Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Dekkarit
Pohjoinen on huumeille yhä tärkeämpi reitti, kun itäraja on kiinni – Kirjailija Anu Ojala nostaa rikosmaailman kipupisteet pöydälle teoksissaan

Poh­joi­nen on huu­meil­le yhä tär­keäm­pi reitti, kun itäraja on kiinni – Kir­jai­li­ja Anu Ojala nostaa ri­kos­maail­man ki­pu­pis­teet pöy­däl­le teok­sis­saan

02.09.2023 16:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Vainajat eivät pysy paikoillaan – kirjailijakaksikko kuorii kerros kerrokselta esiin inhimillisen murhenäytelmän ryöstömurhalta vaikuttaneesta tapahtumaketjusta

Kir­ja-ar­vio: Vai­na­jat eivät pysy pai­koil­laan – kir­jai­li­ja­kak­sik­ko kuorii kerros ker­rok­sel­ta esiin in­hi­mil­li­sen mur­he­näy­tel­män ryös­tö­mur­hal­ta vai­kut­ta­nees­ta ta­pah­tu­ma­ket­jus­ta

02.07.2023 13:20
Tilaajille
Kirja-arvio: Ruotsalaissiskosten onnistunut dekkari avaa näkymiä naisten ja lasten kaltoinkohteluun

Kir­ja-ar­vio: Ruot­sa­lais­sis­kos­ten on­nis­tu­nut dekkari avaa näkymiä naisten ja lasten kal­toin­koh­te­luun

30.04.2023 16:05
Tilaajille
Menestyskirjailija Satu Rämö muutti Äkäslompoloon ja tuo sinne pian myös kirjojensa päähenkilöt – vuoden myydyimmän dekkarin myyntituotoilla elää noin vuoden

Me­nes­tys­kir­jai­li­ja Satu Rämö muutti Äkäs­lom­po­loon ja tuo sinne pian myös kir­jo­jen­sa pää­hen­ki­löt – vuoden myy­dyim­män dek­ka­rin myyn­ti­tuo­toil­la elää noin vuoden

20.03.2023 15:05
Tilaajille
Kirja-arvio: Petja Lähteen dekkarisarjan tähtietsivänä loistaa kiltti nainen

Kir­ja-ar­vio: Petja Lähteen dek­ka­ri­sar­jan täh­ti­et­si­vä­nä loistaa kiltti nainen

05.03.2023 15:15
Tilaajille
Kirja-arvio: Kirjailijakaksikko tarjoaa kesäistä murhahupaa hyvätuloisten ihmisten ruotsalaisidyllissä

Kir­ja-ar­vio: Kir­jai­li­ja­kak­sik­ko tarjoaa ke­säis­tä mur­ha­hu­paa hy­vä­tu­lois­ten ih­mis­ten ruot­sa­lais­idyl­lis­sä

28.10.2022 13:05
Tilaajille
Kun oululainen Ilona Ruohomäki ei löytänyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – englantilaiseen pikkukylään sijoittuva murhamysteeri saa ensi-iltansa Teatterikuopalla

Kun ou­lu­lai­nen Ilona Ruo­ho­mä­ki ei löy­tä­nyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – eng­lan­ti­lai­seen pik­ku­ky­lään si­joit­tu­va mur­ha­mys­tee­ri saa en­si-il­tan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la

22.09.2022 15:33
Tilaajille
Arvio: Postuumisti julkaistu viimeinen Takamäki-dekkari on taattua laatua

Arvio: Pos­tuu­mis­ti jul­kais­tu vii­mei­nen Ta­ka­mä­ki-dek­ka­ri on taattua laatua

17.07.2022 18:30
Tilaajille
Arvio: Komisario Koskisen kiireet jatkuvat rikossarjan jaksoista koostetussa elokuvassa

Arvio: Ko­mi­sa­rio Kos­ki­sen kiireet jat­ku­vat ri­kos­sar­jan jak­sois­ta koos­te­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.05.2022 16:25
Tilaajille
Arvio: Niklas Natt och Dagin Bellman noir -trilogian päätöksessä pedot laskevat naamionsa

Arvio: Niklas Natt och Dagin Bellman noir -t­ri­lo­gian pää­tök­ses­sä pedot las­ke­vat naa­mion­sa

28.04.2022 10:15
Tilaajille
Arvio: Seniorinelikko metsästää uskotonta aviomiestä ja timantteja Torstain murhakerho -sarjan kakkososassa

Arvio: Se­nio­rinelik­ko met­säs­tää us­ko­ton­ta avio­mies­tä ja ti­mant­te­ja Tors­tain mur­ha­ker­ho -sarjan kak­kos­osas­sa

07.02.2022 16:30
Tilaajille
Arvio: Elisabeth Norebäckin psykologisen trillerin voi lukea myös traagisena perhedraamana, vankilakuvauksena ja psykologisena kehityskertomuksena

Arvio: Eli­sa­beth No­re­bäc­kin psy­ko­lo­gi­sen tril­le­rin voi lukea myös traa­gi­se­na per­hed­raa­ma­na, van­ki­la­ku­vauk­se­na ja psy­ko­lo­gi­se­na ke­hi­tys­ker­to­muk­se­na

31.01.2022 15:35
Tilaajille
Oululaissyntyisen Joona Keskitalon käsissä kukaan ei ole kuolematon – true crimea ja fiktiota yhdistävässä tarinassa pyristellään huumekaupan seiteissä

Ou­lu­lais­syn­tyi­sen Joona Kes­ki­ta­lon käsissä kukaan ei ole kuo­le­ma­ton – true crimea ja fik­tio­ta yh­dis­tä­väs­sä ta­ri­nas­sa py­ris­tel­lään huu­me­kau­pan sei­teis­sä

12.12.2021 07:00
Tilaajille
Arvio: Jesse Hackmanin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vainajat

Arvio: Jesse Hack­ma­nin kolmen suora: raadot, ruumiit ja vai­na­jat

17.10.2021 15:20
Tilaajille
Arvio: Leena Lehtolainen takoo ammattilaisen tyyliin suljetun paikan mysteerin Savukosken erämaahan

Arvio: Leena Leh­to­lai­nen takoo am­mat­ti­lai­sen tyyliin sul­je­tun paikan mys­tee­rin Sa­vu­kos­ken erä­maa­han

15.08.2021 17:00
Tilaajille
Arvio: Kovaa peliä Tukholman Nobelsairaalassa ruotsalaisessa sairaalatrillerissä

Arvio: Kovaa peliä Tuk­hol­man No­bel­sai­raa­las­sa ruot­sa­lai­ses­sa sai­raa­la­tril­le­ris­sä

07.06.2021 10:10
Tilaajille
Miehet lukevat mutta eivät bloggaa kirjoista – Dekkariviikko vie nettiin jaettujen lukukokemusten äärelle

Miehet lukevat mutta eivät bloggaa kir­jois­ta – Dek­ka­ri­viik­ko vie nettiin jaet­tu­jen lu­ku­ko­ke­mus­ten äärelle

06.06.2021 17:00
Tilaajille
Kirjailija Max Seeck tähtäsi heti maailmalle agentin avulla – nyt kirjoja on myyty 38 maahan ja yhdestä tehdään Hollywood-sarjaa

Kir­jai­li­ja Max Seeck tähtäsi heti maail­mal­le agentin avulla – nyt kirjoja on myyty 38 maahan ja yhdestä tehdään Hol­ly­wood-sar­jaa

13.09.2020 08:00
Tilaajille