Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Valtatie 4

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­tis­ten ramp­pien sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Poh­jan­tiel­lä

31.05.2021 13:11 5

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­si­ramp­pien pa­ran­ta­mi­nen käyn­nis­tyy Oulussa – Oulun ja Kemin välinen Ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

03.03.2021 11:50 17

Raskas ajo­neu­vo ai­heut­taa haittaa lii­ken­teel­le ne­los­tiel­lä

01.02.2021 16:13

Kii­min­ki­joen silta odottaa pääl­lys­te­ase­mien avau­tu­mis­ta – pro­jek­ti val­mis­tuu vasta kuu­kau­sien päästä

19.01.2021 10:32 22
Tilaajille

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:14 4

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­työt ete­ne­vät – Maks­nie­men ali­kul­kusil­lal­la otetaan käyt­töön kier­to­tie

14.05.2020 22:38 2