Aleksei Navalnyin myrkytys
Kuukausi
“Tunsin kuolevani” – Aleksei Navalnyi syyttää venäläisviranomaisia myrkyttämisestään ja vertaa kokemaansa ankeuttajan suudelmaan ensimmäisessä myrkytyksen jälkeisessä videohaastattelussa

“Tunsin kuo­le­va­ni” – Aleksei Na­val­nyi syyttää ve­nä­läis­vi­ran­omai­sia myr­kyt­tä­mi­ses­tään ja vertaa ko­ke­maan­sa an­keut­ta­jan suu­del­maan en­sim­mäi­ses­sä myr­ky­tyk­sen jäl­kei­ses­sä vi­deo­haas­tat­te­lus­sa

07.10.2020 19:08 0
Tilaajille
Saksalaislehti: Liittokansleri Angela Merkel vieraili myrkytyksestä toipuvan Navalnyin luona berliiniläissairaalassa

Sak­sa­lais­leh­ti: Liit­to­kans­le­ri Angela Merkel vie­rai­li myr­ky­tyk­ses­tä toi­pu­van Na­val­nyin luona ber­lii­ni­läis­sai­raa­las­sa

28.09.2020 10:29 0
Näin novitshok vaikuttaa elimistöön – Navalnyin saama myrkky aiheuttaa jatkuvia lihaskouristuksia, jotka lopulta voivat tappaa

Näin no­vi­tshok vai­kut­taa eli­mis­töön – Na­val­nyin saama myrkky ai­heut­taa jat­ku­via li­has­kou­ris­tuk­sia, jotka lopulta voivat tappaa

27.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Eero Heinäluoma, Miapetra Kumpula-Natri, Mauri Pekkarinen

Na­val­nyin myr­kyt­tä­neet saatava vas­tuu­seen – Venäjän yleinen eris­tä­mi­nen ei sen sijaan ole Suomen eikä EU:n etu

26.09.2020 06:30 5
Tilaajille
Myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta, lääkärit arvioivat pysyviä vaurioita – avustajien mukaan myrkky oli vesipullossa

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, lää­kä­rit ar­vioi­vat pysyviä vau­rioi­ta – avus­ta­jien mukaan myrkky oli ve­si­pul­los­sa

23.09.2020 11:08 0
Kolme suomalaismeppiä äänesti tyhjää, kun EU-parlamentti päätti tuomita Navalnyin myrkytyksen – näin he perustelevat ratkaisuaan, joka huomattiin myös Venäjällä

Kolme suo­ma­lais­mep­piä äänesti tyhjää, kun EU-par­la­ment­ti päätti tuomita Na­val­nyin myr­ky­tyk­sen – näin he pe­rus­te­le­vat rat­kai­suaan, joka huo­mat­tiin myös Ve­nä­jäl­lä

22.09.2020 06:00 18
Lukijalta Mielipide Tuomas Koponen

Nord Stream 2 -pa­kot­teet oli­si­vat keino testata ta­lou­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen tehoa Ve­nä­jään

21.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 13
Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi saattoi juoda myrkytettyä pullovettä hotellihuoneessa

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyi saattoi juoda myr­ky­tet­tyä pul­lo­vet­tä ho­tel­li­huo­nees­sa

17.09.2020 11:38 0
Oppositiojohtaja Navalnyi julkaisi kuvan sairaalasta – kertoi pystyvänsä hengittämään itse

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyi jul­kai­si kuvan sai­raa­las­ta – kertoi pys­ty­vän­sä hen­git­tä­mään itse

15.09.2020 14:58 2
Venäläislähteet Reutersille: Navalnyin myrkytys tiedettiin jo venäläissairaalassa, diagnoosi oli valheellinen – "Kaikki olivat varmoja että kyse oli myrkytyksestä"

Ve­nä­läis­läh­teet Reu­ter­sil­le: Na­val­nyin myr­ky­tys tie­det­tiin jo ve­nä­läis­sai­raa­las­sa, diag­noo­si oli val­heel­li­nen – "Kaikki olivat varmoja että kyse oli myr­ky­tyk­ses­tä"

14.09.2020 23:32 3
Myrkytetyn Aleksei Navalnyin oppositiokumppanit ottivat yllätysvoiton Siperiassa – muuten Venäjän aluevaaleissa vanha komento

Myr­ky­te­tyn Aleksei Na­val­nyin op­po­si­tio­kump­pa­nit ottivat yl­lä­tys­voi­ton Si­pe­rias­sa – muuten Venäjän alue­vaa­leis­sa vanha komento

14.09.2020 15:29 0
Näkökulma: Näin Aleksei Navalnyi teki Venäjän aluevaaleista uudelleen merkitykselliset – "älykäs äänestäminen" piinaa Putinia tänään

Nä­kö­kul­ma: Näin Aleksei Na­val­nyi teki Venäjän alue­vaa­leis­ta uu­del­leen mer­ki­tyk­sel­li­set – "älykäs ää­nes­tä­mi­nen" piinaa Putinia tänään

13.09.2020 10:07 4
Analyysi: Oppositiojohtaja Navalnyin kohtalo on myrkkyä Macronin Venäjä-suhteelle

Ana­lyy­si: Op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyin kohtalo on myrkkyä Mac­ro­nin Ve­nä­jä-suh­teel­le

08.09.2020 15:54 3
Aleksei Navalnyi herätettiin koomasta – "On vielä liian aikaista arvioida mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia hänen vakavasta myrkytyksestään"

Aleksei Na­val­nyi he­rä­tet­tiin koo­mas­ta – "On vielä liian ai­kais­ta ar­vioi­da mah­dol­li­sia pitkän ai­ka­vä­lin vai­ku­tuk­sia hänen va­ka­vas­ta myr­ky­tyk­ses­tään"

07.09.2020 16:55 5
Miksi Navalnyi myrkytettiin juuri nyt? – Selitys voi löytyä Navalnyin levittämästä "taktisesta äänestämisestä", jota Kreml pelkää vaalien lähestyessä

Miksi Na­val­nyi myr­ky­tet­tiin juuri nyt? – Selitys voi löytyä Na­val­nyin le­vit­tä­mäs­tä "tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä", jota Kreml pelkää vaalien lä­hes­tyes­sä

04.09.2020 21:35 0
Propagandakoneisto kuumana: Venäjä sanoo Navalnyin myrkytystä esimerkiksi rokotejuoneksi, Saksa-suhteiden sotkemiseksi ja lännen salaliitoksi

Pro­pa­gan­da­ko­neis­to kuu­ma­na: Venäjä sanoo Na­val­nyin myr­ky­tys­tä esi­mer­kik­si ro­ko­te­juo­nek­si, Sak­sa-suh­tei­den sot­ke­mi­sek­si ja lännen sa­la­lii­tok­si

03.09.2020 21:57 9
Putiniin tehoaa vain kaasuputkihankkeen keskeytys, sanoo saksalaispolitiikko – Saksassa vaatimukset Venäjän vastaisista toimista kiihtyvät

Pu­ti­niin tehoaa vain kaa­su­put­ki­hank­keen kes­key­tys, sanoo sak­sa­lais­po­li­tiik­ko – Sak­sas­sa vaa­ti­muk­set Venäjän vas­tai­sis­ta toi­mis­ta kiih­ty­vät

03.09.2020 21:44 3
Pääkirjoitus: Raakalaismaiset myrkytysoperaatiot kertovat, että Vladimir Putin pelkää – EU:n toimina eivät nyt riitä vain paheksuvat puheet
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Raa­ka­lais­mai­set myr­ky­tys­ope­raa­tiot ker­to­vat, että Vla­di­mir Putin pelkää – EU:n toimina eivät nyt riitä vain pa­hek­su­vat puheet

03.09.2020 20:00 7
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto vaatii, että Navalnyin myrkytys selvitetään – Presidentti Niinistö: "Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävä"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vaatii, että Na­val­nyin myr­ky­tys sel­vi­te­tään – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ke­mial­li­sen aseen käyttö on jär­kyt­tä­vä"

02.09.2020 21:31 0