Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Haapajärvi
Viimeisin 24 tuntia
Henkilöauto ajautui tuntemattomasta syystä rekan keulaan Haapajärvellä – yksi ihminen kuoli onnettomuudessa

Hen­ki­lö­au­to ajautui tun­te­mat­to­mas­ta syystä rekan keulaan Haa­pa­jär­vel­lä – yksi ihminen kuoli on­net­to­muu­des­sa

06:15
Vanhemmat
Jymypaukulla puhelu Sauli Niinistöltä – Tero Seppälä hakee Oberhofin MM-kisoista kauden parhaita suorituksia: "Potentiaalia ja kuntoa kyllä on"

Jy­my­pau­kul­la puhelu Sauli Nii­nis­töl­tä – Tero Seppälä hakee Ober­ho­fin MM-ki­sois­ta kauden par­hai­ta suo­ri­tuk­sia: "Po­ten­tiaa­lia ja kuntoa kyllä on"

07.02.2023 07:00 1
Tilaajille
Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Pohjois-Pohjanmaalla – "Tämän kokoluokan johtokaupat ovat erittäin harvinaisia Suomessa"

Fingrid ja Elenia tekivät kaupat Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Tämän ko­ko­luo­kan joh­to­kau­pat ovat erit­täin har­vi­nai­sia Suo­mes­sa"

10.01.2023 14:01 6
Aurinkovoimapuistot kiinnostavat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa – 25 erillistä aluetta ilmoittautui mukaan kartoituksessa

Au­rin­ko­voi­ma­puis­tot kiin­nos­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osas­sa – 25 eril­lis­tä aluetta il­moit­tau­tui mukaan kar­toi­tuk­ses­sa

10.01.2023 11:14 9
Vapaa-ajan asunto tuhoutui tulipalossa Haapajärvellä

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Haa­pa­jär­vel­lä

21.11.2022 08:28
Haapajärven ampumahiihtotähti Tero Seppälä haki taas kesällä vauhtia kotiseutunsa pelloilta ja metsistä – "Kävin tarkistamassa metsäni, ja hyvin olivat kasvaneet"

Haa­pa­jär­ven am­pu­ma­hiih­to­täh­ti Tero Seppälä haki taas kesällä vauhtia ko­ti­seu­tun­sa pel­loil­ta ja met­sis­tä – "Kävin tar­kis­ta­mas­sa met­sä­ni, ja hyvin olivat kas­va­neet"

12.11.2022 16:30
Tilaajille
"Äiti, tämä traktorijonohan kestää iltaan asti", ihmetteli Topi Waltakunnallisilla Weteraanikonepäivillä Oulaisissa lauantaina

"Äiti, tämä trak­to­ri­jo­no­han kestää iltaan asti", ih­met­te­li Topi Wal­ta­kun­nal­li­sil­la We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vil­lä Ou­lai­sis­sa lauan­tai­na

10.07.2022 11:59 1
Tilaajille
Yhteensä 25 miljoonan euron raakapuun kuormauspaikat rakennetaan Oulaisissa ja Haapajärvellä

Yh­teen­sä 25 mil­joo­nan euron raa­ka­puun kuor­maus­pai­kat ra­ken­ne­taan Ou­lai­sis­sa ja Haa­pa­jär­vel­lä

13.05.2022 09:50 3
Nivalan ja Ylivieskan välille lisää linja-autovuoroja kesäkuussa – työmatkaliikenne mahdollista myös koulujen loma-aikana

Nivalan ja Yli­vies­kan välille lisää lin­ja-au­to­vuo­ro­ja ke­sä­kuus­sa – työ­mat­ka­lii­ken­ne mah­dol­lis­ta myös kou­lu­jen lo­ma-ai­ka­na

26.04.2022 10:14 1
Väisästen omakotitalon kellari Pyhäjärvellä muuntuu tarvittaessa väestönsuojaksi – "Etukäteen valmistautuminen on mielenterveydelle hyväksi"

Väi­säs­ten oma­ko­ti­ta­lon kellari Py­hä­jär­vel­lä muuntuu tar­vit­taes­sa väes­tön­suo­jak­si – "E­tu­kä­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on mie­len­ter­vey­del­le hy­väk­si"

17.04.2022 14:00 4
Tilaajille
Ruokintakaukaloon selälleen jumittunut hevonen pelastettiin Haapajärvellä

Ruo­kin­ta­kau­ka­loon se­läl­leen ju­mit­tu­nut hevonen pe­las­tet­tiin Haa­pa­jär­vel­lä

15.04.2022 19:20

Mai­to­au­to kaatui ojaan Haa­pa­jär­vel­lä, rai­vaus- ja tor­jun­ta­työt kes­ti­vät useita tunteja

08.04.2022 22:48
Kuljettaja kuoli henkilöauton suistuttua tieltä Haapajärvellä – auto sinkoutui vastaantulevan liikenteen kaistalle ja sitten puuhun

Kul­jet­ta­ja kuoli hen­ki­lö­au­ton suis­tut­tua tieltä Haa­pa­jär­vel­lä – auto sin­kou­tui vas­taan­tu­le­van lii­ken­teen kais­tal­le ja sitten puuhun

01.04.2022 16:08
Haapajärvellä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roikkumaan vöihin kyljelleen pyörähtäneeseen autoon, palokunta joutui vääntämään katon auki

Haa­pa­jär­vel­lä raju ulosajo yöllä: Nainen jäi roik­ku­maan vöihin kyl­jel­leen pyö­räh­tä­nee­seen autoon, pa­lo­kun­ta joutui vään­tä­mään katon auki

27.03.2022 11:04 1
Markku Salmelan kehittämä kuviointilaite vähentää suksen kitkaa – nyt Kiinasta singahtelee kännykkään suksitestaajien tuloksia

Markku Sal­me­lan ke­hit­tä­mä ku­vioin­ti­lai­te vä­hen­tää suksen kitkaa – nyt Kii­nas­ta sin­gah­te­lee kän­nyk­kään suk­si­tes­taa­jien tu­lok­sia

07.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä hurjasteli pikakilpailun viidenneksi Saksan Ruhpoldingissa

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä hur­jas­te­li pi­ka­kil­pai­lun vii­den­nek­si Saksan Ruh­pol­din­gis­sa

13.01.2022 18:34
Tuotantolaitoksessa savuttanut lämpökeskus aiheutti rakennuspalohälytyksen Haapajärvellä

Tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa sa­vut­ta­nut läm­pö­kes­kus ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Haa­pa­jär­vel­lä

25.12.2021 21:43
Pelti rytisi perjantaina useaan otteeseen Jokilaaksojen alueella – kahden henkilöauton kuljettajat vietiin sairaalaan Oulaisissa

Pelti rytisi per­jan­tai­na useaan ot­tee­seen Jo­ki­laak­so­jen alueel­la – kahden hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­jat vietiin sai­raa­laan Ou­lai­sis­sa

03.12.2021 19:41
Lämmityksessä ollut henkilöauto syttyi tuleen Haapajärven keskustan läheisyydessä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Haa­pa­jär­ven kes­kus­tan lä­hei­syy­des­sä

02.12.2021 16:06
Haapajärven Kiilojen Tero Seppälä on valmistautunut olympiakauteen varaslähdöllä ja pidennetyillä leireillä, ammuntatyöskentelyyn kiinnitetty jälleen erityishuomiota – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyytyväinen"

Haa­pa­jär­ven Kii­lo­jen Tero Seppälä on val­mis­tau­tu­nut olym­pia­kau­teen va­ras­läh­döl­lä ja pi­den­ne­tyil­lä lei­reil­lä, am­mun­ta­työs­ken­te­lyyn kiin­ni­tet­ty jälleen eri­tyis­huo­mio­ta – "Olen kesään ja syksyyn tosi tyy­ty­väi­nen"

24.11.2021 10:00 1
Tilaajille