Aleksandr Lukashenko
Viimeisin tunti
Hakkerit vuosivat tuhannen poliisin henkilötiedot julki Valko-Venäjällä

Hak­ke­rit vuo­si­vat tu­han­nen po­lii­sin hen­ki­lö­tie­dot julki Val­ko-Ve­nä­jäl­lä

20:05 1
Viikko
Lukashenko väitti sulkeneensa Valko-Venäjän Puolan ja Liettuan vastaiset rajat ja varoitti sodanuhasta – viranomaisten mukaan rajalla ei näy mitään tavallisesta poikkeavaa

Lu­kas­hen­ko väitti sul­ke­neen­sa Val­ko-Ve­nä­jän Puolan ja Liet­tuan vas­tai­set rajat ja va­roit­ti so­dan­uhas­ta – vi­ran­omais­ten mukaan rajalla ei näy mitään ta­val­li­ses­ta poik­kea­vaa

18.09.2020 18:01 4
Lukashenko: Valko-Venäjä sulkee Puolan ja Liettuan vastaiset rajansa

Lu­kas­hen­ko: Val­ko-Ve­nä­jä sulkee Puolan ja Liet­tuan vas­tai­set rajansa

17.09.2020 21:38 2
Lännen Median päätoimittajan kommentti: Miksi Lukashenko ei ole enää presidentti

Lännen Median pää­toi­mit­ta­jan kom­ment­ti: Miksi Lu­kas­hen­ko ei ole enää pre­si­dent­ti

17.09.2020 21:18 2
Valko-Venäjän oppositio pettyi Sotshin antiin – "On sääli, että Kreml on maan autoritäärisen johtajan puolella"

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio pettyi Sotshin antiin – "On sääli, että Kreml on maan au­to­ri­tää­ri­sen joh­ta­jan puo­lel­la"

15.09.2020 20:03 2
Laukaiseeko Putin Valko-Venäjän pattitilanteen? Lukashenko hakee tukea Venäjän johtajalta Sotshista kriisin keskellä

Lau­kai­see­ko Putin Val­ko-Ve­nä­jän pat­ti­ti­lan­teen? Lu­kas­hen­ko hakee tukea Venäjän joh­ta­jal­ta So­tshis­ta kriisin kes­kel­lä

14.09.2020 11:01 7
Kuukausi ja vanhemmat
"Lukashenko sanoi haluavansa kehittää Valko-Venäjää pohjoismaiseen suuntaan" – Haavisto mukana tuomitsemassa väkivallan

"Lu­kas­hen­ko sanoi ha­lua­van­sa ke­hit­tää Val­ko-Ve­nä­jää poh­jois­mai­seen suun­taan" – Haa­vis­to mukana tuo­mit­se­mas­sa vä­ki­val­lan

10.09.2020 13:00 2
Tilaajille
Mitä Valko-Venäjältä muilutetuille miehille tapahtui? Kravtsov ja Rodnenkov kertovat säkistä päässä ja urheasta Mariasta

Mitä Val­ko-Ve­nä­jäl­tä mui­lu­te­tuil­le mie­hil­le ta­pah­tui? Kravt­sov ja Rod­nen­kov ker­to­vat säkistä päässä ja ur­heas­ta Ma­rias­ta

09.09.2020 11:07 0
Tilaajille
"Uskoin, että poliisiväkivalta tukahduttaisi mielenosoitukset" – Valko-Venäjän johto on jälleen koventanut otteita, mutta protestiliike pitää pintansa

"Us­koin, että po­lii­si­vä­ki­val­ta tu­kah­dut­tai­si mie­le­no­soi­tuk­set" – Val­ko-Ve­nä­jän johto on jälleen ko­ven­ta­nut ot­tei­ta, mutta pro­tes­ti­lii­ke pitää pin­tan­sa

08.09.2020 17:20 1
Valko-Venäjän talous romahti vaaliväärennöksen ja protestien elokuussa – Lukashenko lähtee Moskovaan tuen hakuun

Val­ko-Ve­nä­jän talous romahti vaa­li­vää­ren­nök­sen ja pro­tes­tien elo­kuus­sa – Lu­kas­hen­ko lähtee Mos­ko­vaan tuen hakuun

07.09.2020 15:15 0
Yli 100 000 protestoijaa uhkaa Minskissä poliisin entistä kovempia otteita – Yli sata pidätetty, kaduilla panssariautoja, vesitykkejä ja piikkilankaa

Yli 100 000 pro­tes­toi­jaa uhkaa Mins­kis­sä po­lii­sin entistä ko­vem­pia otteita – Yli sata pi­dä­tet­ty, ka­duil­la pans­sa­riau­to­ja, ve­si­tyk­ke­jä ja piik­ki­lan­kaa

06.09.2020 21:16 1
Mielenosoitusten odotetaan jatkuvan sunnuntaina Valko-Venäjällä – Kymmeniä ihmisiä pidätettiin lauantaina

Mie­len­osoi­tus­ten odo­te­taan jat­ku­van sun­nun­tai­na Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – Kym­me­niä ihmisiä pi­dä­tet­tiin lauan­tai­na

06.09.2020 13:56 1
Viro päästää Tsihanouskajan ääneen YK:ssa – Valko-Venäjän moraalinen johtaja ja ex-presidenttiehdokas kiittää Suomeakin

Viro päästää Tsi­ha­nous­ka­jan ääneen YK:ssa – Val­ko-Ve­nä­jän mo­raa­li­nen johtaja ja ex-pre­si­dent­tieh­do­kas kiittää Suo­mea­kin

03.09.2020 15:03 0
Koulut alkoivat Minskissä mellakkapoliisin kovilla otteilla, kun poliisi pidätti opiskelijoita mielenosoituksessa – YK kertoo saaneensa satoja raportteja pidätettyjen mielenosoittajien kidutuksista

Koulut al­koi­vat Mins­kis­sä mel­lak­ka­po­lii­sin kovilla ot­teil­la, kun poliisi pidätti opis­ke­li­joi­ta mie­len­osoi­tuk­ses­sa – YK kertoo saa­neen­sa satoja ra­port­te­ja pi­dä­tet­ty­jen mie­len­osoit­ta­jien ki­du­tuk­sis­ta

01.09.2020 21:09 2
Baltian maat asettavat pakotteita Lukashenkolle

Baltian maat aset­ta­vat pa­kot­tei­ta Lu­kas­hen­kol­le

31.08.2020 19:58 0
Analyysi: Kannatus heikkenee, mutta Lukashenko ei näytä kaatuvan – Turvallisuuskoneisto pysyy presidentin rinnalla ja Minsk kontrolloi tiukasti alueita

Ana­lyy­si: Kan­na­tus heik­ke­nee, mutta Lu­kas­hen­ko ei näytä kaa­tu­van – Tur­val­li­suus­ko­neis­to pysyy pre­si­den­tin rin­nal­la ja Minsk kont­rol­loi tiu­kas­ti alueita

30.08.2020 17:06 0
Tilaajille
Tuhannet marssivat jälleen Minskissä, poliisi ottanut jo kiinni protestoijia

Tu­han­net mars­si­vat jälleen Mins­kis­sä, poliisi ottanut jo kiinni pro­tes­toi­jia

30.08.2020 16:01 1
Valko-Venäjän mielenosoitukset hiipuvat – Asiantuntija arvioi, miten protestiliikkeen käy tulevina viikkoina

Val­ko-Ve­nä­jän mie­len­osoi­tuk­set hii­pu­vat – Asian­tun­ti­ja arvioi, miten pro­tes­ti­liik­keen käy tu­le­vi­na viik­koi­na

28.08.2020 06:30 3
Valko-Venäjän pattitilanne voi jatkua pitkään – Lukashenkolta ja mielenosoittajilta puuttuvat nopeat ratkaisut

Val­ko-Ve­nä­jän pat­ti­ti­lan­ne voi jatkua pitkään – Lu­kas­hen­kol­ta ja mie­len­osoit­ta­jil­ta puut­tu­vat nopeat rat­kai­sut

24.08.2020 17:09 7
Minskissä on käynnissä valtava mielenosoitus "uuden Valko-Venäjän" puolesta – kaupunkiin letkoittain sotilasajoneuvoja, armeija suojaamassa muistomerkkejä

Mins­kis­sä on käyn­nis­sä valtava mie­len­osoi­tus "uuden Val­ko-Ve­nä­jän" puo­les­ta – kau­pun­kiin let­koit­tain so­ti­la­sa­jo­neu­vo­ja, armeija suo­jaa­mas­sa muis­to­merk­ke­jä

23.08.2020 11:30 1