Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Ylikiiminki
Puolustusvoimien laitesuojien tekoon Conlogille Ylikiiminkiin kymmeniä työpaikkoja – "Nato on mahdollisuus, mutta se ei ole automaatti"

Puo­lus­tus­voi­mien lai­te­suo­jien tekoon Con­lo­gil­le Yli­kii­min­kiin kym­me­niä työ­paik­ko­ja – "Nato on mah­dol­li­suus, mutta se ei ole au­to­maat­ti"

25.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Työn sankari Ylikiimingin hankien keskeltä – skeet-ampuja Marjut Heinonen, 46, luovii taitavasti siviilitöiden ja huippu-urheilun sekamelskassa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

Työn sankari Yli­kii­min­gin hankien kes­kel­tä – skeet-am­pu­ja Marjut Hei­no­nen, 46, luovii tai­ta­vas­ti si­vii­li­töi­den ja huip­pu-ur­hei­lun se­ka­mels­kas­sa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

06.02.2023 08:00 4
Tilaajille
Ylikiimingin kalastuskunnalle tunnustusta luonnon monimuotoisuuden tukemisesta – kunnostanut myös reittejä kalastuspaikoille

Yli­kii­min­gin ka­las­tus­kun­nal­le tun­nus­tus­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­ses­ta – ­kun­nos­ta­nut myös reit­te­jä ka­las­tus­pai­koil­le

26.01.2023 13:04 5
Mies huomasi toisen miehen ajavan omalla autollaan ja lähti taksilla perään, joutui puukotetuksi Ylikiimingissä – puukottajalle vankeutta tapon yrityksestä

Mies huomasi toisen miehen ajavan omalla au­tol­laan ja lähti tak­sil­la perään, joutui puu­ko­te­tuk­si Yli­kii­min­gis­sä – ­puu­kot­ta­jal­le van­keut­ta tapon yri­tyk­ses­tä

25.01.2023 11:45 11
Tilaajille
Sata vuotta täyttävä Ylikiimingin Nuijamiehet on kylän ylpeydenaihe, joka liikuttaa niin nuoria kuin vanhoja – "En osaisi kuvitella itseäni oululaiseen seuraan"

Sata vuotta täyt­tä­vä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het on kylän yl­pey­de­nai­he, joka lii­kut­taa niin nuoria kuin vanhoja – "En osaisi ku­vi­tel­la itseäni ou­lu­lai­seen seu­raan"

07.12.2022 17:57 2
Tilaajille
Auto suistui ojaan ja pyörähti kattonsa kautta Ylikiimingissä

Auto suistui ojaan ja pyö­räh­ti kat­ton­sa kautta Yli­kii­min­gis­sä

27.10.2022 06:38 5
Pakettiauto kaatui ulosajossa kyljelleen Ylikiimingissä – kyydissä olleet vietiin tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to kaatui ulos­ajos­sa kyl­jel­leen Yli­kii­min­gis­sä – kyy­dis­sä olleet vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

20.10.2022 15:18 6
Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n konkurssipesä laittamassa yhdistyksen Havula-kiinteistön myyntiin – valtionkonttori hakee yhdistykseltä lähes 100 000 euron saatavia

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n kon­kurs­si­pe­sä lait­ta­mas­sa yh­dis­tyk­sen Ha­vu­la-kiin­teis­tön myyn­tiin – val­tion­kont­to­ri hakee yh­dis­tyk­sel­tä lähes 100 000 euron saa­ta­via

20.10.2022 12:17 4
Tilaajille
Parikymppinen mies puukotti tuttuansa Ylikiimingissä

Pa­ri­kymp­pi­nen mies puu­kot­ti tut­tuan­sa Yli­kii­min­gis­sä

11.10.2022 10:34 2
Lisää tuulivoimaa vireillä Oulun Ylikiiminkiin Mustallesuolle

Lisää tuu­li­voi­maa vi­reil­lä Oulun Yli­kii­min­kiin Mus­tal­le­suol­le

20.09.2022 19:42 6
Tilaajille
Oululainen Jaana Annunen huomasi tehneensä sopimuksen pörssisähköstä vasta, kun 400 euron lasku yllätti – näin saat mahdollisimman hyvän sähkösopimuksen

Ou­lu­lai­nen Jaana Annunen huomasi teh­neen­sä so­pi­muk­sen pörs­si­säh­kös­tä vasta, kun 400 euron lasku yllätti – näin saat mah­dol­li­sim­man hyvän säh­kö­so­pi­muk­sen

11.09.2022 12:00 15
Tilaajille
"Armeija-aika sai toden tunnun" – kutsuntoihinsa valmistautuva ylikiiminkiläinen Eevert Nikula uskoo ikäluokkansa näkevän puolustusvalmiuden entistä tärkeämpänä

"Ar­mei­ja-ai­ka sai toden tunnun" – ­kut­sun­toi­hin­sa val­mis­tau­tu­va yli­kii­min­ki­läi­nen Eevert Nikula uskoo ikä­luok­kan­sa näkevän puo­lus­tus­val­miu­den entistä tär­keäm­pä­nä

10.09.2022 13:00 6
Tilaajille
Iäkästä naista etsitty maastosta Oulussa Koitelinkosken lähistöllä, poliisi pyytää yleisöhavaintoja

Iäkästä naista etsitty maas­tos­ta Oulussa Koi­te­lin­kos­ken lä­his­töl­lä, poliisi pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja

10.09.2022 20:07
Pihalla puuhailleen pikkulapsen sormi jäi jumiin metalliputkeen, pelastuslaitos tuli hätiin

Pihalla puu­hail­leen pik­ku­lap­sen sormi jäi jumiin me­tal­li­put­keen, pe­las­tus­lai­tos tuli hätiin

16.08.2022 17:17
Rahaa riittää vain vilkkaille teille – kävimme Oulussa katsomassa, miten soratien kunnostuksessa voidaan säästää

Rahaa riittää vain vilk­kail­le teille – kävimme Oulussa kat­so­mas­sa, miten so­ra­tien kun­nos­tuk­ses­sa voidaan säästää

19.07.2022 19:00 21
Tilaajille
Vanhalla sukutilalla Ylikiimingissä riittää lääniä puutarhaharrastukseen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaativat kastelua lähes päivittäin

Van­hal­la su­ku­ti­lal­la Yli­kii­min­gis­sä riittää lääniä puu­tar­ha­har­ras­tuk­seen – emäntä poistuu harvoin kotoa, koska kukat ja kasvit vaa­ti­vat kas­te­lua lähes päi­vit­täin

24.06.2022 17:49 5
Tilaajille
Oululainen venetehdas aikoo palkata kymmeniä työntekijöitä ja lisätä tuotantoa rajusti – "Tehdas on ollut yksi Suomen parhaiten pidetyistä salaisuuksista", sanoo toimitusjohtajana aloittanut Diili-voittaja

Ou­lu­lai­nen ve­ne­teh­das aikoo palkata kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä ja lisätä tuo­tan­toa rajusti – "Tehdas on ollut yksi Suomen par­hai­ten pi­de­tyis­tä sa­lai­suuk­sis­ta", sanoo toi­mi­tus­joh­ta­ja­na aloit­ta­nut Dii­li-voit­ta­ja

04.06.2022 18:00 24
Tilaajille
Kun suurpeto tassuttelee pihapiirissä, Janne Perätalo kiiruhtaa paikalle – kevät on petoyhdyshenkilölle vuoden kiireisintä sesonkia

Kun suur­pe­to tas­sut­te­lee pi­ha­pii­ris­sä, Janne Pe­rä­ta­lo kii­ruh­taa pai­kal­le – kevät on pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le vuoden kii­rei­sin­tä se­son­kia

15.04.2022 06:25
Postipalvelujen mylläys Oulussa jatkuu: Myllyojalla ja Ylikiimingissä palvelupiste korvataan automaatilla

Pos­ti­pal­ve­lu­jen mylläys Oulussa jatkuu: Myl­ly­ojal­la ja Yli­kii­min­gis­sä pal­ve­lu­pis­te kor­va­taan au­to­maa­til­la

19.01.2022 12:32 39
Tilaajille