Haapajärvi
Sudet tappaneet viikossa neljä metsästyskoiraa Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – riittävätkö perusteet vahinkoperusteiselle luvalle?

Sudet tap­pa­neet vii­kos­sa neljä met­säs­tys­koi­raa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – riit­tä­vät­kö pe­rus­teet va­hin­ko­pe­rus­tei­sel­le lu­val­le?

12.10.2020 11:42 12
Tilaajille
Auto törmäsi ja kaatoi valopylvään Haapajärvellä – ajokaista oli suljettu liikenteeltä

Auto törmäsi ja kaatoi va­lo­pyl­vään Haa­pa­jär­vel­lä – ajo­kais­ta oli sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

10.10.2020 15:13 0
Haapajärveltä kadonnut mies löytyi hyväkuntoisena Pyhäjärveltä

Haa­pa­jär­vel­tä ka­don­nut mies löytyi hy­vä­kun­toi­se­na Py­hä­jär­vel­tä

28.09.2020 17:54 0
Hiihtäjä Mika Myllylä sai muistopatsaan kotipaikkakunnalleen Haapajärvelle – "Kertoo ihmiskohtalosta ja sykähdyttävistä urheiluhetkistä"

Hiih­tä­jä Mika Myllylä sai muis­to­pat­saan ko­ti­paik­ka­kun­nal­leen Haa­pa­jär­vel­le – "Kertoo ih­mis­koh­ta­los­ta ja sy­käh­dyt­tä­vis­tä ur­hei­lu­het­kis­tä"

28.08.2020 20:33 1
Tilaajille
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä on kiinnittänyt kesän harjoituskaudella huomiota ampumatarkkuuteen, myös tyttöystävä ollut apuna penkalla – "Yhteistyömme on toiminut hyvin"

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä on kiin­nit­tä­nyt kesän har­joi­tus­kau­del­la huo­mio­ta am­pu­ma­tark­kuu­teen, myös tyt­tö­ys­tä­vä ollut apuna pen­kal­la – "Yh­teis­työm­me on toi­mi­nut hyvin"

27.07.2020 20:07 0
Tilaajille
Suomen Riistakeskus myönsi Oulun alueelle lähes 5200 hirvenpyyntilupaa – metsästyskausi alkaa lokakuussa

Suomen Riis­ta­kes­kus myönsi Oulun alueel­le lähes 5200 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa – met­säs­tys­kau­si alkaa lo­ka­kuus­sa

10.07.2020 13:21 1
Malmilastissa olleen rekan perävaunu kaatui Haapajärvellä

Mal­mi­las­tis­sa olleen rekan pe­rä­vau­nu kaatui Haa­pa­jär­vel­lä

08.07.2020 22:25 0

Suu­reh­ko trukki syttyi pa­la­maan Haa­pa­jär­vel­lä – palosta levisi savua

23.06.2020 14:10 0

Haa­pa­jär­ven seu­ra­kun­ta liittyy Oulun alue­re­kis­te­ri­kes­kuk­seen - muutos voimaan syk­syl­lä 2021

10.06.2020 13:42 0
Pihasauna tuhoutui tulipalossa Haapajärvellä, tuli uhkasi myös omakotitaloa ja leikkimökkiä

Pi­ha­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä, tuli uhkasi myös oma­ko­ti­ta­loa ja leik­ki­mök­kiä

02.06.2020 08:34 0
Peltoalue paloi Haapajärvellä – liekit tuhosivat myös pienen puuliiterin

Pel­to­alue paloi Haa­pa­jär­vel­lä – liekit tu­ho­si­vat myös pienen puu­lii­te­rin

24.05.2020 13:56 0
ALS tuhoaa vähitellen Kaarlo Kärkkäisen liikehermot, mutta hän on päättänyt jatkaa elämistä: "Onnellisuus ei ole toimivissa jaloissa"

ALS tuhoaa vä­hi­tel­len Kaarlo Kärk­käi­sen lii­ke­her­mot, mutta hän on päät­tä­nyt jatkaa elä­mis­tä: "On­nel­li­suus ei ole toi­mi­vis­sa ja­lois­sa"

12.05.2020 19:00 11
Tilaajille