Aleksei Navalnyi
Putin pitää vielä maansa ohjaksia, mutta kuinka tiukasti – useakin tekijä puhuu hänen valtansa hiipumisen puolesta
Kolumni Pekka Mikkola

Putin pitää vielä maansa oh­jak­sia, mutta kuinka tiu­kas­ti – useakin tekijä puhuu hänen val­tan­sa hii­pu­mi­sen puo­les­ta

18.10.2020 20:00 6
Tilaajille
“Tunsin kuolevani” – Aleksei Navalnyi syyttää venäläisviranomaisia myrkyttämisestään ja vertaa kokemaansa ankeuttajan suudelmaan ensimmäisessä myrkytyksen jälkeisessä videohaastattelussa

“Tunsin kuo­le­va­ni” – Aleksei Na­val­nyi syyttää ve­nä­läis­vi­ran­omai­sia myr­kyt­tä­mi­ses­tään ja vertaa ko­ke­maan­sa an­keut­ta­jan suu­del­maan en­sim­mäi­ses­sä myr­ky­tyk­sen jäl­kei­ses­sä vi­deo­haas­tat­te­lus­sa

07.10.2020 19:08 0
Tilaajille
Venäläinen tuomioistuin jäädytti myrkytetyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pankkitilit – taustalla "Putinin kokki"

Ve­nä­läi­nen tuo­mio­is­tuin jää­dyt­ti myr­ky­te­tyn op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyin pank­ki­ti­lit – taus­tal­la "Pu­ti­nin kokki"

24.09.2020 21:58 0
Myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta, lääkärit arvioivat pysyviä vaurioita – avustajien mukaan myrkky oli vesipullossa

Myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta, lää­kä­rit ar­vioi­vat pysyviä vau­rioi­ta – avus­ta­jien mukaan myrkky oli ve­si­pul­los­sa

23.09.2020 11:08 0
Elokuussa myrkytetty Aleksei Navalnyi pääsi pois sairaalasta – täysi toipuminen lääkäreiden mukaan mahdollista

Elo­kuus­sa myr­ky­tet­ty Aleksei Na­val­nyi pääsi pois sai­raa­las­ta – täysi toi­pu­mi­nen lää­kä­rei­den mukaan mah­dol­lis­ta

23.09.2020 10:31 0
Kolmikosta jäi outo jälkimaku – Navalnyin räikeän kohtelun tuomitsemisessa ei pitäisi jättää sijaa epäröinnille
Pääkirjoitus

Kol­mi­kos­ta jäi outo jäl­ki­ma­ku – Na­val­nyin räikeän koh­te­lun tuo­mit­se­mi­ses­sa ei pitäisi jättää sijaa epä­röin­nil­le

22.09.2020 20:00 12
Tilaajille
Kolme suomalaismeppiä äänesti tyhjää, kun EU-parlamentti päätti tuomita Navalnyin myrkytyksen – näin he perustelevat ratkaisuaan, joka huomattiin myös Venäjällä

Kolme suo­ma­lais­mep­piä äänesti tyhjää, kun EU-par­la­ment­ti päätti tuomita Na­val­nyin myr­ky­tyk­sen – näin he pe­rus­te­le­vat rat­kai­suaan, joka huo­mat­tiin myös Ve­nä­jäl­lä

22.09.2020 06:00 18
Aleksei Navalnyi kommentoi ensi kertaa myrkytystään ja Venäjän salailevia reaktioita – Näin poliitikko kirjoitti Facebookissa

Aleksei Na­val­nyi kom­men­toi ensi kertaa myr­ky­tys­tään ja Venäjän sa­lai­le­via reak­tioi­ta – Näin po­lii­tik­ko kir­joit­ti Fa­ce­boo­kis­sa

21.09.2020 14:56 0
Mikä teki Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyistä niin tärkeän, että hänet piti myrkyttää?

Mikä teki Venäjän op­po­si­tio­joh­ta­ja Aleksei Na­val­nyis­tä niin tär­keän, että hänet piti myr­kyt­tää?

19.09.2020 20:31 13
Myrkytetyn Aleksei Navalnyin oppositiokumppanit ottivat yllätysvoiton Siperiassa – muuten Venäjän aluevaaleissa vanha komento

Myr­ky­te­tyn Aleksei Na­val­nyin op­po­si­tio­kump­pa­nit ottivat yl­lä­tys­voi­ton Si­pe­rias­sa – muuten Venäjän alue­vaa­leis­sa vanha komento

14.09.2020 15:29 0
Näkökulma: Näin Aleksei Navalnyi teki Venäjän aluevaaleista uudelleen merkitykselliset – "älykäs äänestäminen" piinaa Putinia tänään

Nä­kö­kul­ma: Näin Aleksei Na­val­nyi teki Venäjän alue­vaa­leis­ta uu­del­leen mer­ki­tyk­sel­li­set – "älykäs ää­nes­tä­mi­nen" piinaa Putinia tänään

13.09.2020 10:07 4
Aleksei Navalnyi herätettiin koomasta – "On vielä liian aikaista arvioida mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia hänen vakavasta myrkytyksestään"

Aleksei Na­val­nyi he­rä­tet­tiin koo­mas­ta – "On vielä liian ai­kais­ta ar­vioi­da mah­dol­li­sia pitkän ai­ka­vä­lin vai­ku­tuk­sia hänen va­ka­vas­ta myr­ky­tyk­ses­tään"

07.09.2020 16:55 5
Propagandakoneisto kuumana: Venäjä sanoo Navalnyin myrkytystä esimerkiksi rokotejuoneksi, Saksa-suhteiden sotkemiseksi ja lännen salaliitoksi

Pro­pa­gan­da­ko­neis­to kuu­ma­na: Venäjä sanoo Na­val­nyin myr­ky­tys­tä esi­mer­kik­si ro­ko­te­juo­nek­si, Sak­sa-suh­tei­den sot­ke­mi­sek­si ja lännen sa­la­lii­tok­si

03.09.2020 21:57 9
Pääkirjoitus: Raakalaismaiset myrkytysoperaatiot kertovat, että Vladimir Putin pelkää – EU:n toimina eivät nyt riitä vain paheksuvat puheet
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Raa­ka­lais­mai­set myr­ky­tys­ope­raa­tiot ker­to­vat, että Vla­di­mir Putin pelkää – EU:n toimina eivät nyt riitä vain pa­hek­su­vat puheet

03.09.2020 20:00 7
Tilaajille
Aleksei Navalnyi myrkytetty venäläisellä hermomyrkyllä, useat tahot vaativat selvitystä – Näin Novitšok-myrkky vaikuttaa ihmiskehoon

Aleksei Na­val­nyi myr­ky­tet­ty ve­nä­läi­sel­lä her­mo­myr­kyl­lä, useat tahot vaa­ti­vat sel­vi­tys­tä – Näin No­vi­tšok-myrk­ky vai­kut­taa ih­mis­ke­hoon

02.09.2020 17:54 17
Suomi voisi tutkia myrkytysyrityksen uhrin Aleksei Navalnyin näytteitä – Helsingissä sijaitsee laboratorio, jonka toiminta on huippusalaista

Suomi voisi tutkia myr­ky­tys­yri­tyk­sen uhrin Aleksei Na­val­nyin näyt­tei­tä – Hel­sin­gis­sä si­jait­see la­bo­ra­to­rio, jonka toi­min­ta on huip­pu­sa­lais­ta

29.08.2020 14:49 2
Näkökulma: Venäjä kärsii vakavasta myrkkysokeudesta – Taho, joka tietää Aleksei Navalnyin jokaisen askeleen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tutkintaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjä kärsii va­ka­vas­ta myrk­ky­so­keu­des­ta – Taho, joka tietää Aleksei Na­val­nyin jo­kai­sen as­ke­leen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tut­kin­taan

28.08.2020 20:15 11
Mikä on Putin-kriitikko Navalnyin Saksaan lennättänyt humanitaarinen elokuvasäätiö ja mitä se tekee?

Mikä on Pu­tin-krii­tik­ko Na­val­nyin Saksaan len­nät­tä­nyt hu­ma­ni­taa­ri­nen elo­ku­va­sää­tiö ja mitä se tekee?

26.08.2020 19:34 0
Täällä lääkärit yrittävät pelastaa myrkytetyn Putin-kriitikon – Vartiointi berliiniläissairaalan luona on huippukovaa, ja siinä on kyse muustakin kuin turvallisuudesta

Täällä lää­kä­rit yrit­tä­vät pe­las­taa myr­ky­te­tyn Pu­tin-krii­ti­kon – Var­tioin­ti ber­lii­ni­läis­sai­raa­lan luona on huip­pu­ko­vaa, ja siinä on kyse muus­ta­kin kuin tur­val­li­suu­des­ta

25.08.2020 21:31 1
Tilaajille
Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Val­ko-Ve­nä­jä huo­les­tut­taa pre­si­dent­tiä, jos siitä syntyy geo­po­liit­ti­nen riita – Nii­nis­tö avasi myös pu­he­lui­taan Putinin ja Mer­ke­lin kanssa

25.08.2020 13:43 1