Aleksei Navalnyin myrkytys

Sel­viy­tyi Si­pe­rias­sa mur­ha­yri­tyk­ses­tä ke­mial­li­sel­la aseel­la, toipui Sak­sas­sa, palasi kotiin ja sai­ras­taa hoi­dot­ta – kuo­lee­ko Na­val­nyi Vla­di­mi­rin van­ki­las­sa?

10.04.2021 18:30 8
Tilaajille

Bel­ling­cat: Na­val­nyin myr­kyt­tä­mi­ses­tä epäilty Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lun ryhmä näyttää se­kaan­tu­neen kolmen ve­nä­läis­ak­ti­vis­tin kuo­le­maan

28.01.2021 22:15

Na­val­nyi-kom­men­toin­ti oli Suo­mes­sa poik­keuk­sel­lis­ta – "Pää­mi­nis­te­rin tviitti tul­ki­taan Suomen hal­li­tuk­sen kan­nak­si ainakin ul­ko­mail­la"

19.01.2021 19:29 22

Aleksei Na­val­nyi saapui mur­ha­yri­tyk­sen jälkeen kotiin Ve­nä­jäl­le, pi­dä­tet­tiin heti pas­sin­tar­kas­tuk­ses­sa – "En pelkää"

17.01.2021 22:57 23

Mitä Aleksei Na­val­nyil­le ta­pah­tuu Ve­nä­jäl­le pa­la­tes­sa? No­vi­tshok-mur­hay­ri­tyk­ses­tä toipuva saa tu­ki­joil­taan juh­la­vas­taan­oton – Putinin ko­neis­to uhkaa van­ki­lal­la

16.01.2021 18:30 2
Tilaajille

Sauli Nii­nis­tö ja Vla­di­mir Putin kävivät pitkän pu­he­lin­kes­kus­te­lun – pre­si­den­tit kes­kus­te­li­vat Suomen ja Venäjän suh­tei­den lisäksi Na­val­nyin ta­pauk­ses­ta

28.12.2020 13:55 6

Aleksei Na­val­nyi: myrkky lai­tet­tiin hänen alus­hou­sui­hin­sa – op­po­si­tio­vai­kut­ta­ja huijasi FSB:n agent­tia pal­jas­ta­maan tietoja mur­ha­yri­tyk­ses­tä

21.12.2020 20:29 5
Pääkirjoitus

Op­po­si­tio­po­lii­tik­ko Na­val­nyin mur­ha­yri­tyk­sen toi­meen­pa­ni­jat tie­de­tään, ja EU:n on aika rea­goi­da

17.12.2020 20:00 12
Tilaajille

Putin: Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lu olisi hoi­ta­nut asian “lop­puun asti”, jos se olisi ha­lun­nut tappaa Na­val­nyin – pre­si­dent­ti vas­tai­li ky­sy­myk­siin viiden tunnin ajan

17.12.2020 19:15 3

Edes myr­ky­tys ei hil­jen­tä­nyt Aleksei Na­val­nyia – po­li­ti­koin­ti jatkuu somessa sa­mal­la, kun op­po­si­tio­vai­kut­ta­ja viettää ter­veel­lis­tä elämää Sak­sas­sa

17.12.2020 15:36 1
Tilaajille

Eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko Alviina Ala­met­sä perää lisää pa­kot­tei­ta Vla­di­mir Putinin lä­hi­pii­ril­le – op­po­si­tio­joh­ta­ja Alexei Na­val­nyi puhui me­peil­le

27.11.2020 18:34 3

“Tunsin kuo­le­va­ni” – Aleksei Na­val­nyi syyttää ve­nä­läis­vi­ran­omai­sia myr­kyt­tä­mi­ses­tään ja vertaa ko­ke­maan­sa an­keut­ta­jan suu­del­maan en­sim­mäi­ses­sä myr­ky­tyk­sen jäl­kei­ses­sä vi­deo­haas­tat­te­lus­sa

07.10.2020 19:08
Tilaajille

Sak­sa­lais­leh­ti: Liit­to­kans­le­ri Angela Merkel vie­rai­li myr­ky­tyk­ses­tä toi­pu­van Na­val­nyin luona ber­lii­ni­läis­sai­raa­las­sa

28.09.2020 10:29

Näin no­vi­tshok vai­kut­taa eli­mis­töön – Na­val­nyin saama myrkky ai­heut­taa jat­ku­via li­has­kou­ris­tuk­sia, jotka lopulta voivat tappaa

27.09.2020 09:22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­val­nyin myr­kyt­tä­neet saatava vas­tuu­seen – Venäjän yleinen eris­tä­mi­nen ei sen sijaan ole Suomen eikä EU:n etu

26.09.2020 06:30 5
Tilaajille

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, lää­kä­rit ar­vioi­vat pysyviä vau­rioi­ta – avus­ta­jien mukaan myrkky oli ve­si­pul­los­sa

23.09.2020 11:13

Kolme suo­ma­lais­mep­piä äänesti tyhjää, kun EU-par­la­ment­ti päätti tuomita Na­val­nyin myr­ky­tyk­sen – näin he pe­rus­te­le­vat rat­kai­suaan, joka huo­mat­tiin myös Ve­nä­jäl­lä

22.09.2020 06:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nord Stream 2 -pa­kot­teet oli­si­vat keino testata ta­lou­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen tehoa Ve­nä­jään

21.09.2020 06:00
Tilaajille

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 13

Op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyi saattoi juoda myr­ky­tet­tyä pul­lo­vet­tä ho­tel­li­huo­nees­sa

17.09.2020 11:38