Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Haapajärvi
Pohjoispohjalaisen pikkukaupungin kasvatti kituutti vuosia ja rakensi vanhaan kunnansairaalaan ammattimaisen äänitysstudion

Poh­jois­poh­ja­lai­sen pik­ku­kau­pun­gin kas­vat­ti ki­tuut­ti vuosia ja rakensi vanhaan kun­nan­sai­raa­laan am­mat­ti­mai­sen ää­ni­tys­stu­dion

09.09.2023 06:00 1
Tilaajille
Vanha elosuoja tuhoutui täysin tulipalossa Haapajärvellä

Vanha elo­suo­ja tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

29.08.2023 15:16
Rajut sadekuurot rysäyttivät vedet sisään Siikalatvalla ja Haapajärvellä – palomestari kehottaa varovaisuuteen liikenteessä

Rajut sa­de­kuu­rot ry­säyt­ti­vät vedet sisään Sii­ka­lat­val­la ja Haa­pa­jär­vel­lä – pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2023 18:31 6
Haapajärvellä suuri maastopalo, paloa pyritään rajaamaan

Haa­pa­jär­vel­lä suuri maas­to­pa­lo, paloa py­ri­tään ra­jaa­maan

19.06.2023 12:26
Autotalli kärsi mittavia vahinkoja tulipalossa Haapajärvellä

Au­to­tal­li kärsi mit­ta­via va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

09.06.2023 15:39
Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä rekan keulaan Haapajärvellä – yksi ihminen kuoli onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to ajautui tun­te­mat­to­mas­ta syystä rekan keulaan Haa­pa­jär­vel­lä – yksi ihminen kuoli on­net­to­muu­des­sa

21.03.2023 06:15
Jymypaukulla puhelu Sauli Niinistöltä – Tero Seppälä hakee Oberhofin MM-kisoista kauden parhaita suorituksia: "Potentiaalia ja kuntoa kyllä on"

Jy­my­pau­kul­la puhelu Sauli Nii­nis­töl­tä – Tero Seppälä hakee Ober­ho­fin MM-ki­sois­ta kauden par­hai­ta suo­ri­tuk­sia: "Po­ten­tiaa­lia ja kuntoa kyllä on"

07.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Aurinkovoimapuistot kiinnostavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – 25 erillistä aluetta ilmoittautui mukaan kartoituksessa

Au­rin­ko­voi­ma­puis­tot kiin­nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – 25 eril­lis­tä aluetta il­moit­tau­tui mukaan kar­toi­tuk­ses­sa

10.01.2023 11:14 9
Vapaa-ajan asunto tuhoutui tulipalossa Haapajärvellä

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

21.11.2022 08:28
Haapajärven ampumahiihtotähti Tero Seppälä haki taas kesällä vauhtia kotiseutunsa pelloilta ja metsistä – "Kävin tarkistamassa metsäni, ja hyvin olivat kasvaneet"

Haa­pa­jär­ven am­pu­ma­hiih­to­täh­ti Tero Seppälä haki taas kesällä vauhtia ko­ti­seu­tun­sa pel­loil­ta ja met­sis­tä – "Kävin tar­kis­ta­mas­sa met­sä­ni, ja hyvin olivat kas­va­neet"

12.11.2022 16:30
Tilaajille
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa lauantaina

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa lauan­tai­na

10.07.2022 11:59 1
Tilaajille
Yhteensä 25 miljoonan euron raakapuun kuormauspaikat rakennetaan Oulaisissa ja Haapajärvellä

Yh­teen­sä 25 mil­joo­nan euron raa­ka­puun kuor­maus­pai­kat ra­ken­ne­taan Ou­lai­sis­sa ja Haa­pa­jär­vel­lä

13.05.2022 09:50 3
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Ruokintakaukaloon selälleen jumittunut hevonen pelastettiin Haapajärvellä

Ruo­kin­ta­kau­ka­loon se­läl­leen ju­mit­tu­nut hevonen pe­las­tet­tiin Haa­pa­jär­vel­lä

15.04.2022 19:20

Mai­to­au­to kaatui ojaan Haa­pa­jär­vel­lä, rai­vaus- ja tor­jun­ta­työt kes­ti­vät useita tunteja

08.04.2022 22:48
Kuljettaja kuoli henkilöauton suistuttua tieltä Haapajärvellä – auto sinkoutui vastaantulevan liikenteen kaistalle ja sitten puuhun

Kul­jet­ta­ja kuoli hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua tieltä Haa­pa­jär­vel­lä – auto sin­kou­tui vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen kais­tal­le ja sitten puuhun

01.04.2022 16:08
Haapajärvellä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roikkumaan vöihin kyljelleen pyörähtäneeseen autoon, palokunta joutui vääntämään katon auki

Haa­pa­jär­vel­lä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roik­ku­maan vöihin kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon, pa­lo­kun­ta joutui vään­tä­mään katon auki

27.03.2022 11:04 1
Markku Salmelan kehittämä kuviointilaite vähentää suksen kitkaa – nyt Kiinasta singahtelee kännykkään suksitestaajien tuloksia

Markku Sal­me­lan ke­hit­tä­mä ku­vioin­ti­lai­te vä­hen­tää suksen kitkaa – nyt Kii­nas­ta sin­gah­te­lee kän­nyk­kään suk­si­tes­taa­jien tu­lok­sia

07.02.2022 07:00 1
Tilaajille