Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Työllisyys: Työt­tö­myys­lu­ke­mat kur­jis­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

asehankinnat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan huo­len­pi­to ontuu – ym­mär­räm­me­kö pitkään elä­nei­den arvon?

19.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Suomi tilasi Saabilta ilmatorjuntaohjuksia – niillä voidaan ampua alas kaikenlaisia ilma-aluksia, myös drooneja

Suomi tilasi Saa­bil­ta il­ma­tor­jun­taoh­juk­sia – ­niil­lä voidaan ampua alas kai­ken­lai­sia il­ma-aluk­sia, myös droo­ne­ja

22.12.2022 10:56 8
Pääkirjoitus

Satojen mil­joo­nien ar­voi­set ase­kau­pat menevät meillä nyt läpi turhan vähin puhein

29.11.2022 20:00 32
Tilaajille
Puolustusvoimille taas lisää rautaa: Tykistölle ostetaan 40 kilometriä kantavia kranaatteja – Ukrainan sodan opeilla osansa hankinnassa, sanoo tykistön tarkastaja

Puo­lus­tus­voi­mil­le taas lisää rautaa: Ty­kis­töl­le os­te­taan 40 ki­lo­met­riä kan­ta­via kra­naat­te­ja – Uk­rai­nan sodan opeilla osansa han­kin­nas­sa, sanoo ty­kis­tön tar­kas­ta­ja

28.09.2022 11:06 45
Tilaajille
Puolustusvoimat terästää panssarintorjuntaa: Aiempaa tehokkaampia kevyitä kertasinkoja hankitaan lisää 58 miljoonalla eurolla

Puo­lus­tus­voi­mat te­räs­tää pans­sa­rin­tor­jun­taa: Aiempaa te­hok­kaam­pia kevyitä ker­ta­sin­ko­ja han­ki­taan lisää 58 mil­joo­nal­la eurolla

26.09.2022 14:38 15
Puolustusvoimat valmistelee jopa 2 000 uuden lennokin hankintaa – tarkoitus käyttää tiedusteluun, valvontaan ja maalinosoitukseen koko maan alueella

Puo­lus­tus­voi­mat val­mis­te­lee jopa 2 000 uuden len­no­kin han­kin­taa – tar­koi­tus käyttää tie­dus­te­luun, val­von­taan ja maa­lin­osoi­tuk­seen koko maan alueel­la

11.04.2022 12:59 12
Puolustusvoimat hankkii uusia kiväärijärjestelmiä ja tiivistää yhteistyötä Ruotsin kanssa – hankintasopimuksen arvo noin kymmenen miljoonaa euroa

Puo­lus­tus­voi­mat hankkii uusia ki­vää­ri­jär­jes­tel­miä ja tii­vis­tää yh­teis­työ­tä Ruotsin kanssa – han­kin­ta­so­pi­muk­sen arvo noin kym­me­nen mil­joo­naa euroa

21.12.2021 15:26 21
Puolustusvoimat ostaa lisää teloilla liikkuvia panssarihaupitseja Etelä-Koreasta – kymmenen "Moukaria" varaosineen ja tarvikkeineen maksaa 30 miljoonaa

Puo­lus­tus­voi­mat ostaa lisää te­loil­la liik­ku­via pans­sa­ri­hau­pit­se­ja Ete­lä-Ko­reas­ta – kym­me­nen "Mou­ka­ria" va­ra­osi­neen ja tar­vik­kei­neen maksaa 30 mil­joo­naa

21.10.2021 18:27 61
Suomi lähetti tarjouspyynnöt korkealle ulottuvista ilmatorjuntaohjuksista – Suurissa korkeuksissa torjunta on nyt yksin Hornetien harteilla

Suomi lähetti tar­jous­pyyn­nöt kor­keal­le ulot­tu­vis­ta il­ma­tor­jun­ta­oh­juk­sis­ta – Suu­ris­sa kor­keuk­sis­sa tor­jun­ta on nyt yksin Hor­ne­tien har­teil­la

28.10.2020 15:10 8