Taivaan ilmiöt: Oulun tai­vaal­la nähtiin ai­nut­laa­tui­nen va­lo­il­miö – asian­tun­ti­ja kertoo, mistä oli kyse

Kolumni: Aika kultaa muistot – 1980-lu­kua on pidetty aikana, jolloin olot Suo­mes­sa olivat par­haim­mil­laan

Luitko jo tämän: Kaak­ku­riin ra­ken­tuu muun muassa Rusta ja Stadium Outlet

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Valko-Venäjä
Asiakirjavuoto: Venäjä suunnittelee ottavansa Valko-Venäjän täysin hallintaansa vuoteen 2030 mennessä

Asia­kir­ja­vuo­to: Venäjä suun­nit­te­lee ot­ta­van­sa Val­ko-Ve­nä­jän täysin hal­lin­taan­sa vuoteen 2030 men­nes­sä

21.02.2023 10:09 23
Putin hyväksyi yhteiset sotilaiden koulutuskeskukset Valko-Venäjän kanssa

Putin hy­väk­syi yh­tei­set so­ti­lai­den kou­lu­tus­kes­kuk­set Val­ko-Ve­nä­jän kanssa

31.01.2023 15:00 10
Valko-Venäjä: Ukrainasta ammuttu ohjus on pudonnut Valko-Venäjälle

Val­ko-Ve­nä­jä: Uk­rai­nas­ta ammuttu ohjus on pu­don­nut Val­ko-Ve­nä­jäl­le

29.12.2022 14:49 14
Analyysi: Putin matkustaa kiristämään Lukashenkaa uusiin sotatoimiin Ukrainassa – Itsevaltias kiemurtelee Venäjän ja sotaa kaihtavien valkovenäläisten välissä

Ana­lyy­si: Putin mat­kus­taa ki­ris­tä­mään Lu­kas­hen­kaa uusiin so­ta­toi­miin Uk­rai­nas­sa – It­se­val­tias kie­mur­te­lee Venäjän ja sotaa kaih­ta­vien val­ko­ve­nä­läis­ten välissä

18.12.2022 14:00 6
Tilaajille
Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei kuoli yllättäen

Val­ko-Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­ri Vla­di­mir Makei kuoli yl­lät­täen

26.11.2022 20:10 7
Ensimmäiset venäläiset sotilaat saapuneet Valko-Venäjälle osaksi maiden yhteisiä joukkoja

En­sim­mäi­set ve­nä­läi­set so­ti­laat saa­pu­neet Val­ko-Ve­nä­jäl­le osaksi maiden yh­tei­siä jouk­ko­ja

15.10.2022 20:10 20
Lukashenka: Valko-Venäjä ja Venäjä ottavat käyttöön yhteiset alueelliset joukot

Lu­kas­hen­ka: Val­ko-Ve­nä­jä ja Venäjä ottavat käyt­töön yh­tei­set alueel­li­set joukot

10.10.2022 12:37 11
Kolumni: Muutosta tahtoneet valkovenäläiset jäivät yksin
Kolumni

Ko­lum­ni: Muu­tos­ta tah­to­neet val­ko­ve­nä­läi­set jäivät yksin

10.08.2022 06:00 2
Tilaajille
Liittyykö Valko-Venäjä Putinin hyökkäykseen Ukrainaan? "Valko-Venäjän armeijan taistelukokemus on nolla"

Liit­tyy­kö Val­ko-Ve­nä­jä Putinin hyök­käyk­seen Uk­rai­naan? "Val­ko-Ve­nä­jän ar­mei­jan tais­te­lu­ko­ke­mus on nolla"

23.07.2022 12:13 6
Ukrainan armeija: "Massiivista tulitusta" Valko-Venäjältä kohti Pohjois-Ukrainan Tsernihivin aluetta

Uk­rai­nan ar­mei­ja: "Mas­sii­vis­ta tu­li­tus­ta" Val­ko-Ve­nä­jäl­tä kohti Poh­jois-Uk­rai­nan Tser­ni­hi­vin aluetta

25.06.2022 18:07 14
EU asetti uusia pakotteita Valko-Venäjälle – koskee lukuisia tuotteita ja 22 puolustushallinnon henkilöä

EU asetti uusia pa­kot­tei­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le – koskee lu­kui­sia tuot­tei­ta ja 22 puo­lus­tus­hal­lin­non hen­ki­löä

04.03.2022 18:49
Putinin hyökkäys tappaa siviilejä Harkovassa – Uusista ja vanhoista sotarikoksista aloitettiin tutkinta Haagissa, Lukashenka valehtelee joukoista

Putinin hyök­käys tappaa si­vii­le­jä Har­ko­vas­sa – Uusista ja van­hois­ta so­ta­ri­kok­sis­ta aloi­tet­tiin tut­kin­ta Haa­gis­sa, Lu­kas­hen­ka va­leh­te­lee jou­kois­ta

01.03.2022 13:45 7
Tilaajille
IIHF: Venäjä ja Valko-Venäjä suljetaan toistaiseksi pois jääkiekkoturnauksista – maita ei nähdä Suomessa järjestettävissä MM-kilpailuissa

IIHF: Venäjä ja Val­ko-Ve­nä­jä sul­je­taan tois­tai­sek­si pois jää­kiek­ko­tur­nauk­sis­ta – maita ei nähdä Suo­mes­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä MM-kil­pai­luis­sa

28.02.2022 22:45 4
Britannia: Venäjän ydinasetilanteessa ei ole näkynyt oleellista muutosta

Bri­tan­nia: Venäjän ydin­ase­ti­lan­tees­sa ei ole näkynyt oleel­lis­ta muu­tos­ta

28.02.2022 09:29 10
Valkovenäläisten protesti kestäisi jopa miehityksen – Tsihanouskajan neuvonantaja: "Olen optimisti, vaikka vankilan uhka pakottaa aktivistit maan alle"

Val­ko­ve­nä­läis­ten pro­tes­ti kes­täi­si jopa mie­hi­tyk­sen – Tsi­ha­nous­ka­jan neu­vo­nan­ta­ja: "Olen op­ti­mis­ti, vaikka van­ki­lan uhka pa­kot­taa ak­ti­vis­tit maan alle"

12.02.2022 08:00 3
Tilaajille

Op­po­si­tio­vai­kut­ta­ja Svjat­la­na Tsi­ha­nous­ka­jan puo­li­sol­le peräti 18 vuoden tuomio Val­ko-Ve­nä­jäl­lä

14.12.2021 15:50
Pakolaiskriisi ei näy vielä Lapin rajoilla – "Venäjän viranomaiset ovat tehneet hyvää työtä ja puuttuneet tällaisiin ilmiöihin tehokkaasti"

Pa­ko­lais­krii­si ei näy vielä Lapin ra­joil­la – "Ve­nä­jän vi­ran­omai­set ovat tehneet hyvää työtä ja puut­tu­neet täl­lai­siin il­miöi­hin te­hok­kaas­ti"

20.11.2021 11:30 19
Tilaajille
Analyysi: Lukashenka ja Putin saivat mitä halusivat härskillä hybridipelillä – EU joutuu arvostelun sijasta keskustelemaan heidän kanssaan rajansa turvallisuudesta

Ana­lyy­si: Lu­kas­hen­ka ja Putin saivat mitä ha­lu­si­vat härs­kil­lä hyb­ri­di­pe­lil­lä – EU joutuu ar­vos­te­lun sijasta kes­kus­te­le­maan heidän kans­saan rajansa tur­val­li­suu­des­ta

17.11.2021 19:10 24
Tilaajille
Ei enää vain sota-ajan työkalu – korona ja varautuminen maahantulolla painostamiseen laskeneet kynnystä valmiuslain käyttämiseen

Ei enää vain so­ta-ajan työkalu – korona ja va­rau­tu­mi­nen maa­han­tu­lol­la pai­nos­ta­mi­seen las­ke­neet kyn­nys­tä val­mius­lain käyt­tä­mi­seen

16.11.2021 21:38 1
Tilaajille
Puolan ja Valko-Venäjän rajalla ihmisiä hoitava lääkäri: Potilaat kertovat Valko-Venäjän viranomaisten pahoinpidelleen heitä – "He sanovat, että palauttakaa mieluummin vaikka Irakiin kuin Valko-Venäjälle"

Puolan ja Val­ko-Ve­nä­jän rajalla ihmisiä hoitava lää­kä­ri: Po­ti­laat ker­to­vat Val­ko-Ve­nä­jän vi­ran­omais­ten pa­hoin­pi­del­leen heitä – "He sa­no­vat, että pa­laut­ta­kaa mie­luum­min vaikka Irakiin kuin Val­ko-Ve­nä­jäl­le"

14.11.2021 18:27 11
Tilaajille