Valko-Venäjä
Viimeisin tunti
Lukashenko kiistää oppositioon kohdistuneet sortotoimet Valko-Venäjällä – "He eivät ole tarpeeksi arvokkaita sortotoimenpiteiden täytäntöönpanolle"

Lu­kas­hen­ko kiistää op­po­si­tioon koh­dis­tu­neet sor­to­toi­met Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – "He eivät ole tar­peek­si ar­vok­kai­ta sor­to­toi­men­pi­tei­den täy­tän­töön­pa­nol­le"

20:49 0
Viimeisin 24 tuntia
Olosuhteiden pakosta presidenttikisaan lähtenyt Tsihanouskaja on noussut Valko-Venäjän opposition tähdeksi – ehdokkuuden salliminen saattoi olla virhearvio Lukashenkolta

Olo­suh­tei­den pakosta pre­si­dent­ti­ki­saan läh­te­nyt Tsi­ha­nous­ka­ja on noussut Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tion täh­dek­si – eh­dok­kuu­den sal­li­mi­nen saattoi olla vir­he­ar­vio Lu­kas­hen­kol­ta

08:00 4
Kuukausi
Lukashenko sanoo Valko-Venäjän pidättäneen USA:n kansalaisia

Lu­kas­hen­ko sanoo Val­ko-Ve­nä­jän pi­dät­tä­neen USA:n kan­sa­lai­sia

06.08.2020 20:12 1
Suomen valkovenäläiset vastustavat vaalivilppiä ja suorittavat ovensuukyselyä äänestyspaikalla, vaikka sunnuntain presidentinvaalin tulos lienee selvä – "muutos ei tapahdu yhdessä päivässä"

Suomen val­ko­ve­nä­läi­set vas­tus­ta­vat vaa­li­vilp­piä ja suo­rit­ta­vat oven­suu­ky­se­lyä ää­nes­tys­pai­kal­la, vaikka sun­nun­tain pre­si­den­tin­vaa­lin tulos lienee selvä – "muutos ei tapahdu yhdessä päi­väs­sä"

05.08.2020 18:26 0
Venäläisten palkkasoturien pidätys Valko-Venäjällä oli ilmeisesti presidentti Lukashenkon vaalitemppu – Moskova vaikenee

Ve­nä­läis­ten palk­ka­so­tu­rien pidätys Val­ko-Ve­nä­jäl­lä oli il­mei­ses­ti pre­si­dent­ti Lu­kas­hen­kon vaa­li­temp­pu – Moskova vai­ke­nee

30.07.2020 13:03 3
"Kaduille lähteminen on paras tapa yrittää vaikuttaa" – Valko-Venäjän nuoret vetosivat Helsingissä itsevaltias Lukashenkon kaatamiseksi

"Ka­duil­le läh­te­mi­nen on paras tapa yrittää vai­kut­taa" – Val­ko-Ve­nä­jän nuoret ve­to­si­vat Hel­sin­gis­sä it­se­val­tias Lu­kas­hen­kon kaa­ta­mi­sek­si

19.07.2020 19:10 1
Sadat mielensoittajat valtasivat katuja Minskissä – Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta hylkäsi presidentin haastajien ehdokkuuden elokuun vaaleissa

Sadat mie­len­soit­ta­jat val­ta­si­vat katuja Mins­kis­sä – Val­ko-Ve­nä­jän kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta hylkäsi pre­si­den­tin haas­ta­jien eh­dok­kuu­den elokuun vaa­leis­sa

14.07.2020 22:39 0
Lukashenko eliminoi haastajat ennen vaaleja – Valko-Venäjän presidentin kannatus on laskenut koronaviruspandemiassa, koska kansalaiset joutuivat itse ottamaan vastuuta ja haalivat varusteita sairaaloille

Lu­kas­hen­ko eli­mi­noi haas­ta­jat ennen vaaleja – Val­ko-Ve­nä­jän pre­si­den­tin kan­na­tus on las­ke­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mias­sa, koska kan­sa­lai­set jou­tui­vat itse ot­ta­maan vas­tuu­ta ja haa­li­vat va­rus­tei­ta sai­raa­loil­le

12.07.2020 18:13 0
Vanhemmat
"Valko-Venäjälle tulee miespresidentti" – Euroopan kummajaiselle on tiedossa kuudes kausi Lukashenkoa elokuun vaaleissa

"Val­ko-Ve­nä­jäl­le tulee miesp­re­si­dent­ti" – Eu­roo­pan kum­ma­jai­sel­le on tie­dos­sa kuudes kausi Lu­kas­hen­koa elokuun vaa­leis­sa

07.06.2020 17:00 0