HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Mi­nis­te­riön alainen työ­neu­vos­to lin­ja­si: Woltin ja Foo­do­ran ruo­ka­lä­he­tit ovat työ­suh­tees­sa ja kuu­lu­vat työ­ai­ka­lain piiriin – yhtiöt ovat pi­tä­neet lä­het­te­jä yrit­tä­ji­nä

Työantajapuolen edustajat jättivät eriävän mielipiteen.

Työneuvosto katsoo, että alustatalouden piirissä työskentelevät ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin.

Kannanotossa on kyse Wolt- ja Foodora-ruokalähettipalveluyhtiöiden työntekijöistä.

Työneuvoston lausunnon taustalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkuvuodesta jättämä pyyntö ottaa kantaa Woltin ja Foodoran osalta siitä, sovelletaanko ruokalähettien työhön työaikalakia.

Riippumattoman neuvoston lausunnot eivät ole sitovia, mutta työministeri Tuula Haataisen (sd.) sanoi pitävänsä niitä merkittävänä linjauksena.

– Alustatalouden piirissä työskentelee Suomessa tuhansia ihmisiä, joiden aseman arviointiin työneuvoston kannanotto vaikuttaa. Oletan, että yritykset tekevät nyt omalta osaltaan tällaista arviointia, Haatainen sanoi.

Hallitus on kirjannut ohjelmaansa, että lainsäädännön muutostarpeita arvioidaan työn murroksen näkökulmasta, myös alustatalouden kannalta. Haataisen mukaan työneuvoston linjaus tullaan ottamaan huomioon valmistelussa.

Samoja kiistoja muuallakin

Ruokalähettejä työllistävät yhtiöt ovat pitäneet näitä itsenäisinä yrittäjinä, joiden työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä.

Samankaltaisia vääntöjä on käyty monessa muussakin maassa, esimerkiksi kyytipalvelujen kuljettajien asemasta.

Ruokalähettien työssä käytetään yhtiön ylläpitämää digitaalista alustaa, jonka välityksellä ruokalähetit saavat tiedon kuljetustarpeista. Alustan kautta hankitaan ravintoloita palvelun käyttäjiksi ja lähettejä hoitamaan kuljetuksia.

Neuvosto äänesti päätöksestä, ja työantajapuolen edustajat jättivät eriävän mielipiteen.

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen mutta riippumaton elin, jossa on puolueettomia edustajia sekä jäseniä työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä.

Neuvosto antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja muita työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta.