Asuminen: Oulun Lip­po­ran­nan kort­te­lis­ta löytyi poik­keuk­sel­li­nen ma­ja­paik­ka, joka pois­tet­tiin käytön puut­teen vuoksi

Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Tuulivoima: Vesa Hakola tietää, mitkä ovat maan­omis­ta­jan su­den­kuo­pat tuu­li­puis­to­jen suhteen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Alakylä
Niko Vihelän taistelu rantatontin puolesta jakaa Oulun kuntapäättäjiä: Sai sittenkin luvan rakentaa Alakylään tulvavaarasta huolimatta

Niko Vihelän tais­te­lu ran­ta­ton­tin puo­les­ta jakaa Oulun kun­ta­päät­tä­jiä: Sai sit­ten­kin luvan ra­ken­taa Ala­ky­lään tul­va­vaa­ras­ta huo­li­mat­ta

07.11.2023 05:00 156
Tilaajille
Uusi kahden kilometrin mittainen pyörätie suunnitteilla Kiimingin Alakylään

Uusi kahden ki­lo­met­rin mit­tai­nen pyö­rä­tie suun­nit­teil­la Kii­min­gin Ala­ky­lään

24.10.2023 14:41 5
Tilaajille
Tulipalo tuhosi Kiimingin Alakylän koulun kolme vuotta sitten – nyt paikalle aletaan rakentaa uutta koulurakennusta

Tu­li­pa­lo tuhosi Kii­min­gin Ala­ky­län koulun kolme vuotta sitten – nyt pai­kal­le aletaan ra­ken­taa uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta

07.08.2023 19:28 3
Tilaajille
Omakotitalo paloi Kiimingin Alakylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

24.12.2022 19:56 2
Tuhannet jäälyhdyt loistivat lauantaina Kiimingin kylillä Anna valosi loistaa -tapahtumassa

Tu­han­net jää­lyh­dyt lois­ti­vat lauan­tai­na Kii­min­gin kylillä Anna valosi loistaa -ta­pah­tu­mas­sa

17.12.2022 20:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala­ky­län pyö­rä­tie huolena jo vuosia

24.08.2022 06:00 3
Tilaajille
Aution sillan viimeistelytyöt alkavat Kiimingissä kesäkuun lopussa – silta on suljettu töiden ajan

Aution sillan vii­meis­te­ly­työt alkavat Kii­min­gis­sä ke­sä­kuun lopussa – silta on sul­jet­tu töiden ajan

07.06.2022 14:36
Kiipeily koukutti oululaisen Markus Huhtalan – viikonloppuna hän kilvoittelee Euroopan parhaiden kiipeilijöiden kanssa Kiimingin Alakylässä

Kii­pei­ly kou­kut­ti ou­lu­lai­sen Markus Huh­ta­lan – vii­kon­lop­pu­na hän kil­voit­te­lee Eu­roo­pan par­hai­den kii­pei­li­jöi­den kanssa Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

18.02.2022 06:35 1
Alakylässä, Haipuskylässä ja Tirinkylässä Kiimingissä palavat ensi lauantaina lukemattomat jäälyhdyt

Ala­ky­läs­sä, Hai­pus­ky­läs­sä ja Ti­rin­ky­läs­sä Kii­min­gis­sä palavat ensi lauan­tai­na lu­ke­mat­to­mat jää­lyh­dyt

04.12.2021 17:22 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alakylä tar­vit­see oikean koulun pa­la­neen tilalle – jos pel­leil­lään vuosi, pari, odo­tus­ai­ka ilman lii­kun­ta­ti­lo­ja sekä kun­nol­li­sia opetus- ja ruo­kai­lu­ti­lo­ja käy koh­tuut­to­mak­si

12.10.2020 06:30 6
Tilaajille