Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Kaleva kysyi: Miksi val­mis­te­lus­sa on koko ajan niin kova kiire? – Hy­vin­voin­ti­alueen päät­tä­jät vas­taa­vat

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Sisustus
Kuukausi
Oululainen Piia Pietilä muutti perheensä kanssa omaan mummolaansa – koti on sisustettu talon historiaa kunnioittaen ja vanhaa säilyttäen

Ou­lu­lai­nen Piia Pietilä muutti per­heen­sä kanssa omaan mum­mo­laan­sa – koti on si­sus­tet­tu talon his­to­riaa kun­nioit­taen ja vanhaa säi­lyt­täen

24.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Tältä näyttää "hallittu sekasotku" – maailman tapahtumat heijastuvat myös sisustamiseen

Tältä näyttää "hal­lit­tu se­ka­sot­ku" – maail­man ta­pah­tu­mat hei­jas­tu­vat myös si­sus­ta­mi­seen

18.09.2022 07:01 1
Tilaajille
Kekseliäät sisustusratkaisut ilostuttavat skandinaavisessa puutalokodissa, jonka remontti oli pitkä, mutta kaiken odottamisen arvoinen

Kek­se­liäät si­sus­tus­rat­kai­sut ilos­tut­ta­vat skan­di­naa­vi­ses­sa puu­ta­lo­ko­dis­sa, jonka re­mont­ti oli pitkä, mutta kaiken odot­ta­mi­sen ar­voi­nen

17.09.2022 07:00 1
Tilaajille
16-vuotias keittiö sai vuosia lisäaikaa kasvojenkohotuksilla – tuoreen täysremontin jälkeen tyrnäväläinen keittiö on modernin tyylikäs

16-vuo­tias keittiö sai vuosia li­sä­ai­kaa kas­vo­jen­ko­ho­tuk­sil­la – tuoreen täys­re­mon­tin jälkeen tyr­nä­vä­läi­nen keittiö on mo­der­nin tyy­li­käs

10.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Esineet kantavat muistoja mukanaan – boheemi koti on kuin fuusio länsimaisesta ja japanilaisesta sisustustyylistä

Esineet kan­ta­vat muis­to­ja mu­ka­naan – boheemi koti on kuin fuusio län­si­mai­ses­ta ja ja­pa­ni­lai­ses­ta si­sus­tus­tyy­lis­tä

03.09.2022 07:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Naantalin asuntomessuilta löytyy yhden hengen valtakunta – modernin hirsitalon makuuhuoneen lasiseinä tuo luonnon osaksi asumista

Naan­ta­lin asun­to­mes­suil­ta löytyy yhden hengen val­ta­kun­ta – mo­der­nin hir­si­ta­lon ma­kuu­huo­neen la­si­sei­nä tuo luonnon osaksi asu­mis­ta

29.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Ulko-ovet ja sisäportaikko hurmasivat pariskunnan, vaikka talon ostamisesta varoitettiin – mittavan remontin jälkeen asukkaat nauttivat avarasta kodistaan Höyhtyän vehreyden keskellä

Ul­ko-ovet ja si­sä­por­taik­ko hur­ma­si­vat pa­ris­kun­nan, vaikka talon os­ta­mi­ses­ta va­roi­tet­tiin – mit­ta­van re­mon­tin jälkeen asuk­kaat naut­ti­vat ava­ras­ta ko­dis­taan Höyh­tyän veh­rey­den kes­kel­lä

27.08.2022 07:00 5
Tilaajille
Pyöreitä muotoja ja huimat maisemat – Puistovahdin yhdeksännessä kerroksessa kolmihenkisellä perheellä on hyvä elää, mutta ei juuri yhtään huonekaluja aiemmasta kodista

Pyö­rei­tä muotoja ja huimat mai­se­mat – Puis­to­vah­din yh­dek­sän­nes­sä ker­rok­ses­sa kol­mi­hen­ki­sel­lä per­heel­lä on hyvä elää, mutta ei juuri yhtään huo­ne­ka­lu­ja aiem­mas­ta kodista

20.08.2022 07:00 15
Tilaajille
"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo eletystä elämästä" – musiikkialalla työskennelleen sinkkunaisen koti Oulussa on täynnä kerroksellisuutta

"Kaikki mikä ympäröi minua, kertoo ele­tys­tä elä­mäs­tä" – mu­siik­ki­alal­la työs­ken­nel­leen sink­ku­nai­sen koti Oulussa on täynnä ker­rok­sel­li­suut­ta

13.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Erityislapsen kodissa kuvatuet on teipattu näyttävästi esille ja sisustus sujuvoittaa toimintaa – Oululainen lääkäriäiti tavoittelee kotona arjen luksusta: ”Rakastan olla kotona”

Eri­tyis­lap­sen kodissa ku­va­tuet on tei­pat­tu näyt­tä­väs­ti esille ja si­sus­tus su­ju­voit­taa toi­min­taa – Ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­äi­ti ta­voit­te­lee kotona arjen luk­sus­ta: ”Ra­kas­tan olla kotona”

06.08.2022 07:00 7
Tilaajille
Antiikkimessuilla kannattaa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät parhaiten kaupaksi ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota

An­tiik­ki­mes­suil­la kan­nat­taa aina tinkiä – Katso, mitkä esineet käyvät par­hai­ten kau­pak­si ja mihin kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

06.08.2022 06:30
Tilaajille