Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ainolan puisto
Hupisaarilla sirutettiin satoja kalanpoikasia – Taimenten tilanne on syksyllä erityisen jännittävä, sanoo tutkija

Hu­pi­saa­ril­la si­ru­tet­tiin satoja ka­lan­poi­ka­sia – Tai­men­ten tilanne on syk­syl­lä eri­tyi­sen jän­nit­tä­vä, sanoo tutkija

31.08.2023 18:13 3
Tilaajille
Hupisaaret palkittiin kansainvälisellä tunnustuksella

Hu­pi­saa­ret pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­sel­lä tun­nus­tuk­sel­la

17.08.2023 15:09 12
Oululaisten lempipuistossa touhuaa joukko luontoa rakastavia ihmisiä – Viheralueita hoitava Saila Määttä suosii kasvilajeja, jotka ovat hyväksi Hupisaarten luonnolle

Ou­lu­lais­ten lem­pi­puis­tos­sa touhuaa joukko luontoa ra­kas­ta­via ihmisiä – ­Vi­he­ra­luei­ta hoitava Saila Määttä suosii kas­vi­la­je­ja, jotka ovat hyväksi Hu­pi­saar­ten luon­nol­le

04.08.2023 18:00 5
Tilaajille
ELY-keskus päätti suojella Ainolan puiston ja rakennuksen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suojelua

ELY-kes­kus päätti suo­jel­la Ainolan puiston ja ra­ken­nuk­sen – kaksi vanhaa koulua jäi ilman suo­je­lua

21.06.2023 15:13 2
Valitukset Ainolan myymisestä ovat menossa nurin Oulun kaupunginhallituksessa – myös kauppaopiston rakennuksen kaavasta tehdyt valitukset on sen mielestä hylättävä

Va­li­tuk­set Ainolan myy­mi­ses­tä ovat menossa nurin Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa – myös kaup­pa­opis­ton ra­ken­nuk­sen kaa­vas­ta tehdyt va­li­tuk­set on sen mie­les­tä hy­lät­tä­vä

01.05.2023 18:00 71
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on Ainolan puiston tu­le­vai­suus?

17.04.2023 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka käy ou­lu­lais­ten olo­huo­neel­le yk­si­tyis­tä­mis­huu­mas­sa?

01.04.2023 06:00 18
Tilaajille
"Minusta on järkyttävää, että Oulun kaupunki toimii tällä tavalla" – Kaj Åströmin mielestä Ainola-kauppa on väärin, sillä se ei noudata Åströmien suvun lahjakirjan ehtoja

"Mi­nus­ta on jär­kyt­tä­vää, että Oulun kau­pun­ki toimii tällä ta­val­la" – Kaj Å­strö­min mie­les­tä Ai­no­la-kaup­pa on väärin, sillä se ei noudata Å­strö­mien suvun lah­ja­kir­jan ehtoja

24.03.2023 22:15 161
Tilaajille
Oulussa juhannusta vietettiin poikkeuksellisissa helteissä, mutta kuinka kolea keskikesä tavallisesti on? Vertaa tästä viime vuosien juhannussäitä

Oulussa ju­han­nus­ta vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sis­sa hel­teis­sä, mutta kuinka kolea kes­ki­ke­sä ta­val­li­ses­ti on? Vertaa tästä viime vuosien ju­han­nus­säi­tä

26.06.2022 20:40 1
Tilaajille
Oulussa opetettiin aikuisia maahanmuuttajia pyöräilemään –  monella Suomeen muuttaneella ei ole aiempaa kokemusta pyöräilystä

Oulussa ope­tet­tiin ai­kui­sia maa­han­muut­ta­jia pyö­räi­le­mään –  ­mo­nel­la Suomeen muut­ta­neel­la ei ole aiempaa ko­ke­mus­ta pyö­räi­lys­tä

03.06.2022 16:00 7
Tilaajille
Oulun kaupunginhallitus: Ainolan museo ja tontti eivät tarvitse nykyistä tiukempaa suojelua

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus: Ainolan museo ja tontti eivät tar­vit­se ny­kyis­tä tiu­kem­paa suo­je­lua

19.04.2022 22:40 11
Tilaajille
Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bändinnimi, mutta se on myös oululaisten vallitseva asenne kaikkea mahdollista uutta kehitystä kohtaan
Kolumni

Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bän­din­ni­mi, mutta se on myös ou­lu­lais­ten val­lit­se­va asenne kaikkea mah­dol­lis­ta uutta ke­hi­tys­tä kohtaan

23.03.2022 15:26 142
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun muis­to­ja 1950-lu­vul­ta – aseman au­kiol­la pe­la­sim­me ne­li­maa­lia ja kul­jim­me ta­lois­sa, joista saattoi saada joskus pi­pa­rei­ta

29.11.2021 04:30
Tilaajille
Ainolan puiston koristeelliset puutalot leijuivat savuna historiaan

Ainolan puiston ko­ris­teel­li­set puu­ta­lot lei­jui­vat savuna his­to­riaan

17.09.2021 19:00 5
Tilaajille