Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Otteluseuranta: Kärpät karkasi Sai­Pal­ta jo avaus­eräs­sä

Olut: Tornion panimo löysi keinon auttaa Uk­rai­naa, vaikka olutta ei saa mark­ki­noi­da hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Haapajärvi
Viimeisin 12 tuntia
Poliisi aloitti esitutkinnan Haapajärven ex-johtajien tavasta käsitellä kuolleen kärkipoliitikon rikosepäilyjä – "Onko toimittu virkavelvollisuuden mukaisesti vai ei"

Poliisi aloitti esi­tut­kin­nan Haa­pa­jär­ven ex-joh­ta­jien tavasta kä­si­tel­lä kuol­leen kär­ki­po­lii­ti­kon ri­kos­epäi­ly­jä – "Onko toi­mit­tu vir­ka­vel­vol­li­suu­den mu­kai­ses­ti vai ei"

13:53
Tilaajille
Kuukausi
Haapajärven tunnelma on tragedian keskellä surullinen ja epätietoinen – Pikkukaupungin päättäjät saavat kritiikkiä asukkailta

Haa­pa­jär­ven tun­nel­ma on tra­ge­dian kes­kel­lä su­rul­li­nen ja epä­tie­toi­nen – Pik­ku­kau­pun­gin päät­tä­jät saavat kri­tiik­kiä asuk­kail­ta

23.02.2024 16:13 22
Tilaajille
Haapajärvi pyytää poliisia tutkimaan kärkipoliitikkoon kohdistuneiden rikosepäilyjen käsittelyn kaupungin hallinnossa

Haa­pa­jär­vi pyytää po­lii­sia tut­ki­maan kär­ki­po­lii­tik­koon koh­dis­tu­nei­den ri­kos­epäi­ly­jen kä­sit­te­lyn kau­pun­gin hal­lin­nos­sa

20.02.2024 21:38
Tilaajille
Humalainen yritti lyödä puukolla sivullista kaupan pihalla Haapajärvellä, kaahasi poliisia pakoon

Hu­ma­lai­nen yritti lyödä puu­kol­la si­vul­lis­ta kaupan pihalla Haa­pa­jär­vel­lä, kaahasi po­lii­sia pakoon

20.02.2024 17:24
Haapajärven kolarissa kuollutta kärkipoliitikkoa epäiltiin myös törkeästä virkarikoksesta

Haa­pa­jär­ven ko­la­ris­sa kuol­lut­ta kär­ki­po­lii­tik­koa epäil­tiin myös tör­keäs­tä vir­ka­ri­kok­ses­ta

20.02.2024 16:59
Katariina Isola, 23, sai lapsena neljä kanaa – Nyt lintuja on tuhansia, joiden munia hän kuskaa Oulun seudullekin

Ka­ta­rii­na Isola, 23, sai lapsena neljä kanaa – Nyt lintuja on tu­han­sia, joiden munia hän kuskaa Oulun seu­dul­le­kin

17.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Jo epäily johtajan rikoksesta on uutinen – uutisointi henkilön kuoleman jälkeen voi olla perusteltua yhteiskunnallisesti

Jo epäily joh­ta­jan ri­kok­ses­ta on uutinen – uu­ti­soin­ti hen­ki­lön kuo­le­man jälkeen voi olla pe­rus­tel­tua yh­teis­kun­nal­li­ses­ti

16.02.2024 10:00 20
Oulun käräjäoikeus antoi päätöksen Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtajan seksuaalirikossyytteestä – syyte raukeaa ja korvausvaatimus jää sillensä

Oulun kä­rä­jä­oi­keus antoi pää­tök­sen Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan sek­suaa­li­ri­kos­syyt­tees­tä – syyte raukeaa ja kor­vaus­vaa­ti­mus jää sil­len­sä

16.02.2024 09:33
Tilaajille
Haapajärven ex-kaupunginjohtaja tiesi seksuaalirikosepäilystä, mutta ei pitänyt sitä merkittävänä – Nykyisen kaupunginjohtajan mielestä rehtori olisi pitänyt hyllyttää

Haa­pa­jär­ven ex-kau­pun­gin­joh­ta­ja tiesi sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, mutta ei pitänyt sitä mer­kit­tä­vä­nä – Ny­kyi­sen kau­pun­gin­joh­ta­jan mie­les­tä rehtori olisi pitänyt hyl­lyt­tää

15.02.2024 14:30
Tilaajille
Haapajärven kaupungilla oli sittenkin tieto Jari Nahkasen syytteestä – tutkinnanjohtaja kertoi asiasta helmikuussa 2022

Haa­pa­jär­ven kau­pun­gil­la oli sit­ten­kin tieto Jari Nah­ka­sen syyt­tees­tä – tut­kin­nan­joh­ta­ja kertoi asiasta hel­mi­kuus­sa 2022

14.02.2024 19:13
Tilaajille
Kaupunginjohtaja: Haapajärvellä ei voinut olla tietoa seksuaalirikosepäilystä, koska rehtori ei siitä kertonut – "Tieto ulottumattomissamme"

Kau­pun­gin­joh­ta­ja: Haa­pa­jär­vel­lä ei voinut olla tietoa sek­suaa­li­ri­ko­se­päi­lys­tä, koska rehtori ei siitä ker­to­nut – "Tieto ulot­tu­mat­to­mis­sam­me"

12.02.2024 11:14
Tilaajille
Liikenneonnettomuudessa kuollut Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli syytteessä seksuaalirikoksesta

Lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa kuollut Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja oli syyt­tees­sä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta

09.02.2024 15:16
Tilaajille
Heli Hietala Taivalkoskelta nousee Pohteen aluevaltuustoon liikenneonnettomuudessa menehtyneen Jari Nahkasen tilalle

Heli Hietala Tai­val­kos­kel­ta nousee Pohteen alue­val­tuus­toon lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa me­neh­ty­neen Jari Nah­ka­sen tilalle

09.02.2024 13:18 2
Tilaajille
Haapajärvellä herättiin perjantaina suru-uutisen varjossa – kaupungissa järjestetään suruliputus ja kriisiapua viikonlopun yli

Haa­pa­jär­vel­lä he­rät­tiin per­jan­tai­na su­ru-uu­ti­sen var­jos­sa – kau­pun­gis­sa jär­jes­te­tään su­ru­li­pu­tus ja krii­si­apua vii­kon­lo­pun yli

09.02.2024 10:04
Tilaajille
Haapajärven kuolonkolarissa menehtynyt oli Haapajärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Nahkanen

Haa­pa­jär­ven kuo­lon­ko­la­ris­sa me­neh­ty­nyt oli Haa­pa­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jari Nah­ka­nen

08.02.2024 21:31
Haapajärven Nivalantiellä sattunut henkilöauton ja yhdistelmäajoneuvon törmäys vaati ihmishengen

Haa­pa­jär­ven Ni­va­lan­tiel­lä sat­tu­nut hen­ki­lö­au­ton ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­von törmäys vaati ih­mis­hen­gen

08.02.2024 18:37
Vanhemmat
Korvausilmaputkessa syttynyt tulipalo tuprutti savua omakotitaloon Haapajärvellä

Kor­vaus­il­ma­put­kes­sa syt­ty­nyt tu­li­pa­lo tup­rut­ti savua oma­ko­ti­ta­loon Haa­pa­jär­vel­lä

28.01.2024 12:41 4
Pakettiauto paloi omakotitalon pihassa Haapajärvellä

Pa­ket­ti­au­to paloi oma­ko­ti­ta­lon pihassa Haa­pa­jär­vel­lä

15.01.2024 11:00

Kau­pun­ki­leh­ti Selänne lakkaa il­mes­ty­mäs­tä hel­mi­kuun lopussa

10.01.2024 09:32 1
Omakotitalon saunassa syttyi tulipalo Haapajärvellä

Oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Haa­pa­jär­vel­lä

02.01.2024 22:42