koronarokotukset: Kolmas ro­ko­te­kier­ros käyn­nis­tyy Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Joukkoliikenne: Lin­ja-au­to­yh­tiö Oulun Tak­si­pal­ve­lua kam­me­taan ulos tar­jous­kil­pai­lus­ta

Vahingontorjunta

Märän syys­lu­men alla kat­keil­leet puut teet­tä­neet töitä pe­las­tus­lai­tok­sel­la Oulun alueel­la

14.09.2021 21:14

Puus­kit­tai­set tuulet kaa­ta­neet puita Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulun Vih­reä­saa­res­sa tuulen nopeus ylsi 26,2 metriin se­kun­nis­sa

13.09.2021 23:18 20

Ve­si­joh­don rik­kou­tu­mi­nen täytti ker­ros­ta­lon kel­la­ri­ker­rok­sen vedellä Oulun Rau­ta­tien­ka­dul­la

17.08.2021 22:48

Kadut tul­vi­vat ve­si­sa­teen jäl­jil­tä Oulun kes­kus­tas­sa lauan­tai­na – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin aut­ta­maan nel­jäs­ti

14.08.2021 22:21 35

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa satojen metrien mat­kal­le le­vin­nyt öljy sii­vot­tiin, va­hin­gon ai­heut­ta­ja vielä mys­tee­ri

29.07.2021 15:05 3

Va­hin­gon­tor­jun­ta­teh­tä­vä Ro­tuaa­ril­la – par­vek­keen kaide roikkui ir­ral­laan

08.07.2021 16:57 3

Puita kaatui pi­ha­ra­ken­nus­ten päälle Tai­val­kos­kel­la – puu kat­kai­si myös mök­ki­läis­ten ajotien

28.06.2021 23:24 6

Jääpato nosti Vää­rä­joen pintaa Ka­la­joel­la, vesi kävi viiden metrin päässä talon ki­vi­ja­las­ta

01.04.2021 21:15

Sulava lumi ja jäässä olevat ojat nos­ti­vat uh­kaa­van tulvan Tyr­nä­vän alueel­la, pe­las­tus­lai­tos teki tor­jun­ta­töi­tä yötä myöten

01.04.2021 13:56 2

Lep­pio­jan kor­keal­le noussut vesi uhkasi asuin­ta­lo­ja Tyr­nä­väl­lä – ojan tuk­ki­nut jääpato pu­ret­tiin, pe­las­tus­lai­tos tark­kai­lee ti­lan­net­ta

30.03.2021 19:42 1

Ii­joes­sa noussut hyy­de­tul­va uhkaa ke­sä­mök­ke­jä Pu­das­jär­ven itä­puo­lel­la, pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa tar­kis­ta­maan alueel­la olevien mökkien ja muun omai­suu­den ti­lan­teen

27.02.2021 11:47 1

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti ve­si­va­hin­gon lii­kun­ta­kes­kuk­ses­sa Ou­lus­sa, pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin va­hin­gon­tor­jun­ta­työ­hön

17.01.2021 12:07

Jä­te­ve­si­vie­mä­rit voivat tulvia kel­la­rei­hin Ke­mis­sä, syynä rank­ka­sa­teet ja kor­keal­le noussut me­ri­ve­si

02.11.2020 23:11 1