Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ylikiiminki
Humalainen kuljettaja kaahasi kymmeniä kilometrejä poliiseja pakoon Ylikiimingissä

Hu­ma­lai­nen kul­jet­ta­ja kaahasi kym­me­niä ki­lo­met­re­jä po­lii­se­ja pakoon Yli­kii­min­gis­sä

10.08.2023 20:31 14
Sivullisen ansiokas toiminta pelasti Kiiminkijoen virran vietäväksi joutuneen uimarin Ylikiimingissä

Si­vul­li­sen an­sio­kas toi­min­ta pelasti Kii­min­ki­joen virran vie­tä­väk­si jou­tu­neen uimarin Yli­kii­min­gis­sä

06.08.2023 17:33
Kihokista maksetaan kerääjälle nyt 48 euroa kilolta, enemmänkin – Lihansyöjäkasvia otetaan nyt ensimmäistä kertaa vastaan Oulussa

Ki­ho­kis­ta mak­se­taan ke­rää­jäl­le nyt 48 euroa ki­lol­ta, enem­män­kin – Li­han­syö­jä­kas­via otetaan nyt en­sim­mäis­tä kertaa vastaan Oulussa

11.07.2023 12:00 6
Tilaajille
Ylikiiminkiläisellä Marjut Heinosella ikimuistoinen juhannus Puolassa: Suomen ennätys uusiksi huippusuorituksella

Yli­kii­min­ki­läi­sel­lä Marjut Hei­no­sel­la iki­muis­toi­nen ju­han­nus Puo­las­sa: Suomen ennätys uusiksi huip­pu­suo­ri­tuk­sel­la

25.06.2023 20:57 2
Tilaajille
Tuleeko seuraava Suomen valloittava jäätelömerkki Muhokselta? Jäätelön valmistus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

Tuleeko seu­raa­va Suomen val­loit­ta­va jää­te­lö­merk­ki Mu­hok­sel­ta? Jää­te­lön val­mis­tus on kovaa työtä, jossa pitää koko ajan keksiä uusia ideoita

24.06.2023 06:00 14
Tilaajille
Ylikiimingissä on kissa puussa – palokunta saapuu paikalle iltapäivällä

Yli­kii­min­gis­sä on kissa puussa – pa­lo­kun­ta saapuu pai­kal­le il­ta­päi­väl­lä

12.06.2023 10:01 16
Kaleva oli mukana Seppo Määtän ensimmäisellä virallisella visiitillä Ylikiiminkiin – Kaupunginjohtajan kesäkiertue polkaistiin käyntiin haitarimusiikin saattelemana

Kaleva oli mukana Seppo Määtän en­sim­mäi­sel­lä vi­ral­li­sel­la vi­sii­til­lä Yli­kii­min­kiin – Kau­pun­gin­joh­ta­jan ke­sä­kier­tue pol­kais­tiin käyn­tiin hai­ta­ri­mu­sii­kin saat­te­le­ma­na

09.06.2023 09:55 6
Tilaajille
Kiiminkijokimelonta järjestetään kesäkuun toisena lauantaina Ylikiimingissä

Kii­min­ki­jo­ki­me­lon­ta jär­jes­te­tään ke­sä­kuun toisena lauan­tai­na Yli­kii­min­gis­sä

23.05.2023 12:26 1
Olavi Henttunen tarttuu porakoneeseen, ja kohta ämpäriin virtaa makeaa superjuomaa – Yhdestä koivusta voi saada jopa 500 litran sadon

Olavi Hent­tu­nen tarttuu po­ra­ko­nee­seen, ja kohta äm­pä­riin virtaa makeaa su­per­juo­maa – Yhdestä koi­vus­ta voi saada jopa 500 litran sadon

09.05.2023 14:32 9
Poliisi: Lapsi joutui veden varaan Ylikiimingissä, uhri viety jatkohoitoon

Po­lii­si: Lapsi joutui veden varaan Yli­kii­min­gis­sä, uhri viety jat­ko­hoi­toon

17.04.2023 17:01
Nopea toiminta esti tulipalon leviämisen omakotitaloon Kiimingin Alakylässä, yksi loukkaantui alkusammutuksen yhteydessä

Nopea toi­min­ta esti tu­li­pa­lon le­viä­mi­sen oma­ko­ti­ta­loon Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä, yksi louk­kaan­tui al­ku­sam­mu­tuk­sen yh­tey­des­sä

05.04.2023 19:51 1
Puolustusvoimien laitesuojien tekoon Conlogille Ylikiiminkiin kymmeniä työpaikkoja – "Nato on mahdollisuus, mutta se ei ole automaatti"

Puo­lus­tus­voi­mien lai­te­suo­jien tekoon Con­lo­gil­le Yli­kii­min­kiin kym­me­niä työ­paik­ko­ja – "Nato on mah­dol­li­suus, mutta se ei ole au­to­maat­ti"

25.02.2023 05:00 9
Tilaajille
Työn sankari Ylikiimingin hankien keskeltä – skeet-ampuja Marjut Heinonen, 46, luovii taitavasti siviilitöiden ja huippu-urheilun sekamelskassa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

Työn sankari Yli­kii­min­gin hankien kes­kel­tä – skeet-am­pu­ja Marjut Hei­no­nen, 46, luovii tai­ta­vas­ti si­vii­li­töi­den ja huip­pu-ur­hei­lun se­ka­mels­kas­sa: "Hieman pöljä pitää olla, kun tätä tekee"

06.02.2023 08:00 4
Tilaajille
Ylikiimingin kalastuskunnalle tunnustusta luonnon monimuotoisuuden tukemisesta – kunnostanut myös reittejä kalastuspaikoille

Yli­kii­min­gin ka­las­tus­kun­nal­le tun­nus­tus­ta luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den tu­ke­mi­ses­ta – ­kun­nos­ta­nut myös reit­te­jä ka­las­tus­pai­koil­le

26.01.2023 13:04 5
Mies huomasi toisen miehen ajavan omalla autollaan ja lähti taksilla perään, joutui puukotetuksi Ylikiimingissä – puukottajalle vankeutta tapon yrityksestä

Mies huomasi toisen miehen ajavan omalla au­tol­laan ja lähti tak­sil­la perään, joutui puu­ko­te­tuk­si Yli­kii­min­gis­sä – ­puu­kot­ta­jal­le van­keut­ta tapon yri­tyk­ses­tä

25.01.2023 11:45 11
Tilaajille
Sata vuotta täyttävä Ylikiimingin Nuijamiehet on kylän ylpeydenaihe, joka liikuttaa niin nuoria kuin vanhoja – "En osaisi kuvitella itseäni oululaiseen seuraan"

Sata vuotta täyt­tä­vä Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het on kylän yl­pey­de­nai­he, joka lii­kut­taa niin nuoria kuin vanhoja – "En osaisi ku­vi­tel­la itseäni ou­lu­lai­seen seu­raan"

07.12.2022 17:57 2
Tilaajille
Auto suistui ojaan ja pyörähti kattonsa kautta Ylikiimingissä

Auto suistui ojaan ja pyö­räh­ti kat­ton­sa kautta Yli­kii­min­gis­sä

27.10.2022 06:38 5
Pakettiauto kaatui ulosajossa kyljelleen Ylikiimingissä – kyydissä olleet vietiin tarkastettavaksi sairaalaan

Pa­ket­ti­au­to kaatui ulos­ajos­sa kyl­jel­leen Yli­kii­min­gis­sä – kyy­dis­sä olleet vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

20.10.2022 15:18 6
Ylikiimingin Omaishoitajat ry:n konkurssipesä laittamassa yhdistyksen Havula-kiinteistön myyntiin – valtionkonttori hakee yhdistykseltä lähes 100 000 euron saatavia

Yli­kii­min­gin Omais­hoi­ta­jat ry:n kon­kurs­si­pe­sä lait­ta­mas­sa yh­dis­tyk­sen Ha­vu­la-kiin­teis­tön myyn­tiin – val­tion­kont­to­ri hakee yh­dis­tyk­sel­tä lähes 100 000 euron saa­ta­via

20.10.2022 12:17 4
Tilaajille
Parikymppinen mies puukotti tuttuansa Ylikiimingissä

Pa­ri­kymp­pi­nen mies puu­kot­ti tut­tuan­sa Yli­kii­min­gis­sä

11.10.2022 10:34 2