Poh­jois-Suo­mi jää huo­miot­ta Väy­lä­vi­ras­ton oh­jel­ma­luon­nok­ses­sa – kunnat vaa­ti­vat muu­tok­sia

Valtatie 4:n Pulkkila–Haurukylä -osuuden uudistukset olisi pohjoisten kuntien yhteislausunnon mukaan lisättävä investointiohjelmaan.
Valtatie 4:n Pulkkila–Haurukylä -osuuden uudistukset olisi pohjoisten kuntien yhteislausunnon mukaan lisättävä investointiohjelmaan.
Kuva: Sari Kihnula

Lausuntokierroksella oleva valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029 on saanut kriittisen lausunnon Oulun kaupunkiseudun kunnilta. Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Muhos, Oulu ja Tyrnävä tuovat yhteisessä lausunnossaan esille, kuinka investointiohjelmassa ei huomioida Pohjois-Suomen ja Oulun kaupunkiseudun tarpeita. Suurin osa luonnoksen hankkeista sijoittuu Etelä- ja Itä-Suomeen.

Investointiohjelmassa 2022–2029 ratahankkeet keskittyvät Helsingin ja Tampereen välille: alue nielee luonnoksessa yli 56 prosenttia rataverkon investoinneista. Kuntien lausunnossa investointiohjelmaan vaaditaan sisällytettäväksi ainakin Liminka–Oulu kaksoisraiteen toteuttamista sekä Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittämistä.

Keskeisimmät ohjelmaluonnoksen ongelmat ovat Suomen pääradan ja Valtatie 4:n kehitystöiden puuttuminen Pohjois-Suomen osalta. Näiden osuuksien huomiotta jättäminen voi heikentää Pohjois-Suomen saavutettavuutta, ei vastaa elinkeinoelämän tarpeisiin tai tue kestävää liikkumista ja ilmastotavoitteita.

Valtatie 4:n osalta erityisen tärkeitä investointisuunnitelmaan sisällytettäviä osuuksia olisivat Pulkkilan ja Haurukylän väli, jonka uudistustoimenpiteiden selvitys valmistui elokuussa, sekä Oulun ja Kemin välinen osuus. Oulu-Kemi -osuuden suuret ajoittaiset liikennemäärät, etenkin Oulun kohdalla, tekevät tieosuuden kehitystöistä välttämättömiä.

Kunnat katsovat, ettei investointisuunnitelma vastaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne 12:n tavoitteita saavutettavuuden, kestävyyden, tehokkuuden tai ilmastotavoitteiden osalta.