Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Kolumni: Oulu on jäänyt pussin pe­räl­le, ja se tekee monen arjesta rai­vos­tut­ta­van han­ka­laa ja kal­lis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vahingontorjunta
Vesi virtasi kerrostaloasunnon hanasta ja aiheutti vesivahinkoja viiteen asuntoon Kaukovainiolla

Vesi virtasi ker­ros­ta­lo­asun­non hanasta ja ai­heut­ti ve­si­va­hin­ko­ja viiteen asun­toon Kau­ko­vai­niol­la

02.04.2023 09:50 11
Rankkasade sai alikulut ja tiet tulvimaan Oulussa, vuorokaudessa vettä on kertynyt yli 50 milliä

Rank­ka­sa­de sai ali­ku­lut ja tiet tul­vi­maan Ou­lus­sa, vuo­ro­kau­des­sa vettä on ker­ty­nyt yli 50 milliä

06.08.2022 08:42 17
Tilaajille
Viemäri tulvi tielle Teknologiakylässä Oulussa – syynä todennäköisesti viemärin tukos

Viemäri tulvi tielle Tek­no­lo­gia­ky­läs­sä Oulussa – syynä to­den­nä­köi­ses­ti vie­mä­rin tukos

05.07.2022 18:51 2
Uimahallilla hajonnut putki aiheutti ongelmia Pudasjärvellä – suuremmilta vahingoilta säästyttiin

Ui­ma­hal­lil­la ha­jon­nut putki ai­heut­ti on­gel­mia Pu­das­jär­vel­lä – suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

10.04.2022 08:29
Kovaksi yltynyt tuuli uhkasi irrottaa peltikatteen palasia Limingantullissa, palokunta tuli hätiin

Kovaksi yltynyt tuuli uhkasi ir­rot­taa pel­ti­kat­teen palasia Li­min­gan­tul­lis­sa, pa­lo­kun­ta tuli hätiin

19.03.2022 14:21 1
Lämminvesiputki posahti rikki rivitaloasunnossa Ylivieskassa – Palomestari: "Asunto oli kuin turkkilainen sauna"

Läm­min­ve­si­put­ki posahti rikki ri­vi­ta­lo­asun­nos­sa Yli­vies­kas­sa – Pa­lo­mes­ta­ri: "Asunto oli kuin turk­ki­lai­nen sauna"

09.01.2022 15:13
Märän syyslumen alla katkeilleet puut teettäneet töitä pelastuslaitoksella Oulun alueella

Märän syys­lu­men alla kat­keil­leet puut teet­tä­neet töitä pe­las­tus­lai­tok­sel­la Oulun alueel­la

14.09.2021 21:14
Puuskittaiset tuulet kaataneet puita Pohjois-Pohjanmaalla – Oulun Vihreäsaaressa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin sekunnissa

Puus­kit­tai­set tuulet kaa­ta­neet puita Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulun Vih­reä­saa­res­sa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin se­kun­nis­sa

13.09.2021 23:18 20
Vesijohdon rikkoutuminen täytti kerrostalon kellarikerroksen vedellä Oulun Rautatienkadulla

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen täytti ker­ros­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­sen vedellä Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­la

17.08.2021 22:48
Kadut tulvivat vesisateen jäljiltä Oulun keskustassa lauantaina – pelastuslaitos hälytettiin auttamaan neljästi

Kadut tul­vi­vat ve­si­sa­teen jäl­jil­tä Oulun kes­kus­tas­sa lauan­tai­na – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin aut­ta­maan nel­jäs­ti

14.08.2021 22:21 35
Ylikiimingin keskustassa satojen metrien matkalle levinnyt öljy siivottiin, vahingon aiheuttaja vielä mysteeri

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa satojen metrien mat­kal­le le­vin­nyt öljy sii­vot­tiin, va­hin­gon ai­heut­ta­ja vielä mys­tee­ri

29.07.2021 15:05 3
Vahingontorjuntatehtävä Rotuaarilla – parvekkeen kaide roikkui irrallaan

Va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­vä Ro­tuaa­ril­la – par­vek­keen kaide roikkui ir­ral­laan

08.07.2021 16:57 3
Puita kaatui piharakennusten päälle Taivalkoskella – puu katkaisi myös mökkiläisten ajotien

Puita kaatui pi­ha­ra­ken­nus­ten päälle Tai­val­kos­kel­la – puu kat­kai­si myös mök­ki­läis­ten ajotien

28.06.2021 23:24 6
Jääpato nosti Vääräjoen pintaa Kalajoella, vesi kävi viiden metrin päässä talon kivijalasta

Jääpato nosti Vää­rä­joen pintaa Ka­la­joel­la, vesi kävi viiden metrin päässä talon ki­vi­ja­las­ta

01.04.2021 21:15
Sulava lumi ja jäässä olevat ojat nostivat uhkaavan tulvan Tyrnävän alueella, pelastuslaitos teki torjuntatöitä yötä myöten

Sulava lumi ja jäässä olevat ojat nos­ti­vat uh­kaa­van tulvan Tyr­nä­vän alueel­la, pe­las­tus­lai­tos teki tor­jun­ta­töi­tä yötä myöten

01.04.2021 13:56 2
Leppiojan korkealle noussut vesi uhkasi asuintaloja Tyrnävällä – ojan tukkinut jääpato purettiin, pelastuslaitos tarkkailee tilannetta

Lep­pio­jan kor­keal­le noussut vesi uhkasi asuin­ta­lo­ja Tyr­nä­väl­lä – ojan tuk­ki­nut jääpato pu­ret­tiin, pe­las­tus­lai­tos tark­kai­lee ti­lan­net­ta

30.03.2021 19:42 1
Iijoessa noussut hyydetulva uhkaa kesämökkejä Pudasjärven itäpuolella, palomestari kehottaa tarkistamaan alueella olevien mökkien ja muun omaisuuden tilanteen

Ii­joes­sa noussut hyy­de­tul­va uhkaa ke­sä­mök­ke­jä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan alueel­la olevien mökkien ja muun omai­suu­den ti­lan­teen

27.02.2021 11:47 1
Putkirikko aiheutti vesivahingon liikuntakeskuksessa Oulussa, pelastuslaitos hälytettiin vahingontorjuntatyöhön

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti ve­si­va­hin­gon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ou­lus­sa, pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin va­hin­gon­tor­jun­ta­työ­hön

17.01.2021 12:07
Jätevesiviemärit voivat tulvia kellareihin Kemissä, syynä rankkasateet ja korkealle noussut merivesi

Jä­te­ve­si­vie­mä­rit voivat tulvia kel­la­rei­hin Ke­mis­sä, syynä rank­ka­sa­teet ja kor­keal­le noussut me­ri­ve­si

02.11.2020 23:11 1