Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ammattikorkeakoulut
Oamk aloittaa yhteistyön tradenomien koulutuksessa kahden muun ammattikorkeakoulun kanssa

Oamk aloit­taa yh­teis­työn tra­de­no­mien kou­lu­tuk­ses­sa kahden muun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa

16.02.2024 09:00
Lapin ammattikorkeakoulun kevään yhteishaussa voi hakea tutkinto-opiskelijaksi useaan koulutusohjelmaan
Mainos Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kevään yh­teis­haus­sa voi hakea tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si useaan kou­lu­tus­oh­jel­maan

27.01.2024 06:00
Hallitus aikoo nostaa koulutustasoa – Miten osaajatarve turvataan Oulussa, ministeri Multala?

Hal­li­tus aikoo nostaa kou­lu­tus­ta­soa – ­Mi­ten osaa­ja­tar­ve tur­va­taan Ou­lus­sa, mi­nis­te­ri Mul­ta­la?

30.11.2023 18:14 21
Tilaajille
Kasvaako  Teams-opiskelijoista itseoppineita huijareita?
Kolumni

Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

02.10.2023 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ka­to on yh­tei­nen haas­teem­me – Oamkin nol­la­pääs­töis­ten työ­ko­nei­den tut­ki­mus- ja ke­hi­tys­ym­pä­ris­tö si­jait­see Lin­nan­maan kam­puk­sel­la

01.06.2023 05:30 1
Tilaajille
Raahessa aletaan kouluttaa tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä, taustalla muun muassa SSAB:n uudet osaamistarpeet

Raa­hes­sa aletaan kou­lut­taa tieto- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan in­si­nöö­re­jä, taus­tal­la muun muassa SSAB:n uudet osaa­mis­tar­peet

31.01.2023 07:40 4
"Kaikkea uutta ei meinaa ehtiä sisäistää", oululainen lääkäriopiskelija sanoo – lue tästä, mitä korkeakoulun aloittavan pitää tietää

"Kaik­kea uutta ei meinaa ehtiä si­säis­tää", ou­lu­lai­nen lää­kä­ri­opis­ke­li­ja sanoo – lue tästä, mitä kor­kea­kou­lun aloit­ta­van pitää tietää

29.08.2022 18:00 1
Tilaajille
Ammattikorkeakoulut tuovat lisää tasa-arvoa koulutukseen
Kolumni

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lut tuovat lisää ta­sa-ar­voa kou­lu­tuk­seen

08.07.2022 06:00 5
Tilaajille
Ammattikorkeakoulujen pääsykoetilanteissa kukkii nyt virastokankeus, joka on arkijärjelle vierasta ja armotonta
Pääkirjoitus

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­koe­ti­lan­teis­sa kukkii nyt vi­ras­to­kan­keus, joka on ar­ki­jär­jel­le vie­ras­ta ja ar­mo­ton­ta

08.06.2022 20:00 22
Tilaajille
HS: Valintakokeista on käännytetty hakijoita pois vanhentuneiden passien vuoksi – myös Oulussa vastaavanlaisia tapauksia vuosittain

HS: Va­lin­ta­ko­keis­ta on kään­ny­tet­ty ha­ki­joi­ta pois van­hen­tu­nei­den passien vuoksi – myös Oulussa vas­taa­van­lai­sia ta­pauk­sia vuo­sit­tain

07.06.2022 18:00 11
Tilaajille
Opiskelijoille hyviä uutisia: Oulun ammattikorkeakoulun rahoitustilanne paranemassa, koululla on painetta suunnata rahoitusta opetukseen

Opis­ke­li­joil­le hyviä uu­ti­sia: Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­hoi­tus­ti­lan­ne pa­ra­ne­mas­sa, kou­lul­la on pai­net­ta suun­na­ta ra­hoi­tus­ta ope­tuk­seen

13.02.2021 07:00 7
Tilaajille
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto siirtyy vuoden alusta alkaen YTHS:lle – muutos koskee 270 000 opiskelijaa

Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den ter­vey­den­huol­to siirtyy vuoden alusta alkaen YTHS:l­le – muutos koskee 270 000 opis­ke­li­jaa

28.12.2020 16:23 2
Heidi Fagerholm aloittaa Oamkin uutena rehtorina tänään

Heidi Fa­ger­holm aloit­taa Oamkin uutena reh­to­ri­na tänään

16.10.2020 11:49
Oulun ammattikorkeakouluun tulossa syksyksi 115 lisäaloituspaikkaa – eniten koulutetaan insinöörejä

Oulun am­mat­ti­kor­kea­kou­luun tulossa syk­syk­si 115 li­sä­aloi­tus­paik­kaa – eniten kou­lu­te­taan in­si­nöö­re­jä

22.06.2020 15:11 1
Yrityslähtöisyys painottuu Oamkin opintopoluissa -  työelämälähtöinen ja digitaalinen opetus  ovat ammattikorkeakoulun painoaloja
Kolumni

Yri­tys­läh­töi­syys pai­not­tuu Oamkin opin­to­po­luis­sa - työ­elä­mä­läh­töi­nen ja di­gi­taa­li­nen opetus ovat am­mat­ti­kor­kea­kou­lun pai­no­alo­ja

06.06.2020 12:00 1
Tilaajille