Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Valtatie 4
Oulun seutu nousemassa kaupunkisolmukohdaksi
Kolumni

Oulun seutu nou­se­mas­sa kau­pun­ki­sol­mu­koh­dak­si

18.02.2022 06:00 29
Tilaajille
Rikkoutunut säiliöauto aiheutti haittaa Nelostien liittymässä Haukiputaalla, paikalla oli liikenteen ohjaus

Rik­kou­tu­nut säi­liö­au­to ai­heut­ti haittaa Ne­los­tien liit­ty­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­la, pai­kal­la oli lii­ken­teen ohjaus

26.01.2022 16:44
Pohjois-Suomi jää huomiotta Väyläviraston ohjelmaluonnoksessa – kunnat vaativat muutoksia

Poh­jois-Suo­mi jää huo­miot­ta Väy­lä­vi­ras­ton oh­jel­ma­luon­nok­ses­sa – kunnat vaa­ti­vat muu­tok­sia

03.09.2021 19:37 19
Nelostien pohjoiseen menevä liikenne ohjataan kiertotielle Kiiminkijoen sillan päällystystöiden vuoksi

Ne­los­tien poh­joi­seen menevä lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tiel­le Kii­min­ki­joen sillan pääl­lys­tys­töi­den vuoksi

12.07.2021 09:59 4
Iskon eritasoliittymän läntisten ramppien siltatyöt käynnistyvät Pohjantiellä

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­tis­ten ramp­pien sil­ta­työt käyn­nis­ty­vät Poh­jan­tiel­lä

31.05.2021 13:11 5
Iskon eritasoliittymän länsiramppien parantaminen käynnistyy Oulussa – Oulun ja Kemin välinen Nelostien hanke lähenee loppuaan

Iskon eri­ta­so­liit­ty­män län­si­ramp­pien pa­ran­ta­mi­nen käyn­nis­tyy Oulussa – Oulun ja Kemin välinen Ne­los­tien hanke lähenee lop­puaan

03.03.2021 11:50 17

Raskas ajo­neu­vo ai­heut­taa haittaa lii­ken­teel­le ne­los­tiel­lä

01.02.2021 16:13
Kiiminkijoen silta odottaa päällysteasemien avautumista – projekti valmistuu vasta kuukausien päästä

Kii­min­ki­joen silta odottaa pääl­lys­te­ase­mien avau­tu­mis­ta – pro­jek­ti val­mis­tuu vasta kuu­kau­sien päästä

19.01.2021 10:32 22
Tilaajille
Valtatie 4:n parannusurakka etenee – ensimmäinen Oulujoen ylittävä silta valmistuu tämän ja ensi viikon aikana

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­urak­ka etenee – en­sim­mäi­nen Ou­lu­joen ylit­tä­vä silta val­mis­tuu tämän ja ensi viikon aikana

19.08.2020 10:14 4

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­työt ete­ne­vät – Maks­nie­men ali­kul­kusil­lal­la otetaan käyt­töön kier­to­tie

14.05.2020 22:38 2