Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Vähävaraiset
Selvitys: Vähävaraisten lapsiperheiden henkinen jaksaminen koetuksella – puutteellinen tieto palveluista vaikeuttaa tukien hakemista

Sel­vi­tys: Vä­hä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den hen­ki­nen jak­sa­mi­nen koe­tuk­sel­la – puut­teel­li­nen tieto pal­ve­luis­ta vai­keut­taa tukien ha­ke­mis­ta

18.08.2021 09:11 6
Kolmella Oulun asuinalueella lähes joka kymmenes saa Kelan toimeentulotukea – katso kartalta kaupunginosien tilanne ja muutos vuodentakaiseen verrattuna

Kol­mel­la Oulun asuin­alueel­la lähes joka kym­me­nes saa Kelan toi­meen­tu­lo­tu­kea – katso kar­tal­ta kau­pun­gin­osien tilanne ja muutos vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na

05.01.2021 06:00 48
Tilaajille
Oululaisella Janne Ahosella jäi tänä vuonna yritystoiminnalta aikaa hyväntekeväisyydelle – "Sen verran hyvä fiilis tästä on tullut, että olemme ajatelleet tästä jokavuotista tapahtumaa"

Ou­lu­lai­sel­la Janne Aho­sel­la jäi tänä vuonna yri­tys­toi­min­nal­ta aikaa hy­vän­te­ke­väi­syy­del­le – "Sen verran hyvä fiilis tästä on tullut, että olemme aja­tel­leet tästä jo­ka­vuo­tis­ta ta­pah­tu­maa"

23.12.2020 14:10 2
Tilaajille
Joulukuu on hyväntekeväisyyskeräysten vilkkainta aikaa, mutta koronaepidemia vaatii keräyksiltä erityisjärjestelyjä – "Ihmisten halu auttaa on kasvanut"

Jou­lu­kuu on hy­vän­te­ke­väi­syys­ke­räys­ten vilk­kain­ta aikaa, mutta ko­ro­na­epi­de­mia vaatii ke­räyk­sil­tä eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä – "Ih­mis­ten halu auttaa on kas­va­nut"

09.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Perinteinen Joulupuu-keräys käynnistyy tänään – keräyspisteitä ympäri Oulun kaupunkia

Pe­rin­tei­nen Jou­lu­puu-ke­räys käyn­nis­tyy tänään – ke­räys­pis­tei­tä ympäri Oulun kau­pun­kia

09.11.2020 09:13
Kaupungin jakamat kasvomaskit houkuttivat perjantaina vain harvoja oululaisia – vähävaraisuutta ei tarvitse hakiessa todistella

Kau­pun­gin jakamat kas­vo­mas­kit hou­kut­ti­vat per­jan­tai­na vain harvoja ou­lu­lai­sia – vä­hä­va­rai­suut­ta ei tar­vit­se ha­kies­sa to­dis­tel­la

21.08.2020 13:22
Tilaajille
Vähävaraisten oululaisperheiden lapsille tarjolla tukea urheiluharrastukseen – tuen piirissä 11 Oulun alueen seuraa

Vä­hä­va­rais­ten ou­lu­lais­per­hei­den lap­sil­le tar­jol­la tukea ur­hei­lu­har­ras­tuk­seen – tuen pii­ris­sä 11 Oulun alueen seuraa

20.08.2020 11:08 1
Oulu alkaa jakaa kasvomaskeja vähävaraisille ensi viikolla

Oulu alkaa jakaa kas­vo­mas­ke­ja vä­hä­va­rai­sil­le ensi vii­kol­la

13.08.2020 20:16 6