teh­taan seppien salista

22.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Muotisuunnittelija Jukka Rintala: Janoamme kauneutta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puolelle

Muo­ti­suun­nit­te­li­ja Jukka Rin­ta­la: Ja­noam­me kau­neut­ta enemmän kuin koskaan – maailma menee nyt liikaa mustan puo­lel­le

07.04.2022 19:00
Tilaajille
Leffavieras: Unikko-kuosin suunnitelleen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuoreessa dokumentissa

Lef­fa­vie­ras: Unik­ko-kuo­sin suun­ni­tel­leen Maija Isolan värikäs elämä tulee tutuksi tuo­rees­sa do­ku­men­tis­sa

09.03.2022 15:10 2
Tilaajille
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

13.02.2022 12:19 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olisi mah­ta­vaa, jos kaikki tur­kik­set oli­si­vat joko luon­non­tur­kik­sia tai kirp­pu­to­ril­ta os­tet­tu­ja

22.01.2022 05:00 3
Tilaajille
Leffavieras: Ridley Scott ohjasi mielenkiintoisen tarinan Guccin muotitalon taustalta

Lef­fa­vie­ras: Ridley Scott ohjasi mie­len­kiin­toi­sen tarinan Guccin muo­ti­ta­lon taus­tal­ta

08.12.2021 15:25
Tilaajille
Arvio: Guccin Muotiperheen nousu ja tuho Ridley Scottin visuaalisena ilotulituksena

Arvio: Guccin Muo­ti­per­heen nousu ja tuho Ridley Scottin vi­suaa­li­se­na ilo­tu­li­tuk­se­na

02.12.2021 14:05 1
Tilaajille
Yrittäjänaiset Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loihtivat uudenlaista ravintolakulttuuria Ouluun

Yrit­tä­jä­nai­set Emilia Aarnio ja Anne Mikkola loih­ti­vat uu­den­lais­ta ra­vin­to­la­kult­tuu­ria Ouluun

15.11.2021 19:00
Tilaajille
Kurvikuningatar-kilpailussa toiseksi tullut oululainen Maria Pohjoisaho: "Haluan olla esikuva naisille ja välittää sanomaa siitä, että kaiken kokoiset, näköiset ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

Kur­vi­ku­nin­ga­tar-kil­pai­lus­sa toi­sek­si tullut ou­lu­lai­nen Maria Poh­joi­sa­ho: "Haluan olla esikuva nai­sil­le ja vä­lit­tää sanomaa siitä, että kaiken ko­koi­set, nä­köi­set ja ikäiset saavat näkyä ja kuulua"

07.11.2021 06:09 3
Usein paras hoito kävelystä aiheutuviin kipuihin on kävely itse, mutta miten se on mahdollista?  – ”Emme myy kenkiä, myymme kävelykykyä”
Mainos Medishop

Usein paras hoito kä­ve­lys­tä ai­heu­tu­viin ki­pui­hin on kävely itse, mutta miten se on mah­dol­lis­ta? – ”Emme myy kenkiä, myymme kä­ve­ly­ky­kyä”

04.11.2021 09:30