Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tut­ki­mus: Suu­rel­la osalla ai­kui­sis­ta on ham­pais­saan var­hai­sia rei­kiin­ty­mis­vau­rioi­ta – e­ten­kin ai­kuis­ten miesten suun­ter­vey­teen tulisi kiin­nit­tää huo­mio­ta

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan hammashoidossa pitäisi kiinnittää huomiota etenkin aikuisten miesten suunterveyteen. Kuvituskuva.
Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan hammashoidossa pitäisi kiinnittää huomiota etenkin aikuisten miesten suunterveyteen. Kuvituskuva.
Kuva: Teija Soini

Hammashoidossa pitäisi kiinnittää huomiota etenkin aikuisten miesten suunterveyden edistämiseen. Asia käy ilmi tuoreesta Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin pohjoissuomalaisten aikuisten hampaiden reikiintymisen syitä.

Tutkimuksessa selvitettiin, paljonko pohjoissuomalaisilla aikuisilla on reikiintymisvaurioita ja miten ne ovat yhteydessä hampaiden hoitotottumuksiin ja aiempaan korjaavaan hammashoitoon.

Lähes koko tutkimusjoukossa eli noin 45-vuotiailla aikuisilla havaittiin hampaiden varhaisia reikiintymisvaurioita. Pidemmälle edenneitä ja paikkaushoitoa vaativia vaurioita havaittiin hieman alle puolella.

Tutkimuksen perusteella miehillä on runsaasti jo paikattuja tai poistettuja hampaita, runsaasti plakkia hampaissa ja pitkälle edenneitä reikiintymisvaurioita.

Varhaisia reikiintymisvaurioita löytyi enimmäkseen heillä, joilla oli runsaasti plakkia hampaissa ja taustalla runsaasti aiemmin tehtyä korjaavaa hammashoitoa.

Kaikkiaan hampaiden reikiintyminen suomalaisaikuisilla näyttää liittyvän hampaiden huolimattomaan puhdistukseen, runsaaseen paikkaushoitoon ja perimän pieniin muutoksiin.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Anne Laajala väittelee aiheesta Oulun yliopistossa perjantaina 9. joulukuuta. Tutkimuksessa on hyödynnetty muun muassa Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttia ja seulontakyselyä.