Pääkirjoitus: Tur­val­li­suus Suo­mes­sa on hyvällä tasolla

Mielipiteet: Pää­tös­ten on syn­nyt­tä­vä no­peam­min – meno on kuin pi­ha­tal­kois­sa

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Haapajärvi
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa lauantaina

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa lauan­tai­na

10.07.2022 11:59 1
Tilaajille
Yhteensä 25 miljoonan euron raakapuun kuormauspaikat rakennetaan Oulaisissa ja Haapajärvellä

Yh­teen­sä 25 mil­joo­nan euron raa­ka­puun kuor­maus­pai­kat ra­ken­ne­taan Ou­lai­sis­sa ja Haa­pa­jär­vel­lä

13.05.2022 09:50 3
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Ruokintakaukaloon selälleen jumittunut hevonen pelastettiin Haapajärvellä

Ruo­kin­ta­kau­ka­loon se­läl­leen ju­mit­tu­nut hevonen pe­las­tet­tiin Haa­pa­jär­vel­lä

15.04.2022 19:20

Mai­to­au­to kaatui ojaan Haa­pa­jär­vel­lä, rai­vaus- ja tor­jun­ta­työt kes­ti­vät useita tunteja

08.04.2022 22:48
Kuljettaja kuoli henkilöauton suistuttua tieltä Haapajärvellä – auto sinkoutui vastaantulevan liikenteen kaistalle ja sitten puuhun

Kul­jet­ta­ja kuoli hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua tieltä Haa­pa­jär­vel­lä – auto sin­kou­tui vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen kais­tal­le ja sitten puuhun

01.04.2022 16:08
Haapajärvellä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roikkumaan vöihin kyljelleen pyörähtäneeseen autoon, palokunta joutui vääntämään katon auki

Haa­pa­jär­vel­lä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roik­ku­maan vöihin kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon, pa­lo­kun­ta joutui vään­tä­mään katon auki

27.03.2022 11:04 1
Markku Salmelan kehittämä kuviointilaite vähentää suksen kitkaa – nyt Kiinasta singahtelee kännykkään suksitestaajien tuloksia

Markku Sal­me­lan ke­hit­tä­mä ku­vioin­ti­lai­te vä­hen­tää suksen kitkaa – nyt Kii­nas­ta sin­gah­te­lee kän­nyk­kään suk­si­tes­taa­jien tu­lok­sia

07.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä hurjasteli pikakilpailun viidenneksi Saksan Ruhpoldingissa

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä hur­jas­te­li pi­ka­kil­pai­lun vii­den­nek­si Saksan Ruh­pol­din­gis­sa

13.01.2022 18:34
Tuotantolaitoksessa savuttanut lämpökeskus aiheutti rakennuspalohälytyksen Haapajärvellä

Tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa sa­vut­ta­nut läm­pö­kes­kus ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Haa­pa­jär­vel­lä

25.12.2021 21:43
Pelti rytisi perjantaina useaan otteeseen Jokilaaksojen alueella – kahden henkilöauton kuljettajat vietiin sairaalaan Oulaisissa

Pelti rytisi per­jan­tai­na useaan ot­tee­seen Jo­ki­laak­so­jen alueel­la – kahden hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jat vietiin sai­raa­laan Ou­lai­sis­sa

03.12.2021 19:41
Lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Haapajärven keskustan läheisyydessä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Haa­pa­jär­ven kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä

02.12.2021 16:06
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä on valmistautunut olympiakauteen varaslähdöllä ja pidennetyillä leireillä, ammuntatyöskentelyyn kiinnitetty jälleen erityishuomiota – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyytyväinen"

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä on val­mis­tau­tu­nut olym­pia­kau­teen va­ras­läh­döl­lä ja pi­den­ne­tyil­lä lei­reil­lä, am­mun­ta­työs­ken­te­lyyn kiin­ni­tet­ty jälleen eri­tyis­huo­mio­ta – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyy­ty­väi­nen"

24.11.2021 10:00 1
Tilaajille
Varastokäytössä ollut vanha navetta roihusi Haapajärvellä – palon leviäminen omakotitaloon oli minuuteista kiinni

Va­ras­to­käy­tös­sä ollut vanha navetta roihusi Haa­pa­jär­vel­lä – palon le­viä­mi­nen oma­ko­ti­ta­loon oli mi­nuu­teis­ta kiinni

22.11.2021 19:17
Omakotitalon asukkaat heräsivät häkävaroittimen piippauksen keskellä yötä – palokunta riensi hätiin Haapajärvellä

Oma­ko­ti­ta­lon asuk­kaat he­rä­si­vät hä­kä­va­roit­ti­men piip­pauk­sen kes­kel­lä yötä – pa­lo­kun­ta riensi hätiin Haa­pa­jär­vel­lä

09.11.2021 07:00
MT: Hallinto-oikeus kumosi poikkeusluvan Haapajärven susilauman tappamiseksi

MT: Hal­lin­to-oi­keus kumosi poik­keus­lu­van Haa­pa­jär­ven su­si­lau­man tap­pa­mi­sek­si

28.10.2021 16:34 26
Haapajärvellä asuvan Juha Karvosen auto kulkee aurinkosähköllä – energiaa saadaan myös kodin toimintoihin

Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto kulkee au­rin­ko­säh­köl­lä – e­ner­giaa saadaan myös kodin toi­min­toi­hin

23.07.2021 17:00 51
Tilaajille
Jukka Hietala innostui jigikalastuksesta kymmenen vuotta sitten, kalaa tulee enemmän kuin omiin tarpeisiin, silti hienoin saalis on ihan jotain muuta – näin pääset jigaamisessa alkuun

Jukka Hietala in­nos­tui ji­gi­ka­las­tuk­ses­ta kym­me­nen vuotta sitten, kalaa tulee enemmän kuin omiin tar­pei­siin, silti hienoin saalis on ihan jotain muuta – näin pääset ji­gaa­mi­ses­sa alkuun

11.07.2021 13:30
Tilaajille
Omakotitalon ulkorakennus tuhoutui tulipalossa Haapajärven keskustassa

Oma­ko­ti­ta­lon ul­ko­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­ven kes­kus­tas­sa

10.07.2021 21:51