Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Välivainion kaksoissurma
Välivainion ampujalle 14 vuotta vankeutta

Vä­li­vai­nion am­pu­jal­le 14 vuotta van­keut­ta

10.11.2023 16:55 3
Tilaajille
Välivainion ampujalle vaaditaan 14,5 vuotta vankeutta, tuomarit poikkeuksellisesti toisesta käräjäoikeudesta – "Hän halusi uskoa viimeiseen asti, että kaikki muuttuu vielä hyväksi"

Vä­li­vai­nion am­pu­jal­le vaa­di­taan 14,5 vuotta van­keut­ta, tuo­ma­rit poik­keuk­sel­li­ses­ti toi­ses­ta kä­rä­jä­oi­keu­des­ta – "Hän halusi uskoa vii­mei­seen asti, että kaikki muuttuu vielä hy­väk­si"

16.10.2023 18:32 1
Tilaajille
Riittääkö näyttö tuomioon Oulua kuohuttaneissa henkirikosjutuissa? –"Absoluuttista varmuutta syyllisyydestä ei saavuteta juuri koskaan", väittää syyte- ja tuomitsemiskynnysten asiantuntija

Riit­tää­kö näyttö tuo­mioon Oulua kuo­hut­ta­neis­sa hen­ki­ri­kos­ju­tuis­sa? –"Ab­so­luut­tis­ta var­muut­ta syyl­li­syy­des­tä ei saa­vu­te­ta juuri kos­kaan", väittää syyte- ja tuo­mit­se­mis­kyn­nys­ten asian­tun­ti­ja

16.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Välivainion ampumistapauksen syyteharkinta valmistui – vuonna 1991 syntynyttä miestä syytetään kahdesta taposta ja ampuma-aserikoksesta

Vä­li­vai­nion am­pu­mis­ta­pauk­sen syy­te­har­kin­ta val­mis­tui – vuonna 1991 syn­ty­nyt­tä miestä syy­te­tään kah­des­ta taposta ja am­pu­ma-ase­ri­kok­ses­ta

02.10.2023 11:59
Tilaajille
Välivainion henkirikostutkinta valmistui: Mies ampui ensin toisen miehen terassilla – hetkeä myöhemmin hän surmasi puolisonsa sisätiloissa

Vä­li­vai­nion hen­ki­ri­kos­tut­kin­ta val­mis­tui: Mies ampui ensin toisen miehen te­ras­sil­la – hetkeä myö­hem­min hän surmasi puo­li­son­sa si­sä­ti­lois­sa

17.08.2023 15:25
Välivainion kaksoissurmasta pian kuukausi: Poliisilla on "jonkinasteinen käsitys" 31-vuotiaan ampujan motiivista ja hallussaan teossa käytetty luvaton ase

Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mas­ta pian kuu­kau­si: Po­lii­sil­la on "jon­ki­nas­tei­nen kä­si­tys" 31-vuo­tiaan ampujan mo­tii­vis­ta ja hal­lus­saan teossa käy­tet­ty luvaton ase

02.06.2023 13:32
Tilaajille
Pahoinpitelyrikokset ovat lisääntyneet Oulussa – useimmiten uhriksi on joutunut 21–30-vuotias mies

Pa­hoin­pi­te­ly­ri­kok­set ovat li­sään­ty­neet Oulussa – useim­mi­ten uhriksi on jou­tu­nut 21–30-vuo­tias mies

17.05.2023 17:00 9
Tilaajille
Poliisi: Välivainion kaksoissurmista epäilty tunnusti teon – toinen tapahtumapaikalta kiinniotettu mies vapautettiin

Po­lii­si: Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­mis­ta epäilty tun­nus­ti teon – ­toi­nen ta­pah­tu­ma­pai­kal­ta kiin­ni­otet­tu mies va­pau­tet­tiin

16.05.2023 15:01
Keskusrikospoliisi on kuulustellut useita henkilöitä rikoksesta epäiltyinä Tuiran vanhan kaksoismurhan tutkinnassa

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si on kuu­lus­tel­lut useita hen­ki­löi­tä ri­kok­ses­ta epäil­tyi­nä Tuiran vanhan kak­sois­mur­han tut­kin­nas­sa

12.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Oulun poliisilla on käsitys Välivainion kaksoissurman tapahtumista – tämä järkyttävästä tapauksesta tiedetään nyt

Oulun po­lii­sil­la on käsitys Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man ta­pah­tu­mis­ta – tämä jär­kyt­tä­väs­tä ta­pauk­ses­ta tie­de­tään nyt

12.05.2023 13:07 9
Tilaajille
Oulun poliisin Riikka Lähteenmäki kuulustelee kaikkein törkeimmistä rikoksista epäiltyjä – Rikostutkijan mukaan ihmiset ovat erilaisia kuulusteluhuoneessa kuin rikosta tehdessään

Oulun po­lii­sin Riikka Läh­teen­mä­ki kuu­lus­te­lee kaik­kein tör­keim­mis­tä ri­kok­sis­ta epäil­ty­jä – Ri­kos­tut­ki­jan mukaan ihmiset ovat eri­lai­sia kuu­lus­te­lu­huo­nees­sa kuin rikosta teh­des­sään

12.05.2023 06:00 4
Tilaajille
Kirvessurmaaja tappoi kaksi ennen kuin kuoli poliisin luotiin – Listasimme kuusi Oulua kuohuttanutta tappoa ja murhaa

Kir­ves­sur­maa­ja tappoi kaksi ennen kuin kuoli po­lii­sin luotiin – Lis­ta­sim­me kuusi Oulua kuo­hut­ta­nut­ta tappoa ja murhaa

11.05.2023 06:00 8
Tilaajille
Kaksi miestä vangittiin Välivainion kaksoissurman tutkinnassa, toisen vangitsemisperuste erilainen – Molempien taustalta löytyy väkivaltarikollisuutta

Kaksi miestä van­git­tiin Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man tut­kin­nas­sa, toisen van­git­se­mis­pe­rus­te eri­lai­nen – Mo­lem­pien taus­tal­ta löytyy vä­ki­val­ta­ri­kol­li­suut­ta

10.05.2023 17:22 3
Tilaajille
Kahta miestä epäillään toisen Oulun Välivainion kaksoissurman uhrin taposta – Poliisin mukaan uhrit ja epäillyt tunsivat toisensa entuudestaan

Kahta miestä epäil­lään toisen Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man uhrin taposta – ­Po­lii­sin mukaan uhrit ja epäil­lyt tun­si­vat toi­sen­sa en­tuu­des­taan

09.05.2023 13:03 7
Tilaajille
Oulun Välivainion kaksoissurma on monin tavoin poikkeuksellinen teko –Tutkija henkirikoksista: Omaisille ne ovat aina pysäyttäviä, kauheita tapahtumia

Oulun Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­ma on monin tavoin poik­keuk­sel­li­nen teko –Tut­ki­ja hen­ki­ri­kok­sis­ta: Omai­sil­le ne ovat aina py­säyt­tä­viä, kau­hei­ta ta­pah­tu­mia

08.05.2023 17:00 7
Tilaajille
Kaksi miestä yhä kiinniotettuna Välivainion kaksoissurman tutkintaan liittyen, poliisi vaitonainen yksityiskohdista

Kaksi miestä yhä kiin­ni­otet­tu­na Vä­li­vai­nion kak­sois­sur­man tut­kin­taan liit­tyen, poliisi vai­to­nai­nen yk­si­tyis­koh­dis­ta

08.05.2023 16:36
Tilaajille
Muistokynttilät lepattavat Välivainion surmatalon portinpielessä – Traaginen tapahtuma puhuttaa naapurustossa: "Tie suljettiin, ja poliisit tulivat kertomaan, että pitäisi pysytellä sisällä"

Muis­to­kynt­ti­lät le­pat­ta­vat Vä­li­vai­nion sur­ma­ta­lon por­tin­pie­les­sä – Traa­gi­nen ta­pah­tu­ma pu­hut­taa naa­pu­rus­tos­sa: "Tie sul­jet­tiin, ja po­lii­sit tulivat ker­to­maan, että pitäisi py­sy­tel­lä si­säl­lä"

07.05.2023 20:46
Tilaajille
Poliisi: Mies ja nainen ammuttu kuoliaaksi Oulun Välivainiolla, kaksoissurmasta epäilty otettiin kiinni isossa poliisioperaatiossa

Po­lii­si: Mies ja nainen ammuttu kuo­liaak­si Oulun Vä­li­vai­niol­la, kak­sois­sur­mas­ta epäilty otet­tiin kiinni isossa po­lii­si­ope­raa­tios­sa

06.05.2023 21:28 6