Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Valko-Venäjä
Venäjä ja Valko-Venäjä pääsevät sittenkin olympialaisiin – yksilölajien urheilijat saavat osallistua kisoihin ilman maatunnuksia

Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä pää­se­vät sit­ten­kin olym­pia­lai­siin – yk­si­lö­la­jien ur­hei­li­jat saavat osal­lis­tua ki­soi­hin ilman maa­tun­nuk­sia

08.12.2023 19:00 18
Valko-Venäjän vankiloissa istuu 36 toimittajaa ja Yuliya Alherchik oli melkein yksi heistä – Diktatuurissa luetaan vuosien tuomioita jopa punavalkeista sukista

Val­ko-Ve­nä­jän van­ki­lois­sa istuu 36 toi­mit­ta­jaa ja Yuliya Al­herc­hik oli melkein yksi heistä – Dik­ta­tuu­ris­sa luetaan vuosien tuo­mioi­ta jopa pu­na­val­keis­ta sukista

13.08.2023 12:00
Tilaajille
Puola sanoo Valko-Venäjän helikoptereiden loukanneen ilmatilaansa

Puola sanoo Val­ko-Ve­nä­jän he­li­kop­te­rei­den lou­kan­neen il­ma­ti­laan­sa

01.08.2023 23:15 4
Venäjä alkanut siirtää ydinaseita Valko-Venäjälle, sanoi presidentti Lukashenka

Venäjä alkanut siirtää ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le, sanoi pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­ka

25.05.2023 21:12 2
Mediat: Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoittivat sopimuksen Venäjän taktisten ydinaseiden sijoittamisesta Valko-Venäjälle

Mediat: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä al­le­kir­joit­ti­vat so­pi­muk­sen Venäjän tak­tis­ten ydin­asei­den si­joit­ta­mi­ses­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le

25.05.2023 11:30 8
Tutkijan mukaan Venäjä paaluttaa ydinaseilla Valko-Venäjää tukevammin omaan etupiiriinsä – "Suurin häviäjä on Valko-Venäjän kansa"

Tut­ki­jan mukaan Venäjä paa­lut­taa ydin­aseil­la Val­ko-Ve­nä­jää tu­ke­vam­min omaan etu­pii­riin­sä – "Suurin häviäjä on Val­ko-Ve­nä­jän kansa"

26.03.2023 17:53 18
Venäjä sijoittaa taktisia ydinaseita Valko-Venäjälle – "Tässä ei ole mitään ihmeellistä", Putin kommentoi venäläiskanavan haastattelussa

Venäjä si­joit­taa tak­ti­sia ydin­asei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – "Tässä ei ole mitään ih­meel­lis­tä", Putin kom­men­toi ve­nä­läis­ka­na­van haas­tat­te­lus­sa

25.03.2023 21:08 17
Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

Asia­kir­ja­vuo­to: Venäjä suun­nit­te­lee ot­ta­van­sa Val­ko-Ve­nä­jän täysin hal­lin­taan­sa vuoteen 2030 men­nes­sä

21.02.2023 10:09 23
Putin hyväksyi yhteiset sotilaiden koulutuskeskukset Valko-Venäjän kanssa

Putin hy­väk­syi yh­tei­set so­ti­lai­den kou­lu­tus­kes­kuk­set Val­ko-Ve­nä­jän kanssa

31.01.2023 15:00 10
Valko-Venäjä: Ukrainasta ammuttu ohjus on pudonnut Valko-Venäjälle

Val­ko-Ve­nä­jä: Uk­rai­nas­ta ammuttu ohjus on pu­don­nut Val­ko-Ve­nä­jäl­le

29.12.2022 14:49 14
Analyysi: Putin matkustaa kiristämään Lukashenkaa uusiin sotatoimiin Ukrainassa – Itsevaltias kiemurtelee Venäjän ja sotaa kaihtavien valkovenäläisten välissä

Ana­lyy­si: Putin mat­kus­taa ki­ris­tä­mään Lu­kas­hen­kaa uusiin so­ta­toi­miin Uk­rai­nas­sa – It­se­val­tias kie­mur­te­lee Venäjän ja sotaa kaih­ta­vien val­ko­ve­nä­läis­ten välissä

18.12.2022 14:00 6
Tilaajille
Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei kuoli yllättäen

Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Vla­di­mir Makei kuoli yl­lät­täen

26.11.2022 20:10 7
Ensimmäiset venäläiset sotilaat saapuneet Valko-Venäjälle osaksi maiden yhteisiä joukkoja

En­sim­mäi­set ve­nä­läi­set so­ti­laat saa­pu­neet Val­ko-Ve­nä­jäl­le osaksi maiden yh­tei­siä jouk­ko­ja

15.10.2022 20:10 20
Lukashenka: Valko-Venäjä ja Venäjä ottavat käyttöön yhteiset alueelliset joukot

Lu­kas­hen­ka: Val­ko-Ve­nä­jä ja Venäjä ottavat käyt­töön yh­tei­set alueel­li­set joukot

10.10.2022 12:37 11
Kolumni: Muutosta tahtoneet valkovenäläiset jäivät yksin
Kolumni

Ko­lum­ni: Muu­tos­ta tah­to­neet val­ko­ve­nä­läi­set jäivät yksin

10.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Liittyykö Valko-Venäjä Putinin hyökkäykseen Ukrainaan? "Valko-Venäjän armeijan taistelukokemus on nolla"

Liit­tyy­kö Val­ko-Ve­nä­jä Putinin hyök­käyk­seen Uk­rai­naan? "Val­ko-Ve­nä­jän ar­mei­jan tais­te­lu­ko­ke­mus on nolla"

23.07.2022 12:13 6
Ukrainan armeija: "Massiivista tulitusta" Valko-Venäjältä kohti Pohjois-Ukrainan Tsernihivin aluetta

Uk­rai­nan ar­mei­ja: "Mas­sii­vis­ta tu­li­tus­ta" Val­ko-Ve­nä­jäl­tä kohti Poh­jois-Uk­rai­nan Tser­ni­hi­vin aluetta

25.06.2022 18:07 14
EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle – koskee lukuisia tuotteita ja 22 puolustushallinnon henkilöä

EU asetti uusia pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – koskee lu­kui­sia tuot­tei­ta ja 22 puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­löä

04.03.2022 18:49
Putinin hyökkäys tappaa siviilejä Harkovassa – Uusista ja vanhoista sotarikoksista aloitettiin tutkinta Haagissa, Lukashenka valehtelee joukoista

Putinin hyök­käys tappaa si­vii­le­jä Har­ko­vas­sa – Uusista ja van­hois­ta so­ta­ri­kok­sis­ta aloi­tet­tiin tut­kin­ta Haa­gis­sa, Lu­kas­hen­ka va­leh­te­lee jou­kois­ta

01.03.2022 13:45 7
Tilaajille
IIHF: Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan toistaiseksi pois jääkiekkoturnauksista – maita ei nähdä Suomessa järjestettävissä MM-kilpailuissa

IIHF: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä sul­je­taan tois­tai­sek­si pois jää­kiek­ko­tur­nauk­sis­ta – maita ei nähdä Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä MM-kil­pai­luis­sa

28.02.2022 22:45 4