Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Välivainion kaksoissurma
Välivainion henkirikostutkinta valmistui: Mies ampui ensin toisen miehen terassilla – hetkeä myöhemmin hän surmasi puolisonsa sisätiloissa

Vä­li­vai­nion hen­ki­ri­kos­tut­kin­ta val­mis­tui: Mies ampui ensin toisen miehen te­ras­sil­la – hetkeä myö­hem­min hän surmasi puo­li­son­sa si­sä­ti­lois­sa

17.08.2023 15:25
Välivainion kaksoissurmasta pian kuukausi: Poliisilla on "jonkinasteinen käsitys" 31-vuotiaan ampujan motiivista ja hallussaan teossa käytetty luvaton ase

Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mas­ta pian kuu­kau­si: Po­lii­sil­la on "jon­ki­nas­tei­nen kä­si­tys" 31-vuo­tiaan ampujan mo­tii­vis­ta ja hal­lus­saan teossa käy­tet­ty luvaton ase

02.06.2023 13:32
Tilaajille
Pahoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet Oulussa – useimmiten uhriksi on joutunut 21–30-vuotias mies

Pa­hoin­pi­te­ly­ri­kok­set ovat li­sään­ty­neet Oulussa – useim­mi­ten uhriksi on jou­tu­nut 21–30-vuo­tias mies

17.05.2023 17:00 9
Tilaajille
Poliisi: Välivainion kaksoissurmista epäilty tunnusti teon – toinen tapahtumapaikalta kiinniotettu mies vapautettiin

Po­lii­si: Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mis­ta epäilty tun­nus­ti teon – ­toi­nen ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta kiin­ni­otet­tu mies va­pau­tet­tiin

16.05.2023 15:01
Keskusrikospoliisi on kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on kuu­lus­tel­lut useita hen­ki­löi­tä ri­kok­ses­ta epäil­tyi­nä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa

12.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulun poliisilla on käsitys Välivainion kaksoissurman tapahtumista – tämä järkyttävästä tapauksesta tiedetään nyt

Oulun po­lii­sil­la on käsitys Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man ta­pah­tu­mis­ta – tämä jär­kyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta tie­de­tään nyt

12.05.2023 13:07 9
Tilaajille
Oulun poliisin Riikka Lähteenmäki kuulustelee kaikkein törkeimmistä rikoksista epäiltyjä – Rikostutkijan mukaan ihmiset ovat erilaisia kuulusteluhuoneessa kuin rikosta tehdessään

Oulun po­lii­sin Riikka Läh­teen­mä­ki kuu­lus­te­lee kaik­kein tör­keim­mis­tä ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä – Ri­kos­tut­ki­jan mukaan ihmiset ovat eri­lai­sia kuu­lus­te­lu­huo­nees­sa kuin rikosta teh­des­sään

12.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Kirvessurmaaja tappoi kaksi ennen kuin kuoli poliisin luotiin – Listasimme kuusi Oulua kuohuttanutta tappoa ja murhaa

Kir­ves­sur­maa­ja tappoi kaksi ennen kuin kuoli po­lii­sin luotiin – Lis­ta­sim­me kuusi Oulua kuo­hut­ta­nut­ta tappoa ja murhaa

11.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Kaksi miestä vangittiin Välivainion kaksoissurman tutkinnassa, toisen vangitsemisperuste erilainen – Molempien taustalta löytyy väkivaltarikollisuutta

Kaksi miestä van­git­tiin Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man tut­kin­nas­sa, toisen van­git­se­mis­pe­rus­te eri­lai­nen – Mo­lem­pien taus­tal­ta löytyy vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suut­ta

10.05.2023 17:22 3
Tilaajille
Kahta miestä epäillään toisen Oulun Välivainion kaksoissurman uhrin taposta – Poliisin mukaan uhrit ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan

Kahta miestä epäil­lään toisen Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man uhrin taposta – ­Po­lii­sin mukaan uhrit ja epäil­lyt tun­si­vat toi­sen­sa en­tuu­des­taan

09.05.2023 13:03 7
Tilaajille
Oulun Välivainion kaksoissurma on monin tavoin poikkeuksellinen teko –Tutkija henkirikoksista: Omaisille ne ovat aina pysäyttäviä, kauheita tapahtumia

Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­ma on monin tavoin poik­keuk­sel­li­nen teko –Tut­ki­ja hen­ki­ri­kok­sis­ta: Omai­sil­le ne ovat aina py­säyt­tä­viä, kau­hei­ta ta­pah­tu­mia

08.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Kaksi miestä yhä kiinniotettuna Välivainion kaksoissurman tutkintaan liittyen, poliisi vaitonainen yksityiskohdista

Kaksi miestä yhä kiin­ni­otet­tu­na Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man tut­kin­taan liit­tyen, poliisi vai­to­nai­nen yk­si­tyis­koh­dis­ta

08.05.2023 16:36
Tilaajille
Muistokynttilät lepattavat Välivainion surmatalon portinpielessä – Traaginen tapahtuma puhuttaa naapurustossa: "Tie suljettiin, ja poliisit tulivat kertomaan, että pitäisi pysytellä sisällä"

Muis­to­kynt­ti­lät le­pat­ta­vat Vä­li­vai­nion sur­ma­ta­lon por­tin­pie­les­sä – Traa­gi­nen ta­pah­tu­ma pu­hut­taa naa­pu­rus­tos­sa: "Tie sul­jet­tiin, ja po­lii­sit tulivat ker­to­maan, että pitäisi py­sy­tel­lä si­säl­lä"

07.05.2023 20:46
Tilaajille
Poliisi: Mies ja nainen ammuttu kuoliaaksi Oulun Välivainiolla, kaksoissurmasta epäilty otettiin kiinni isossa poliisioperaatiossa

Po­lii­si: Mies ja nainen ammuttu kuo­liaak­si Oulun Vä­li­vai­niol­la, kak­sois­sur­mas­ta epäilty otet­tiin kiinni isossa po­lii­si­ope­raa­tios­sa

06.05.2023 21:28 6