Hävikkiviikko: Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

Remontit: Räh­jäi­seen kuntoon päässyt Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan

Sisustus
Kuukausi

Ou­lu­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon asuk­kaat ra­kas­ta­vat kaikkea rojua – per­soo­nal­li­nen si­sus­tus on vä­ri­käs, eikä pieni öve­riys­kään ole pahasta

11.09.2021 07:00 7
Tilaajille

Ou­lu­lai­sen lap­si­per­heen uudessa kodissa on pientä luk­sus­ta ja maisema kuin maalaus – jär­vi­nä­ky­mäs­tä voi nauttia saunan lau­teil­la­kin

28.08.2021 07:00 7
Tilaajille

Lähes kaikkia huo­ne­ka­lu­ja voi ver­tail­la ja ostaa hel­pos­ti ko­ti­soh­val­ta – mutta pysähdy tar­kis­ta­maan nämä asiat ennen kuin painat ti­laa-nap­pia

28.08.2021 06:30
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­ses­sä ri­vi­ta­lo­ko­dis­sa näkyy vio­let­ti, asuk­kaan sielun väri

21.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Vanhemmat

Si­sus­tus­tyy­ny on helpoin ja edul­li­sin tapa vaihtaa kodin ilmettä

14.08.2021 14:30
Tilaajille

Atte Kek­ko­sen ja Simo Kaar­teen kotona Pi­ki­saa­res­sa parasta on tun­nel­ma, naa­pu­rit ja ym­pä­ris­tön kau­neus: "Tämä on kuin Oulun Suo­men­lin­na, vaik­ka­kin tänne pääsee kä­vel­len"

14.08.2021 07:00 1
Tilaajille

Terhi Nivan kodin si­sus­tus 1950-lu­vun ker­ros­ta­los­sa Oulun In­tiös­sä on se­koi­tus uutta ja vanhaa

07.08.2021 07:00 2
Tilaajille

Hau­ki­pu­taa­lais­pa­ris­kun­nan kodin lähes jo­kai­ses­ta ik­ku­nas­ta näkyy Kii­min­ki­jo­ki – 16-kul­mai­ses­sa talossa on ava­ruut­ta ja tilaa hen­git­tää

31.07.2021 07:00 3
Tilaajille

Koti, jossa on ke­sä­mö­kin henkeä – ou­lu­lai­nen Jaana Jäm­sä-Ke­la­haa­ra on asunut aina van­hois­sa ta­lois­sa, mutta nyt en­sim­mäis­tä kertaa ilman isoa re­mon­toin­tia

17.07.2021 07:00 2
Tilaajille

Mel­koi­nen "sa­vot­ta" – Maik­ku­las­ta Tur­kan­saa­reen 1980-lu­vun lopulla siir­ret­ty talo ku­vas­taa met­sän­hoi­ta­jan kotia yli sadan vuoden takaa

10.07.2021 07:00 6
Tilaajille

Run­saas­sa kodissa eivät elämän jäljet haittaa – Seija Rau­tiai­nen-Hau­ta­las­ta pieni ro­soi­suus ja pin­to­jen ku­lu­mi­nen ovat vain plussaa si­sus­tuk­ses­sa

19.06.2021 07:00 2
Tilaajille