Joukkoliikenne: Oubus käyttää tuu­raa­jia, jotka tekevät vuoroja ilman työ­so­pi­mus­ta

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Vahingontorjunta
Vesivahinko kerrostalohuoneistossa kasteli alapuolista asuntoa ja porraskäytävää Niittyarolla Oulussa

Ve­si­va­hin­ko ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa kasteli ala­puo­lis­ta asuntoa ja por­ras­käy­tä­vää Niit­ty­arol­la Oulussa

13.01.2024 10:09
Katolta putoava jää aiheutti vaaratilanteen kauppakeskus Valkean läheisyydessä – pelastuslaitos eristi alueen

Katolta putoava jää ai­heut­ti vaa­ra­ti­lan­teen kaup­pa­kes­kus Valkean lä­hei­syy­des­sä – pe­las­tus­lai­tos eristi alueen

09.01.2024 13:43 1
Rikkoutunut patteri valutti jopa parisataa litraa vettä liikehuoneiston lattialle Oulun keskustassa

Rik­kou­tu­nut patteri valutti jopa pa­ri­sa­taa litraa vettä lii­ke­huo­neis­ton lat­tial­le Oulun kes­kus­tas­sa

06.01.2024 23:03
Pelastuslaitoksella puolenkymmentä tarkastustehtävää veden saartamien talojen vuoksi Pattijoella – yö vaikuttaa poutaiselta, mutta sateiden odotetaan palaavan lauantaiaamuna

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la puo­len­kym­men­tä tar­kas­tus­teh­tä­vää veden saar­ta­mien talojen vuoksi Pat­ti­joel­la – yö vai­kut­taa pou­tai­sel­ta, mutta sa­tei­den odo­te­taan pa­laa­van lauan­tai­aa­mu­na

13.10.2023 22:09 2
Eteläisen Pohjois-Pohjanmaan tulvatilanteessa helpottamisen merkkejä, pienempiä teitä yhä poikki eri puolilla

Ete­läi­sen Poh­jois-Poh­jan­maan tul­va­ti­lan­tees­sa hel­pot­ta­mi­sen merk­ke­jä, pie­nem­piä teitä yhä poikki eri puo­lil­la

13.10.2023 14:52
Myrskyinen sää saapui Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolelle – mopoilijat jäivät kaatuneen puun alle Pyhäjärvellä

Myrs­kyi­nen sää saapui Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­puo­lel­le – mo­poi­li­jat jäivät kaa­tu­neen puun alle Py­hä­jär­vel­lä

11.10.2023 23:20 2
Tuulituhot aiheuttaneet noin 15 tehtävää pelastuslaitokselle Oulun seudulla – kattohuopia irtoili Puistolan talossa

Tuu­li­tu­hot ai­heut­ta­neet noin 15 teh­tä­vää pe­las­tus­lai­tok­sel­le Oulun seu­dul­la – ­kat­to­huo­pia irtoili Puis­to­lan talossa

08.08.2023 22:06 9
Sateista on aiheutunut pelastuslaitokselle tehtäviä Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa – Haapajärvellä ja Ylivieskassa vesi nousi alikulussa

Sa­teis­ta on ai­heu­tu­nut pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tä­viä Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osis­sa – Haa­pa­jär­vel­lä ja Yli­vies­kas­sa vesi nousi ali­ku­lus­sa

29.07.2023 23:07 2
Metsäojista tulvinut vesi uhkasi rakennuksia Kärsämäellä – alueella oli aiemmin satanut rankasti

Met­sä­ojis­ta tul­vi­nut vesi uhkasi ra­ken­nuk­sia Kär­sä­mäel­lä – alueel­la oli aiemmin satanut ran­kas­ti

07.07.2023 23:27
Ylivieskan uimahalliin tulvi vettä runsaiden sateiden myötä – vahinkojen laajuudesta ei vielä tietoa

Yli­vies­kan ui­ma­hal­liin tulvi vettä run­sai­den sa­tei­den myötä – va­hin­ko­jen laa­juu­des­ta ei vielä tietoa

22.06.2023 22:15 6
Vesi virtasi kerrostaloasunnon hanasta ja aiheutti vesivahinkoja viiteen asuntoon Kaukovainiolla

Vesi virtasi ker­ros­ta­lo­asun­non hanasta ja ai­heut­ti ve­si­va­hin­ko­ja viiteen asun­toon Kau­ko­vai­niol­la

02.04.2023 09:50 11
Rankkasade sai alikulut ja tiet tulvimaan Oulussa, vuorokaudessa vettä on kertynyt yli 50 milliä

Rank­ka­sa­de sai ali­ku­lut ja tiet tul­vi­maan Ou­lus­sa, vuo­ro­kau­des­sa vettä on ker­ty­nyt yli 50 milliä

06.08.2022 08:42 17
Tilaajille
Viemäri tulvi tielle Teknologiakylässä Oulussa – syynä todennäköisesti viemärin tukos

Viemäri tulvi tielle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa – syynä to­den­nä­köi­ses­ti vie­mä­rin tukos

05.07.2022 18:51 2
Uimahallilla hajonnut putki aiheutti ongelmia Pudasjärvellä – suuremmilta vahingoilta säästyttiin

Ui­ma­hal­lil­la ha­jon­nut putki ai­heut­ti on­gel­mia Pu­das­jär­vel­lä – suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

10.04.2022 08:29
Kovaksi yltynyt tuuli uhkasi irrottaa peltikatteen palasia Limingantullissa, palokunta tuli hätiin

Kovaksi yltynyt tuuli uhkasi ir­rot­taa pel­ti­kat­teen palasia Li­min­gan­tul­lis­sa, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

19.03.2022 14:21 1
Lämminvesiputki posahti rikki rivitaloasunnossa Ylivieskassa – Palomestari: "Asunto oli kuin turkkilainen sauna"

Läm­min­ve­si­put­ki posahti rikki ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa Yli­vies­kas­sa – Pa­lo­mes­ta­ri: "Asunto oli kuin turk­ki­lai­nen sauna"

09.01.2022 15:13
Märän syyslumen alla katkeilleet puut teettäneet töitä pelastuslaitoksella Oulun alueella

Märän syys­lu­men alla kat­keil­leet puut teet­tä­neet töitä pe­las­tus­lai­tok­sel­la Oulun alueel­la

14.09.2021 21:14
Puuskittaiset tuulet kaataneet puita Pohjois-Pohjanmaalla – Oulun Vihreäsaaressa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin sekunnissa

Puus­kit­tai­set tuulet kaa­ta­neet puita Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulun Vih­reä­saa­res­sa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin se­kun­nis­sa

13.09.2021 23:18 20
Vesijohdon rikkoutuminen täytti kerrostalon kellarikerroksen vedellä Oulun Rautatienkadulla

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen täytti ker­ros­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­sen vedellä Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­la

17.08.2021 22:48
Kadut tulvivat vesisateen jäljiltä Oulun keskustassa lauantaina – pelastuslaitos hälytettiin auttamaan neljästi

Kadut tul­vi­vat ve­si­sa­teen jäl­jil­tä Oulun kes­kus­tas­sa lauan­tai­na – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin aut­ta­maan nel­jäs­ti

14.08.2021 22:21 35