Pääkirjoitus: Opis­ke­li­joi­den pro­tes­tit ker­to­vat pe­rus­tel­luis­ta huo­lis­ta

Kalevan kysely: Ar­ve­lut­ta­vat­ko Oulun Ki­vi­sy­dä­men py­sä­köin­ti­jär­jes­tel­män muu­tok­set?

Matkailu: Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Muoti ja tyylit
Oulussa nyt: Vuokko Nurmesniemi vapautti naiset korseteista – Onko sinullakin Jokapoika-paita tai Iloinen takki?

Oulussa nyt: Vuokko Nur­mes­nie­mi va­paut­ti naiset kor­se­teis­ta – Onko si­nul­la­kin Jo­ka­poi­ka-pai­ta tai Iloinen takki?

17.09.2023 07:00 2
Tilaajille
Oulun Halonen uudisti koko myymälänsä – keskiviikkona alkavissa avajaisissa on tarjolla arvontoja, esittelyjä ja huikeita alennuksia
Mainos Halonen Oulu

Oulun Halonen uudisti koko myy­mä­län­sä – kes­ki­viik­ko­na al­ka­vis­sa ava­jai­sis­sa on tar­jol­la ar­von­to­ja, esit­te­ly­jä ja hui­kei­ta alen­nuk­sia

13.09.2023 06:00
Pikaroskan ostamiselle pitäisi jo saada loppu
Kolumni

Pi­ka­ros­kan os­ta­mi­sel­le pitäisi jo saada loppu

14.08.2023 06:00 18
Tilaajille
Oululainen Milka Luosujärvi meni sukujuhliin puku päällä ja järkytti mummot – Nuoret kertovat, mitkä asiat vaikuttavat pukeutumisvalintoihin

Ou­lu­lai­nen Milka Luo­su­jär­vi meni su­ku­juh­liin puku päällä ja jär­kyt­ti mummot – Nuoret ker­to­vat, mitkä asiat vai­kut­ta­vat pu­keu­tu­mis­va­lin­toi­hin

12.08.2023 06:00 14
Tilaajille
Niina Kuhta tuo kuumimmat häätrendit Ouluun — Millainen hääpuku tuoreella morsiamella oli itsellään päällä?

Niina Kuhta tuo kuu­mim­mat hää­tren­dit Ouluun — Mil­lai­nen hääpuku tuo­reel­la mor­sia­mel­la oli it­sel­lään päällä?

06.08.2023 14:00 1
Kempeleläinen Anne Romppainen ryhtyi henkilökohtaiseksi tyylivalmentajaksi, kun työt vaatesuunnittelijana loppuivat

Kem­pe­le­läi­nen Anne Romp­pai­nen ryhtyi hen­ki­lö­koh­tai­sek­si tyy­li­val­men­ta­jak­si, kun työt vaa­te­suun­nit­te­li­ja­na lop­pui­vat

04.08.2023 08:00
Tilaajille
Barbie ja atomipommi vetävät Oulun elokuvasaleja täyteen arki-iltoina – Koronan jälkeisen ajan suurimpaan ilmiöön kuuluu muutakin kuin itse leffa

Barbie ja ato­mi­pom­mi vetävät Oulun elo­ku­va­sa­le­ja täyteen ar­ki-il­toi­na – Koronan jäl­kei­sen ajan suu­rim­paan ilmiöön kuuluu muu­ta­kin kuin itse leffa

24.07.2023 19:36 9
Tilaajille
Mitä tekisit, jos saisit ostaa vain viisi vaatetta tänä vuonna? Oululaisella Laura Tauriaisella kiintiö täyttyi, kun hän osti lahjaksi hupparin ja shortsit

Mitä te­ki­sit, jos saisit ostaa vain viisi vaa­tet­ta tänä vuonna? Ou­lu­lai­sel­la Laura Tau­riai­sel­la kiintiö täyt­tyi, kun hän osti lah­jak­si hup­pa­rin ja short­sit

13.07.2023 14:00 14
Tilaajille
Vaatteiden kirjasto tai suoratoistopalvelu — oululainen Vaatelainaamo Mallaamo pyrkii tarjoamaan vaihtoehdon pikamuodille

Vaat­tei­den kir­jas­to tai suo­ra­tois­to­pal­ve­lu — ou­lu­lai­nen Vaa­te­lai­naa­mo Mal­laa­mo pyrkii tar­joa­maan vaih­to­eh­don pi­ka­muo­dil­le

13.07.2023 14:00
Oululainen Karoliina Pietilä laittoi luksuslaukun myyntiin nettiin, ja  pian kaikki viestikanavat olivat tukossa – Selvitimme, voiko merkkilaukku olla sijoitus

Ou­lu­lai­nen Ka­ro­lii­na Pietilä laittoi luk­sus­lau­kun myyn­tiin net­tiin, ja  pian kaikki vies­ti­ka­na­vat olivat tukossa – Sel­vi­tim­me, voiko merk­ki­lauk­ku olla si­joi­tus

01.07.2023 18:00 1
Tilaajille
Puuvilla ja pellava tuntuvat helteellä ihanan viileiltä, mutta niissäkin on huonot puolensa – Myös oikein valittu keinokuitu tekee "kesämekko-olon"

Puu­vil­la ja pellava tun­tu­vat hel­teel­lä ihanan vii­leil­tä, mutta niis­sä­kin on huonot puo­len­sa – Myös oikein valittu kei­no­kui­tu tekee "ke­sä­mek­ko-olon"

19.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Oululainen Unelmamuija tekee taidetta kehoista – "Itseensä ei tarvitse ihastua tai rakastua, hyväksyminen riittää"

Ou­lu­lai­nen Unel­ma­mui­ja tekee tai­det­ta ke­hois­ta – "It­seen­sä ei tar­vit­se ihastua tai ra­kas­tua, hy­väk­sy­mi­nen riit­tää"

11.06.2023 14:00
Kaksi oululaista vaateyritystä taistelee pikamuotibisnestä vastaan – Nakoa uskoo, että vastuulliset toimijat vievät elintilaa luontoa ja ihmisiä tuhoavilta toimijoilta

Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan – Nakoa uskoo, että vas­tuul­li­set toi­mi­jat vievät elin­ti­laa luontoa ja ihmisiä tu­hoa­vil­ta toi­mi­joil­ta

04.06.2023 17:00 8
Tilaajille
Ylioppilaslakki on ajan kuva – Aluksi se oli naisilta kielletty, nyt sitä myydään mustana, valkeana ja kimaltavana

Yli­op­pi­las­lak­ki on ajan kuva – Aluksi se oli nai­sil­ta kiel­let­ty, nyt sitä myydään mus­ta­na, val­kea­na ja ki­mal­ta­va­na

02.06.2023 18:30
Tilaajille
Oulun parturivalikoima on mullistunut lyhyessä ajassa – 10 vuotta parturinliikettä pitänyt Kasim Cevirel ei edes yritä kilpailla tulokkaiden kanssa hinnoilla

Oulun par­tu­ri­va­li­koi­ma on mul­lis­tu­nut ly­hyes­sä ajassa – 10 vuotta par­tu­rin­lii­ket­tä pitänyt Kasim Cevirel ei edes yritä kil­pail­la tu­lok­kai­den kanssa hin­noil­la

25.05.2023 18:00 17
Tilaajille
Terassin sisustaminen on oululaiselle Hennalle varma kesän merkki – ”Kesäisin meidän elämä siirtyy lähes kokonaan ulos”
Mainos Kauppakeskus Zeppelin

Te­ras­sin si­sus­ta­mi­nen on ou­lu­lai­sel­le Hen­nal­le varma kesän merkki – ”Ke­säi­sin meidän elämä siirtyy lähes ko­ko­naan ulos”

12.05.2023 08:00
Kirpputorien suurkuluttaja Saara Nordlund vei meidät etsimään halpoja juhlavaatteita Oulusta – Yksi löytö oli ilmainen

Kirp­pu­to­rien suur­ku­lut­ta­ja Saara Nord­lund vei meidät et­si­mään halpoja juh­la­vaat­tei­ta Oulusta – Yksi löytö oli il­mai­nen

11.05.2023 18:00
Tilaajille
Toripolliisi saa ylleen Käärijä-boleron perjantaina, asustetta soviteltiin torstaina: "Hän oli oikein mielissään"

To­ri­pol­lii­si saa ylleen Kää­ri­jä-bo­le­ron per­jan­tai­na, asus­tet­ta so­vi­tel­tiin tors­tai­na: "Hän oli oikein mie­lis­sään"

11.05.2023 17:10 32
Tilaajille
Oulussa on viehättävä vaateliike, josta löytyy uniikkeja ja kauniita merkkivaatteita – ”Ihanat vaatteet on tarkoitettu käyttöön, ei kaappiin odottamaan erityistilaisuutta”
Mainos Muoti Privaatti

Oulussa on vie­hät­tä­vä vaa­te­lii­ke, josta löytyy uniik­ke­ja ja kau­nii­ta merk­ki­vaat­tei­ta – ”Ihanat vaat­teet on tar­koi­tet­tu käyt­töön, ei kaap­piin odot­ta­maan eri­tyis­ti­lai­suut­ta”

04.05.2023 06:00
Kuolinpesien vintageturkeille keksitään uutta käyttöä – Komeroihin unohtuneita turkkeja uudistetaan tai niistä tehdään torkkupeittoja

Kuo­lin­pe­sien vin­ta­ge­tur­keil­le kek­si­tään uutta käyttöä – Ko­me­roi­hin unoh­tu­nei­ta turk­ke­ja uu­dis­te­taan tai niistä tehdään tork­ku­peit­to­ja

14.03.2023 18:00 12
Tilaajille