Vihapuhe: Lauri Nikula antoi tör­ky­pu­heen virrata vuosia, kunnes mitta tuli täyteen

Ruoka: Ou­lu­lais­ten ba­naa­nit kyp­sy­vät Van­taal­la

Harrastukset: Suo­si­tuil­le ke­ra­miik­ka­kurs­seil­le pääsee Oulussa vain tuu­ril­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Värttö
Koivurannan kahvila on ensimmäistä talvea auki iltaruokaravintolana – Yrityksen toisensa perään perustanut Pekka Selin kertoo, miten hänestä tuli ravintoloitsija

Koi­vu­ran­nan kahvila on en­sim­mäis­tä talvea auki il­ta­ruo­ka­ra­vin­to­la­na – Yri­tyk­sen toi­sen­sa perään pe­rus­ta­nut Pekka Selin kertoo, miten hänestä tuli ra­vin­to­loit­si­ja

19.11.2023 05:00 35
Tilaajille
Oulun vedensaanti seisoo pattitilanteessa – Hintan vesilaitosta ei voi valituksen takia laajentaa eikä huonoon kuntoon päässeitä vesilaitoksia korjata ennen laajennusta

Oulun ve­den­saan­ti seisoo pat­ti­ti­lan­tees­sa – Hintan ve­si­lai­tos­ta ei voi va­li­tuk­sen takia laa­jen­taa eikä huonoon kuntoon pääs­sei­tä ve­si­lai­tok­sia korjata ennen laa­jen­nus­ta

09.10.2023 05:00 54
Tilaajille
Ensin kadutti, kun Viitalat muuttivat omakotitalosta kerrostaloon, mutta nyt Värtön koti on täydellinen – Kaarlo kosi Terttua heti ensitapaamisella, kun näki tämän sääret

Ensin ka­dut­ti, kun Vii­ta­lat muut­ti­vat oma­ko­ti­ta­los­ta ker­ros­ta­loon, mutta nyt Värtön koti on täy­del­li­nen – Kaarlo kosi Terttua heti en­si­ta­paa­mi­sel­la, kun näki tämän sääret

05.08.2023 05:00 9
Tilaajille
Oululaisille on jaettu koteihin lehtisiä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laadusta – "Talousvesi on laadultaan moitteetonta"

Ou­lu­lai­sil­le on jaettu ko­tei­hin leh­ti­siä, joissa on väärää tietoa Oulun veden laa­dus­ta – "Ta­lous­ve­si on laa­dul­taan moit­tee­ton­ta"

16.01.2023 15:49 48
Isossa kerrostaloyhtiössä Värtössä rakennetaan runsaasti latauspaikkoja sähköautoille – päätös rakentamisesta saatiin aikaiseksi nopeasti ja ilman vääntöä

Isossa ker­ros­ta­lo­yh­tiös­sä Vär­tös­sä ra­ken­ne­taan run­saas­ti la­taus­paik­ko­ja säh­kö­au­toil­le – ­pää­tös ra­ken­ta­mi­ses­ta saatiin ai­kai­sek­si no­peas­ti ja ilman vääntöä

16.06.2022 18:00 23
Tilaajille
Oululainen abiturientti muutti omilleen kirjoitusten ajaksi – väliaikainen opiskelukämppä sisustettiin pienellä budjetilla

Ou­lu­lai­nen abi­tu­rient­ti muutti omil­leen kir­joi­tus­ten ajaksi – vä­li­ai­kai­nen opis­ke­lu­kämp­pä si­sus­tet­tiin pie­nel­lä bud­je­til­la

29.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Muhoksella kirkkosaaren uimarannalla todettu runsaasti sinilevää tiistaina– ympäristötoimi muistuttaa seuraamaan tiedotusta ja välttämään uimista tarvittaessa

Mu­hok­sel­la kirk­ko­saa­ren ui­ma­ran­nal­la todettu run­saas­ti si­ni­le­vää tiis­tai­na– ym­pä­ris­tö­toi­mi muis­tut­taa seu­raa­maan tie­do­tus­ta ja vält­tä­mään uimista tar­vit­taes­sa

30.07.2021 12:19
Oulun Energia aloitti mittavan kaukolämmön runkolinjan rakennustyön Värtön, Peltolan ja Kontinkankaan alueilla

Oulun Energia aloitti mit­ta­van kau­ko­läm­mön run­ko­lin­jan ra­ken­nus­työn Värtön, Pel­to­lan ja Kon­tin­kan­kaan alueil­la

17.06.2020 11:11
Oulun kaupunki huutokauppaa hulppeita omakotitontteja, kolme Maikkulasta ja viisi Värtöstä – Vuoden aikana omakotirakentajille kaikkiaan 109 tonttia

Oulun kau­pun­ki huu­to­kaup­paa hulp­pei­ta oma­ko­ti­tont­te­ja, kolme Maik­ku­las­ta ja viisi Vär­tös­tä – Vuoden aikana oma­ko­ti­ra­ken­ta­jil­le kaik­kiaan 109 tonttia

09.06.2020 17:40
Tilaajille