Business Finland
Lukijalta Mielipide Pekka Neittaanmäki

Suomeen so­vel­ta­van tut­ki­muk­sen ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mä – kri­tee­ri tut­ki­mus­ra­hoi­tuk­sel­le tulisi olla myös kuinka väl­te­tään ve­ro­eu­ro­jen va­lu­mis­ta ul­ko­mail­le

05.09.2020 06:00 0
Tilaajille
"Hurjalta tuntui, kun ensimmäisen kuuden viikon jälkeen kaikki tyssäsi kuin seinään" – niin Qstock Oy:ssä kuin monessa muussa oululaisyrityksessä noustaan koronakevään koettelemuksista poikkeusrahoituksen turvin

"Hur­jal­ta tuntui, kun en­sim­mäi­sen kuuden viikon jälkeen kaikki tyssäsi kuin sei­nään" – niin Qstock Oy:ssä kuin monessa muussa ou­lu­lais­yri­tyk­ses­sä nous­taan ko­ro­na­ke­vään koet­te­le­muk­sis­ta poik­keus­ra­hoi­tuk­sen turvin

15.07.2020 06:05 0
Tilaajille
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:01 0
Tilaajille
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:51 36
Business Finlandin koronatukea jaettu osin virheellisesti, selvitys toteaa – Pääasiassa tukea myönnetty säädösten mukaisesti

Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tu­kea jaettu osin vir­heel­li­ses­ti, sel­vi­tys toteaa – Pää­asias­sa tukea myön­net­ty sää­dös­ten mu­kai­ses­ti

08.05.2020 12:47 5