Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Sel­vi­tys: Vä­hä­va­rais­ten lap­si­per­hei­den hen­ki­nen jak­sa­mi­nen koe­tuk­sel­la – puut­teel­li­nen tieto pal­ve­luis­ta vai­keut­taa tukien ha­ke­mis­ta

Taloudellisessa niukkuudessa elävien lapsiperheiden mahdollisuudet vaikuttaa palveluihinsa ovat vähäiset, tiedottaa POPsote.

Asia selviää POPsoten Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osahankkeen kevään 2021 aikana toteuttamasta selvityksestä, johon kerättiin pohjoispohjalaisten vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia osallisuudesta.

Selvityksessä haastateltiin vähävaraisuutta kokeneiden pohjoispohjalaisten lapsiperheiden vanhempia. Tuloksia tullaan tiedotteen mukaan hyödyntämään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyön tukena Pohjois-Pohjanmaalla.

Selvitykseen osallistuneet kokivat tukia ja palveluja koskevan tiedon olevan vaikeasti saatavilla ja näkemystensä välttämättömistä menoista eroavan usein viranomaisten näkemyksistä.

Taloudellinen niukkuus ja psyykkinen kuormittuneisuus kytkeytyivät selvityksessä toisiinsa. Selvitykseen osallistuneet kuvasivat tukien jäävän toisinaan kokonaan hakematta jaksamiseen liittyvien haasteiden ja monimutkaisten tukiprosessien vuoksi.

Järjestöt näyttäytyivät selvityksessä paitsi konkreettisen tuen tarjoajina myös merkittävimpinä vaikuttamisen edistäjinä. Selvitykseen osallistuneet kokivat vaikuttamisen itselle tärkeisiin asioihin olleen mahdollista ilman taloudellista panostusta.

Vapaaehtoisena toimiminen oli edistänyt selvitykseen osallistuneiden jaksamista ja erityisesti omien kokemusten hyödyntäminen muiden auttamisessa koettiin tärkeänä. Järjestöt puolestaan tarjosivat yhteisön, johon kuulua.

Selvitykseen osallistuneet kuvasivat elinympäristöissään olleen kohtuullisesti maksuttomia tai lähes maksuttomia toimintamahdollisuuksia. Koko perheen tapahtumia sekä aikuisille suunnattuja harrastusmahdollisuuksia toivottiin lisää.

Elinympäristössä selvitykseen osallistuneet arvostivat erityisesti luontoa ja yhteisöllisyyttä. Ihmisten keskinäinen huolenpito kuvattiin selvityksessä arkea helpottavana ja turvallisuudentunnetta edistävänä.

Lue lisää: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mi­elin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka