Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Haapajärvi
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä hurjasteli pikakilpailun viidenneksi Saksan Ruhpoldingissa

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä hur­jas­te­li pi­ka­kil­pai­lun vii­den­nek­si Saksan Ruh­pol­din­gis­sa

13.01.2022 18:34
Tuotantolaitoksessa savuttanut lämpökeskus aiheutti rakennuspalohälytyksen Haapajärvellä

Tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa sa­vut­ta­nut läm­pö­kes­kus ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Haa­pa­jär­vel­lä

25.12.2021 21:43
Pelti rytisi perjantaina useaan otteeseen Jokilaaksojen alueella – kahden henkilöauton kuljettajat vietiin sairaalaan Oulaisissa

Pelti rytisi per­jan­tai­na useaan ot­tee­seen Jo­ki­laak­so­jen alueel­la – kahden hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jat vietiin sai­raa­laan Ou­lai­sis­sa

03.12.2021 19:41
Lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Haapajärven keskustan läheisyydessä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Haa­pa­jär­ven kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä

02.12.2021 16:06
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä on valmistautunut olympiakauteen varaslähdöllä ja pidennetyillä leireillä, ammuntatyöskentelyyn kiinnitetty jälleen erityishuomiota – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyytyväinen"

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä on val­mis­tau­tu­nut olym­pia­kau­teen va­ras­läh­döl­lä ja pi­den­ne­tyil­lä lei­reil­lä, am­mun­ta­työs­ken­te­lyyn kiin­ni­tet­ty jälleen eri­tyis­huo­mio­ta – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyy­ty­väi­nen"

24.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Varastokäytössä ollut vanha navetta roihusi Haapajärvellä – palon leviäminen omakotitaloon oli minuuteista kiinni

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut vanha navetta roihusi Haa­pa­jär­vel­lä – palon le­viä­mi­nen oma­ko­ti­ta­loon oli mi­nuu­teis­ta kiinni

22.11.2021 19:17
Omakotitalon asukkaat heräsivät häkävaroittimen piippauksen keskellä yötä – palokunta riensi hätiin Haapajärvellä

Oma­ko­ti­ta­lon asuk­kaat he­rä­si­vät hä­kä­va­roit­ti­men piip­pauk­sen kes­kel­lä yötä – pa­lo­kun­ta riensi hätiin Haa­pa­jär­vel­lä

09.11.2021 07:00
MT: Hallinto-oikeus kumosi poikkeusluvan Haapajärven susilauman tappamiseksi

MT: Hal­lin­to-oi­keus kumosi poik­keus­lu­van Haa­pa­jär­ven su­si­lau­man tap­pa­mi­sek­si

28.10.2021 16:34 26
Haapajärvellä asuvan Juha Karvosen auto kulkee aurinkosähköllä – energiaa saadaan myös kodin toimintoihin

Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto kulkee au­rin­ko­säh­köl­lä – e­ner­giaa saadaan myös kodin toi­min­toi­hin

23.07.2021 17:00 51
Tilaajille
Jukka Hietala innostui jigikalastuksesta kymmenen vuotta sitten, kalaa tulee enemmän kuin omiin tarpeisiin, silti hienoin saalis on ihan jotain muuta – näin pääset jigaamisessa alkuun

Jukka Hietala in­nos­tui ji­gi­ka­las­tuk­ses­ta kym­me­nen vuotta sitten, kalaa tulee enemmän kuin omiin tar­pei­siin, silti hienoin saalis on ihan jotain muuta – näin pääset ji­gaa­mi­ses­sa alkuun

11.07.2021 13:30
Tilaajille
Omakotitalon ulkorakennus tuhoutui tulipalossa Haapajärven keskustassa

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­ven kes­kus­tas­sa

10.07.2021 21:51
Kumma kulkupeli kerää katseita Haapajärvellä: Tenho Pietikäinen risteytti mopon, polkupyörän ja grillin

Kumma kul­ku­pe­li kerää kat­sei­ta Haa­pa­jär­vel­lä: Tenho Pie­ti­käi­nen ris­teyt­ti mopon, pol­ku­pyö­rän ja grillin

26.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Tuulivoimaloiden nosto on tiimityötä – Haapajärven Välikankaalle nousee 24 jättimäistä tuulivoimalaa heinäkuun loppuun mennessä

Tuu­li­voi­ma­loi­den nosto on tii­mi­työ­tä – Haa­pa­jär­ven Vä­li­kan­kaal­le nousee 24 jät­ti­mäis­tä tuu­li­voi­ma­laa hei­nä­kuun loppuun men­nes­sä

07.06.2021 22:33 22
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kaksi uutta koronatartuntaa, molemmat Haapajärvellä – koko maassa 120 uutta tautitapausta

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, mo­lem­mat Haa­pa­jär­vel­lä – koko maassa 120 uutta tau­ti­ta­paus­ta

05.06.2021 13:22 15

Uu­tis­suo­ma­lai­nen: Haa­pa­jär­vi krii­si­kun­tien jouk­koon – Poh­jois-Suo­mes­ta ei muita nyt me­net­te­lyyn jou­tu­vien kuntien jou­kos­sa

28.05.2021 17:25 2
Näkökulma: Kokkolan valtava tartuntaryväs on luikerrellut jo Pohjois-Pohjanmaalle – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja turvavälit kiinnostavan

Nä­kö­kul­ma: Kok­ko­lan valtava tar­tun­ta­ry­väs on lui­ker­rel­lut jo Poh­jois-Poh­jan­maal­le – Silti ihmisiä eivät näytä maskit ja tur­va­vä­lit kiin­nos­ta­van

19.05.2021 13:45 54
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta tartuntaa, Oulussa nollapäivä – tartuntoja nyt eteläosassa maakuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta tar­tun­taa, Oulussa nol­la­päi­vä – tar­tun­to­ja nyt ete­lä­osas­sa maa­kun­taa

18.05.2021 14:45 4
Mies hukkui jokeen Haapajärvellä

Mies hukkui jokeen Haa­pa­jär­vel­lä

18.05.2021 10:54
Junan jarruista lentäneet kipinät sytyttivät neljä maastopaloa Haapajärvellä – myös useat muut ruohikkopalot pitäneet pelastuslaitoksen kiireisenä Jokilaaksoissa

Junan jar­ruis­ta len­tä­neet kipinät sy­tyt­ti­vät neljä maas­to­pa­loa Haa­pa­jär­vel­lä – myös useat muut ruo­hik­ko­pa­lot pi­tä­neet pe­las­tus­lai­tok­sen kii­rei­se­nä Jo­ki­laak­sois­sa

09.05.2021 17:16 1
Maahanmuuttajat tuovat Suomeen kieliosaamista – kotikieli rapistuu kuitenkin helposti, jos siihen ei panosteta

Maa­han­muut­ta­jat tuovat Suomeen kie­li­osaa­mis­ta – ko­ti­kie­li ra­pis­tuu kui­ten­kin hel­pos­ti, jos siihen ei pa­nos­te­ta

08.05.2021 07:00 1
Tilaajille